Rugăciuni pentru Sinodul Episcopilor

sinod

Rugăciuni pentru Sinodul Episcopilor

Într-o scrisoare adresată episcopilor r din întreaga lume, Cardinalul Mario Grech, secretar general al Secretariatului general al Sinodului, îi invită pe credincioșii din întreaga lume să participe în rugăciune la cea de-a 16-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, care se va deschide la Vatican pe 4 octombrie.
Prin această scrisoare, secretarul general intenționează să reamintească faptul că Adunarea sinodală este în primul rând un eveniment spiritual, de rugăciune și de ascultare a Duhului Sfânt, adevăratul protagonist al evenimentului.

Alături de scrisoare, sunt propuse în anexe rugăciuni pentru Duminica a XV-a și Duminica a XVII-a de peste an, ce pot fi descărcate ca document. 


Stimați frați în episcopat,

„Poporul lui Dumnezeu este în mișcare de când Papa Francisc a convocat întreaga Biserică la Sinod, la 10 octombrie 2021″ (Instrumentum laboris, 1), iar acum am ajuns la o altă etapă fundamentală în călătoria care a început cu consultarea poporului lui Dumnezeu. Peste câteva zile, pe 4 octombrie, Sfântul Părinte va deschide prima sesiune a celei de-a 16-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor “Pentru o Biserică sinodală. Comuniune, participare, misiune”.

“Fără rugăciune nu va exista Sinod”  (Papa Francisc, Intenția de rugăciune pentru luna octombrie 2022).

Sinodul este, înainte de toate, un eveniment de rugăciune și de ascultare care nu îi implică doar pe membrii Adunării sinodale, ci pe fiecare persoană botezată, fiecare Biserică particulară. Noi toți suntem chemați în acest moment să ne unim în comuniunea rugăciunii și în invocarea insistentă a Duhului Sfânt pentru a ne călăuzi în a discerne ceea ce Domnul cere astăzi Bisericii sale. De aceea vă scriu vouă, care sunteți “principiul vizibil și temelia unității” (LG 23) în Bisericile voastre particulare și primii animatori ai rugăciunii pentru partea de popor al lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, pentru ca din întreaga Biserică să se înalțe către Dumnezeu “o rugăciune neîncetată” (Fap 12,5) pentru Sfântul Părinte, Papa Francisc și pentru toți membrii Adunării Sinodale. Vă cer, așadar, să vă rugați pentru Sinod și să îndemnați fiecare comunitate creștină din Biserica voastră particulară să se roage neîncetat și în unanimitate, în special comunitățile monahale. Rugăciunea este una dintre formele de participare a fiecărui episcop la acțiunea colegială și un semn eminent de solicitudine pentru Biserica universală (cf. Apostolorum successores, 13).

Rugăciunea se exprimă sub diferite forme, în care se văd în mod distinct diferitele dimensiuni ale vieții unei Biserici sinodale. În primul rând, rugăciunea este ascultare. Deschizând drumul sinodal, Sfântul Părinte a spus: „Sinodul ne oferă posibilitatea de a deveni o Biserică a ascultării: să luăm o pauză de la ritmurile noastre, să ne oprim din neliniștile noastre pastorale pentru a ne opri și a asculta” (Roma, 9 octombrie 2021). Primul pas în rugăciune este ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, ascultarea Duhului. Prin urmare, prima contribuție a fiecărei persoane botezate la adunarea sinodală va fi ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului, în conștiința faptului că vocea Duhului este o condiție sine qua non pentru corpul eclezial.

A doua față a rugăciunii este închinarea. Sfântul Părinte a spus: „Cât de mult ne lipsește astăzi rugăciunea de adorație! Atât de mulți au pierdut nu doar obiceiul, ci și noțiunea a ceea ce înseamnă a adora” (Roma, 9 octombrie 2021). După ascultare, tăcerea adoratoare pentru uimirea a ceea ce Dumnezeu spune Bisericii sale și pentru ceea ce Duhul Sfânt stârnește și astăzi în ea. Calea sinodală parcursă până acum ne conduce la uimire. la convertirea privirii noastre de la tristețea resemnării (cf. Lc 24,17) la misiunea bucuroasă a celor care au descoperit prezența Domnului înviat în propria existență (cf. Lc 24,33).

Al treilea chip al rugăciunii este mijlocirea. Trebuie să credem în eficacitatea rugăciunii de mijlocire, care nu constă în a plia voința lui Dumnezeu pe cea a noastră, ci în a cere Domnului să ne lumineze inimile cu puterea Spiritului său de viață, astfel încât să știm să discernem și să facem voința sa. „A mijloci” înseamnă, de asemenea, a prelua responsabilitatea, a declara în fața lui Dumnezeu participarea noastră, implicarea noastră. A mijloci înseamnă a spune: „Îmi pasă, sunt în ea… îmi aparține”). A te ruga pentru Adunarea Sinodală, a mijloci pentru toți membrii săi, în primul rând pentru Sfântul Părinte, care ne cere atât de des să ne rugăm pentru el, înseamnă a pune în aplicare cel mai înalt act de participare.

În sfârșit, dragi frați, rugăciunea este mulțumire. recunoscând primatul acțiunii lui Dumnezeu și al harului său în toate lucrările noastre și în viața comunității creștine. Sfântul Părinte a spus: „rugăciunea de mulțumire începe întotdeauna de aici: de la a ne recunoaște pe noi înșine precedați de har am fost gândiți înainte de a învăța să gândim; am fost iubiți înainte de a învăța să iubim: am fost doriți înainte ca dorința să răsară în inimile noastre” (Audiența generală. 30 decembrie 2020). Rugăciunea de mulțumire este o adevărată „terapie” pentru a ne muta de la retragerea în noi înșine la deschiderea spre descoperirea a ceea ce Dumnezeu continuă să lucreze în Biserica sa. Dragi frați și surori, cu rugăciunea de ascultare, de adorație, de mijlocire și de mulțumire, întreaga comunitate eclezială va fi prezentă, în puterea Duhului, la Adunarea Sinodală, ca eveniment care îi privește pe toți cei botezați.

Vă invit să accentuați rugăciunea pentru Adunarea sinodală mai ales la 1 octombrie, Duminica a XXVI-a din timpul de peste an (Anul A), amintind-o în predică, în rugăciunea universală și în binecuvântarea finală a celebrării euharistice. În acest scop, anexez câteva texte care pot fi folosite pentru Rugăciunea universală și pentru binecuvântarea finală.

În timp ce vă mulțumesc pentru solicitudinea cu care ați călăuzit Bisericile voastre particulare pe calea sinodală și îi mulțumesc Domnului pentru darurile de comuniune și de speranță plină de bucurie pe care le aduceți în călătoria eclezială, vă asigur, de asemenea, de rugăciunile mele pentru voi și pentru slujirea voastră în numele întregii Biserici. Spiritul Domnului să ne lumineze și să ne călăuzească mereu pe calea voinței sale, pentru că numai Cuvântul său ne face să trăim (cf. Psalm 119,50) și numai în el ne putem găsi bucuria.

În mod frățesc,

Mario Card. GRECH

ANEXE

1 – DUMINICA A XXVI-A “PER ANNUM” – BINECUVÂNTAREA LA SFÂRȘITUL CELEBRĂRII EUHARISTICE – Anexa 1

2 – RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR PENTRU ZILELE DIN TIMPUL SĂPTĂMÂNII – Anexa 2

3 – RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR PENTRU DUMINICI – Anexa 3

 

Hits: 200

Share the Post