ÎPS Aurel Percă la reuniunea echipei sinodale a ARCB

WhatsApp Image 2021-12-08 at 10.59.17

ÎPS Aurel Percă la reuniunea echipei sinodale a ARCB

Întreaga Biserică Catolică trăieşte un eveniment eclezial deosebit, pus sub acţiunea şi călăuzirea Duhului Sfânt: Sinodul Episcopilor despre sinodalitate, cu tema „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare şi misiune”. Astfel, prin convocarea acestui sinod, Papa Francisc invită întreaga Biserică să reflecteze asupra unei teme decisive pentru viaţa şi misiunea ei; această cale a sinodalităţii este cea pe care „Dumnezeu o aşteaptă de la Biserica mileniului III”.

Noutatea absolută a acestui sinod, care se înscrie în tradiţia Bisericii de a reflecta constant asupra identităţii şi misiunii sale, este aceea de a chema la reflecţie întregul popor al lui Dumnezeu, care constituie, de fapt, fiinţa Bisericii. Acum este un timp de ascultare a Bisericii, care se lasă călăuzită de Duhul Sfânt în timpurile prezente, începând cu nivelul local şi până la cel universal.

whatsapp-image-2021-12-08-at-11-00-07

Pentru ca acest proces de ascultare a Bisericii la nivel local să fie mai eficient şi mai bine structurat, cu binecuvântarea Păstorului Arhidiecezei, ÎPS Aurel Percă, a fost constituită echipa sinodală coordonată de Pr. Daniel Bulai, care îndeplineşte misiunea de Referent Diecezan pentru Sinodul Episcopilor.

Această echipă sinodală este formată din următorii membri: Pr. Daniel Bulai –  Referent Diecezan pentru Sinodul Episcopilor; Andreea Vochin –  secretar al echipei şi persoană de contact cu tineretul; Cristiana Trefaş – persoană de contact cu familiile; Claudiu Roznovsky – persoană de contact cu asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice; Sr. Cristina Mareş – persoană de contact cu școlile, mişcările şi grupurile carismatice; Sr. Andreea-Maria Mihoc – persoană de contact cu membrii Institutelor de viaţă consacrată; Pr. Andrei Dumitrescu – persoană de contact cu parohiile.

Aceştia au participat la o importantă întâlnire de lucru în Palatul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, în seara de 7 decembrie a.c. Întâlnirea a fost marcată de rugăciune, puncte de reflecţie şi propuneri pentru o metodologie unitară de lucru. Prezenţa ÎPS Aurel Percă a reprezentat pentru membrii echipei un motiv de bucurie şi încurajare de a „merge împreună” inspiraţi de Duhul Sfânt, gata de a asculta glasul Bisericii locale.

Pr. Andrei Dumitrescu

 

 

Hits: 1980

Share the Post