Signis România

Asociația catolică pentru comunicare audio-vizuală din România

Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București
Tel. 021 201 54 68; 021 311 86 88 • Fax: 021 201 54 81
www.signis.ro

Președinte: Pr. Francisc Doboș
Vicepreședinte: Pr. Florin-Ioan Silaghi SJ