Oficii arhidiecezane

• Oficiul pentru Comunicații Sociale

• Oficiul pastoral pentru cler

• Oficiul pastoral pentru vocații la preoție şi ministranți

• Oficiul pentru formarea permanentă a clerului

• Oficiul pastoral pentru cateheză
Pr. Emil Moraru

• Oficiul pentru pastoraţia biblică
Pr. Florin Bejenaru

• Oficiul pentru pastoraţia liturgică şi sacramente
Pr. Cristian-Gabriel Anghel

• Oficiul pentru pastoraţia familiei
Pr. Fabian Măriuţ

• Oficiul pastoral pentru asociaţiile şi mişcările ecleziale

• Oficiul pentru pastoraţia tineretului
Pr. Marian Blaj

• Oficiul pentru pastoraţia școlară şi predarea religiei
Pr. Ioan Riba

• Oficiul pentru pastoraţia universitară
Pr. Tarciziu Şerban

• Oficiul pentru pastoraţia sanitară
Pr. Ciprian Mărtişcă

• Oficiul pentru pastoraţia deţinuţilor
Pr. Eusebiu Pişţa OFMConv

• Oficiul pentru ecumenism şi dialog interreligios

• Oficiul pastoral pentru misiuni

• Oficiul pastoral pentru migranţi şi grupurile etnice

• Oficiul pentru viaţa consacrată

• Oficiul pentru institutele seculare de viaţă consacrată

• Oficiul pastoraţia vocațională

• Oficiul pentru administrația arhidiecezană: economul diecezan

• Oficiul administrativ contabil

• Oficiul juridic
Ștefania Ghiurca

• Oficiul tehnic pentru construcții şi reparații de biserici
Eusebiu Pîrţac

• Oficiul pentru bunuri culturale ecleziastice şi patrimoniu
Pr. Eugen Răchiteanu