O nouă întâlnire a Echipei sinodale a ARCB

thumbnail

O nouă întâlnire a Echipei sinodale a ARCB

Sinodul Episcopilor despre sinodalitate, cu tema „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare şi misiune” este un eveniment angajant pentru întreaga Biserică, fiind dorit ca o nouă lectură a semnelor timpului pentru Poporul lui Dumnezeu de astăzi. Astfel, prin convocarea acestui Sinod, Papa Francisc invită întreaga Biserică să reflecteze asupra unei teme decisive pentru viaţa şi misiunea ei; această cale a sinodalităţii este cea pe care „Dumnezeu o aşteaptă de la Biserica mileniului III”.

Noutatea absolută a acestui Sinod, care se înscrie în tradiţia Bisericii de a reflecta constant asupra identităţii şi misiunii sale, este aceea de a chema la reflecţie întregul popor al lui Dumnezeu, care constituie, de fapt, fiinţa Bisericii. Acum este un timp de ascultare a Bisericii, care se lasă călăuzită de Duhul Sfânt în timpurile prezente, începând cu nivelul local şi până la cel universal.

În acest sens, cu binecuvântarea Păstorului Arhidiecezei de București, ÎPS Aurel Percă, a fost constituită echipa sinodală coordonată de Pr. Daniel Bulai, care îndeplineşte misiunea de Referent Diecezan pentru Sinodul Episcopilor. Această echipă sinodală este formată din următorii membri: Pr. Daniel Bulai –  Referent Diecezan pentru Sinodul Episcopilor; Andreea Vochin –  secretar al echipei şi persoană de contact cu tineretul; Cristiana Trefaş – persoană de contact cu familiile; Claudiu Roznovsky – persoană de contact cu asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice; Sr. Cristina Mareş – persoană de contact cu școlile, mişcările şi grupurile carismatice; Sr. Andreea-Maria Mihoc – persoană de contact cu membrii Institutelor de viaţă consacrată; Pr. Andrei Dumitrescu – persoană de contact cu parohiile.  Această echipă sinodală a avut o întâlnire oficială în data de 7 decembrie 2021, la care a participat și ÎPS Aurel Percă.

În seara zilei de 26 ianuarie a.c., echipa sinodală a participat la o nouă întâlnire de lucru în Palatul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Ca și întâlnirea precedentă, și aceasta a fost marcată de rugăciune, puncte de reflecţie şi propuneri pentru o metodologie unitară de lucru prin realizarea de chestionare concise, adaptate de membrii comisiei sinodale a ARCB pentru fiecare arie de responsabilitate.

Cu ocazia acestei întâlniri a fost prezentat un nou membru al comisiei sinodale a ARCB, domnul Viorel Ferenț, care va colabora cu doamna Cristiana Trefaș în misiunea de a fi persoană de contact cu familiile și de a prezenta realitatea familiilor tinere din ARCB.

De mare utilitate a fost încercarea membrilor comisiei sinodale a ARCB de a răspunde personal la un posibil chestionar, care a scos în evidență bogăția gândirii și a viziunii celor prezenți cu privire la realitatea Bisericii de astăzi.

Într-o atmosferă marcată de fraternitate și bucurie, membrii echipei sinodale a ARCB și-au arătat bucuria și disponibilitatea de a colabora la această inițiativă pastorală a Sfântului Părinte și sunt încrezători că Duhul Sfânt va evidenția bogăția Bisericii noastre locale.

Pr. Andrei Dumitrescu

Hits: 922

Share the Post