Cateheze de Advent – Sacramentele de vindecare: Pocăința și Ungerea Bolnavilor

sacramentele

Cateheze de Advent – Sacramentele de vindecare: Pocăința și Ungerea Bolnavilor

Catehezele propuse în prezenta broșură intenționează să-i ajute pe credincioșii de toate categoriile să-și revizuiască cunoștințele cu privire la sacramente, dar și să le aprofundeze pe linia reînnoirii dorite de Conciliul Vatican II, Catehismul Bisericii Catolice și Magisteriul actual al Bisericii. 
Aceste cateheze oferă un material abundent, dar care poate fi schematizat, dat fiind timpul limitat care este la dispoziție pentru expunerea lor. Doctrina prezentată poate fi folosită ulterior pentru aprofundare, dar și pentru o lectură personală, atât din partea slujitorilor Bisericii, cât și a credincioșilor.
Doresc tuturor credincioșilor mult profit sufletesc din aprofundarea acestor două sacramente și o dorință sinceră de a le primi atunci când vor avea nevoie, pentru sănătatea sufletească și pentru cea trupească.
+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit
 
Catehezele pentru acest timp al Adventului cuprind o sinteză a Sacramentelor Pocăinței și a Ungerii Bolnavilor. Propunem 10 cateheze (câte 5 pentru fiecare sacrament de vindecare) structurate astfel: fundamentul biblic, magisteriul Bisericii și propuneri sau concluzii practice. Am ales această schemă simplă pentru o claritate în transmiterea mesajului. Materialul este o sursă de inspirație și o invitație la aprofundarea acestor sacramente. Citirea lui pur și simplu poate rezulta mai puțin atractivă destinatarilor catehezelor. De aceea, recomandăm ca aceste cateheze să fie surse de inspirație pentru redactarea și adaptarea lor destinatarilor noștri: copii, tineri, adulți.
Un rezumat al catehezelor va fi disponibil pe site-ul ARCB. Ele pot fi consultate integral în cartea Sacramentele de vindecare: Pocăința și Ungerea Bolnavilor, coordonată de Pr. Claudiu Eva, Responsabil al Oficiului pentru Pastorația Liturgică și a Sacramentelor din cadrul ARCB. 

Sacramentul Pocăinței sau al Reconcilierii

Prima cateheză subliniază realitatea sufocantă a păcatului, consecință a neascultării omului. Această realitate nu este una permanentă, căci Dumnezeu dorește să refacă alianța sa de iubire cu omul, și de aceea milostivirea sa este mai puternică. Cum trăim noi milostivirea lui Dumnezeu în timpuri de criză?
A doua cateheză despre Sacramentul Pocăinței încearcă să intre în această dinamică a relației dintre om și Dumnezeu bazată pe căutarea iertării și acordarea milostivirii din partea Creatorului. Păcatul și milostivirea divină se „întâlnesc” în acel spațiu și timp al lucrării harului care se realizează în confesional, în celebrarea milostivirii și a iertării în Sacramentul Reconcilierii.
A treia cateheză accentuează importanța spovezii plecând de la instituirea Sacramentului de către Isus Cristos și trecând prin Magisteriul ultimilor papi care reglementează anumite aspecte ale celebrării Reconcilierii.
A patra cateheză a Sacramentului Pocăinței încearcă să răspundă la întrebarea: cum să fac o spovadă bună? Urmând aceeași schemă a celorlalte cateheze scoate în evidență actul iertării în Sfânta Scriptură și continuă cu prezentarea lui în magisteriul actual.
Cateheza se încheie cu 10 sfaturi/propuneri de a face o spovadă bună. Ultima cateheză a Sacramentului Pocăinței tratează despre roadele sacramentului și indulgențe și propune un altfel de „proces” de reconciliere pornind de la parabola tatălui milostiv și a fiului risipitor.

Sacramentul Ungerii Bolnavilor

Vindecarea nu ar fi completă dacă nu ar fi totală: sufletească și trupească. Cele 5 cateheze despre Sacramentul Ungerii Bolnavilor subliniază aspecte ale fragilității umane, dar și ajutorul harului prin Ungerea cu uleiul binecuvântat.
În prima cateheză, plecând de la realitatea bolii și a suferinței prezente în viața fiecărui om așa cum este prezentată în Sfânta Scriptură și subliniată în magisteriul Bisericii actual, propunem ca exemplu în fața bolii și a suferinței viața Sf. Ioan Paul al II-lea.
În a doua cateheză „Cristos și valoarea suferinței” facem o trecere prin magisteriul Sf. Ioan Paul al II-lea, oprindu-ne asupra scrisorii apostolice Salvifici doloris și asupra unor considerații cu privire la valoarea pe care Cristos o dă suferinței.
Ungerea Bolnavilor este un sacrament al alinării, așa cum vom vedea în a treia cateheză dedicată acestui sacrament: ce este Ungerea Bolnavilor, materia, forma, efectele și ministrul acestui sacrament și vom încheia cu o considerație practică pentru cei care se dedică ajutorării celor bolnavi, în mod special bolnavi incurabili.
Vindecarea îmbracă multe aspecte: fizice, spirituale, dar și o restaurare a creației, care și ea așteaptă să fie vindecată de consecințele păcatului. De asemenea există multe persoane care au nevoie de altfel de vindecări și de răspunsuri proprii problemelor lor. Pornind de la textul biblic din evanghelia după Sf. Matei 25, 31-46 vom parcurge împreună cele 6 fapte de milostivire prezentate de evanghelist.
Ultima cateheză se oprește asupra uleiului și ungerii, elementele folosite în acest sacrament de vindecare. Încercăm să răspundem în această cateheză și la întrebarea: care este viitorul acestui sacrament?
 
Întregul material poate fi parcurs în cartea nou apărută la Editura ARCB, un ajutor celor care sunt implicați în mod direct în cateheză, Sacramentele de vindecare: Pocăința și Ungerea Bolnavilor, coordonată de Pr. Claudiu Eva, Responsabil al Oficiului pentru Pastorația Liturgică și a Sacramentelor din cadrul ARCB

Hits: 384

/ Știri / Tags:

Share the Post