Librării

Librăria Pauline

Str. Bărăției 27
030194 București
Tel: 021 312 35 51

www.libraria.pauline.ro
libraria@pauline.ro

Librăria Sfântul Iosif

Str. Gen. Berthelot 19
010164 București

Tel: 021 201 54 57; Fax: 021 201 54 75
www.librariasfiosif.ro

Responsabilă: Tereza Petres
Tel: 0753 313 760