Grupuri de rugăciune

Grup Faustinum România
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București
Responsabil: Sr.  Veronica Boașă
Tel. 0722 789787 • veronicaboasa@yahoo.com
Secretar: Gheorghe Baltă
Tel. 0723 508195 •avocatbaltap@yahoo.com
Asistent spiritual: Pr. dr. Emil Moraru

Grupul de rugăciune Taizé
Responsabil: Claudiu Roznovszky • Tel. 0743 059154
roznovszky@yahoo.com

Vladimiri Ghika Amicus
Asistent spiritual: Pr. dr. Francisc Ungureanu