Oficii arhidiecezane

• Oficiul pentru Comunicații Sociale
Pr. Francisc Ungureanu

• Oficiul pastoral pentru cler
Pr. Eduard Giurgi

• Oficiul pastoral pentru vocații la preoție şi ministranți

• Oficiul pentru formarea permanentă a clerului

• Oficiul pastoral pentru cateheză
Pr. Emil Moraru

• Oficiul pentru pastoraţia biblică
Pr. Florin Bejenaru

• Oficiul pentru pastoraţia liturgică şi sacramente
Pr. Claudiu Eva

• Oficiul pentru pastoraţia familiei
Pr. Fabian Măriuţ

• Oficiul pastoral pentru asociaţiile şi mişcările ecleziale

• Oficiul pentru pastoraţia tineretului
Pr. Marian Blaj

• Oficiul pentru pastoraţia școlară şi predarea religiei
Pr. Ion Riba

• Oficiul pentru pastoraţia universitară
Pr. Tarciziu-Hristofor Şerban

• Oficiul pentru pastoraţia sanitară
Pr. Ciprian Mărtişcă

• Oficiul pentru pastoraţia deţinuţilor
Pr. Eusebiu Pişţa OFMConv

• Oficiul pentru ecumenism şi dialog interreligios
Pr. Daniel Bulai

• Oficiul pastoral pentru misiuni
Sr. Lenuța Enășcuț SFMA (coordonator principal)
Simona Banu (coresponsabil)

• Oficiul pentru Evanghelizare și Promovare Umană
Pr. Francisc Doboș

• Oficiul pentru Grupurile Lingvistice
• Oficiul pentru viaţa consacrată
Pr. Antonio Prestipino ocd

• Oficiul pentru institutele seculare de viaţă consacrată

• Oficiul pastoraţia vocațională

• Oficiul pentru administrația arhidiecezană: economul diecezan
Pr. Petru Păuleț

• Oficiul pentru Resurse Umane
Pr. Pavel Butnariu

• Oficiul administrativ contabil
Tudor Rădulescu

• Oficiul juridic
Daniel-Marius Filip

• Oficiul tehnic pentru construcții şi reparații de biserici
Eusebiu Pîrţac

• Oficiul pentru bunuri culturale ecleziastice şi patrimoniu
Pr. Eugen Răchiteanu

Hits: 1365