Asociația Medicilor Catolici București

Str. General Berthelot 19, 010164 București
Tel. 0722 341 968
www.medicicatolici.ro

Președinte: Dr. Maria Dunca-Moisin
Capelan: Pr. Dr. Emil Moraru