Invitația ÎPS Aurel Percă la pelerinajul anual de la Ciofliceni, pentru încheierea Anului „Familia Amoris Laetitia”

invitatie ciofliceni

Invitația ÎPS Aurel Percă la pelerinajul anual de la Ciofliceni, pentru încheierea Anului „Familia Amoris Laetitia”

Cucernici Părinți, parohi și vicari,
Dragi persoane consacrate,
Iubite familii din Arhidieceza de București,

Vă adresez această scrisoare pentru a vă invita în ziua de sâmbătă, 10 septembrie 2022, la pelerinajul anual la Mănăstirea Fraților Carmelitani de la Ciofliceni, când vom încheia și Anul pastoral „Familia Amoris Laetitia”.

 Am inaugurat acest an pastoral la 17 iulie 2021, sub patronajul Preacuratei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel, când i-am încredințat toate familiile din Arhidieceza noastră; acum vrem să trăim acest moment deosebit al încheierii anului pastoral tot sub privirile Maicii Domnului la Sanctuarul de la Ciofliceni și totodată vrem să-i încredințăm pe elevii și studenții, precum și pe dascălii acestora, ocrotirii ei în noul an școlar și universitar 2022-2023.

Pelerinajul este și ocazia de a trăi sinodalitatea, de a merge împreună ca familii, ca membri ai poporului lui Dumnezeu, care este Biserica.

Cu ajutorul părinților parohi, al părinților vicari, al preoților și al surorilor din diferite congregații, ca însoțitori de drum ai pelerinilor, am dori să dăm amploare acestei manifestări de credință printr-o participare numeroasă din partea credincioșilor și mai ales a familiilor din parohiile Arhidiecezei, cu un accent deosebit pe participarea familiilor tinere.

În ceea ce privește semnificația pelerinajului în viața familiei creștine, aș aminti că însăși viața de căsătorie este văzută ca un drum făcut împreună. Cei doi soți „pleacă împreună la drum”, ei devin împreună peregrini.

O autentică apropiere a unuia de celălalt nu se poate înfăptui fără o realizare în viața fiecăruia în parte a virtuților Mariei: ascultare, umilință, discreție, perseverență, fidelitate, răbdare, statornicie… ca bază a iertării, a respectului și a iubirii reciproce.

Un drum spre un sanctuar al Mariei devine o ocazie de întoarcere nu numai la Domnul, dar și a unuia spre celălalt. Misterul „față în față”, al bărbatului și al femeii, deveniți una în Domnul prin căsătorie, este o permanentă chemare la convertire. În acest pelerinaj intră și copiii, ca dar minunat de la Dumnezeu. Pelerinajul este și un act liturgic, și „a merge împreună” cu copiii în pelerinaj este un bun prilej de trăire și întărire a credinței în inimile celor care sunt prezentul și viitorul Bisericii.

Amintind cuvintele Sfântului Papă Paul al VI-lea, că „inima Bisericii este mariană”, scopul pelerinajului se află în dorința și gândul de a fi cât mai aproape de Maica Domnului. Uneori mersul la un sanctuar nu este realizabil. Motivele pot fi multiple. Chiar și precaritatea economică este un obstacol serios, când este vorba de o familie fără posibilități financiare suficiente. De aceea atitudinea lăuntrică este decisivă, și invit toate familiile să se unească spiritualicește în acea zi cu toți cei care vor fi la Sanctuarul marian.

Pentru o bună organizare îi rog pe părinții parohi, pe colaboratorii lor și pe responsabilii de comunități religioase să anunțe evenimentul începând cu duminică, 14 august 2022, la Sfintele Liturghii, în solemnitatea Adormirii Maicii Domnului și în duminicile următoare.

Este bine ca fiecare grup să fie însoțit de un preot, persoană consacrată sau de o persoană desemnată din partea parohiei.

Punctul de întâlnire va fi la Balotești (la Monumentul eroilor), de unde va începe pelerinajul pe jos. Deplasarea spre locul de întâlnire și întoarcerea de la Ciofliceni se face cu autocare sau microbuze (contra cost), care vor pleca din fața bisericilor parohiale, ori după caz, din locurile stabilite de comun acord cu credincioșii.

Este bine să se procedeze la înscriere pe liste, ultima zi de înscriere la parohii fiind duminică, 4 septembrie 2022.

Pentru mai multe detalii în legătură cu pelerinajul vă puteți adresa domnului Ioan Robu (telefon 0723366833), domnului Iulian Oanţă (telefon 0723176240) și Părintelui Fabian Măriuţ (0727232110).

Salut de pe acum toate familiile și persoanele din Arhidieceză care vor porni la acest pelerinaj, precum și toate celelalte familii care din diferite motive nu vor putea fi prezente la Sanctuarul Maicii Domnului din Ciofliceni.

Invoc asupra tuturor binecuvântarea îmbelșugată a lui Dumnezeu și ocrotirea Sfintei Familii din Nazaret.

Vă dorim un pelerinaj plin de har !

 + Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit

Hits: 1264

/ Știri / Tags: , ,

Share the Post