PS Cornel Damian, la misiunile din Parohia Cristos Regele Universului (Ploiești)

277367707_2989363054650457_9100979688963146694_n

PS Cornel Damian, la misiunile din Parohia Cristos Regele Universului (Ploiești)

În perioada 25-27 martie 2022, Parohia Cristos, Regele Universului din Ploiești a organizat și trăit trei zile de misiuni, ca pregătire spirituală în vederea sărbătorii Învierii Domnului. Predicatorul invitat, care a răspuns cu generozitate, a fost Pr. Lucian Dîncă, călugăr augustinian asumpționist.

Punctul culminant a fost Sfânta Liturghie duminicală de încheiere a misiunilor, prezidată de către Preasfințitul Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București; au concelebrat Pr. Gabriel Popa, secretar al Arhiepiscopiei, împreună cu părintele predicator și preoții din parohie.

277172826_2989362944650468_4336162740461271828_n

Tema acestor zile de har a fost chiar îndemnul lui Isus Cristos de la începutul Evangheliei după Sfântul Marcu: „Convertiți-vă și credeți în Evanghelie” (Mc 1,15). În seara zilei de 25 martie, în solemnitatea Bunei Vestiri, Părintele predicator a invitat comunitatea credincioșilor să mediteze asupra „convertirii” ca etapă necesară în vederea creșterii și propășirii spirituale. Lecturile zilei au fost folosite pentru a sublinia câteva idei legate de convertire: profetul Isaia prevestește semnul pe care Dumnezeu îl face omenirii prin întruparea Fiului său, Emanuel, în lume dintr-o fecioară; Scrisoarea către Evrei ne-a permis să medităm la un alt aspect al convertirii noastre: „Doamne, tu mi-ai zidit un trup și cu acest trup vin să fac voința ta”; la final, „fie mie după cuvântul tău” al Fecioarei Maria a fost prezentat drept model desăvârșit de convertire, lăsându-L pe Dumnezeu să-și facă locuința în inima și in viața noastră a credincioșilor. La Sfânta Liturghie s-a făcut actul de consfințire a Rusiei și a Ucrainei la Inima Neprihănită a Mariei.

277446300_2989362597983836_803860419370180743_n

Sâmbătă au continuat meditațiile, la Sfintele Liturghii de la orele 8.00 și 18.00, despre darul credinței; Părintele predicator a insistat asupra modului în care Dumnezeu ni se revelează și dorește să intre în interacțiune cu noi; milostivirea, iertarea și iubirea sunt trăsăturile specifice ale lui Dumnezeu când vrea să intre în comuniune cu omul. Tot sâmbătă, predicatorul a avut o întâlnire catehetică în parohie cu adolescenții și tinerii; împreună au împărtășit despre trăirea sacramentală în general și despre virtuțile teologale – credința, speranța și dragostea – care ne fac să fim statornici și să propășim pe calea credinței și a desăvârșirii spirituale.

277224947_2989362984650464_3025918296961565074_n

Cele două Sfinte Liturghii de duminică dimineață, orele 8.00 și 11.00, au marcat sfârșitul acestui timp de har pentru parohia noastră. Predicatorul, plecând de la textul Parabolei fiului risipitor (Lc 15.11-32) ne-a împărtășit experiența omului de cădere în păcat și ridicare pentru a înainta cu încredere spre „casa Tatălui”: „ce bine era în casa Tatălui meu!”, își spunea fiul risipitor, fiind departe de casa Tatălui. Ce bine ne simțim în preajma Tatălui atunci când ne apropiem cu încredere și inimă deschisă de Tatăl milostiv, gata să ierte și să împace cu sine pe tot omul convertit, revenit în casa sa.

La sfârșitul liturghiei de încheiere a misiunilor, Pr. Lucian Dîncă și-a lansat în parohia din Ploiești ultimele sale două cărți publicate la Editura Pauline: „Ghid în trăirea vieții sacramentale” și „Fericiți cei care ascultă Cuvântul. Discipoli ai lui Cristos pe căile fericirilor”. Nu putem decât să-i mulțumim Domnului pentru harurile primite în timpul acestor misiuni binecuvântate.

276314842_2989363014650461_2644847313924612257_n

 

La spovezi au fost Părintele franciscan Ioan Șerban Manole și Părintele greco-catolic Radu Octavean Ivan.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente de har și împărtășire avute cu Pr. Lucian pe timpul acestor zile. Cu toții plecăm în trăirea vieții noastre creștine mai conștienți de frumusețea lui Dumnezeu prezent în viața noastră și care nu ne dorește altceva decât să ne „convertim și să credem în Evanghelie”. Mulțumim, de asemeni, PS Cornel Damian, care ne-a învrednicit să încheiem într-un ton și mai solemn acest timp de har și de înălțare spirituală, fiind prezent pentru a prezida Liturghia de încheiere a misiunilor binecuvântate.

276172130_2989362651317164_7716111010661965732_n

Mulțumim corului parohiei, mulțumim tuturor celor prezenți și tuturor binefăcătorilor noștri!

Ana Maria Marinescu

 

Hits: 286

/ Știri / Tags: ,

Share the Post