O casă pentru toți – Declarație comună a Președinților CCEE și CEC cu ocazia Timpului Creației 2021

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

O casă pentru toți – Declarație comună a Președinților CCEE și CEC cu ocazia Timpului Creației 2021

O casă pentru toți? Reînnoind Oikos-ul lui Dumnezeu
Declarație comună a Președinților CCEE și CEC cu ocazia Timpului Creației 2021

„Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău!” (Gn 18,3)

În deșert, în timp ce stătea la intrarea în cortul său în cea mai arzătoare oră a zilei, Abraham s-a dovedit a fi primitor și generos și, oferind puțină apă și o bucată de pâine, i s-a dezvăluit promisiunea lui Dumnezeu. Bătrânul, plin de credință, a înțeles că sărăcia spiritului constă în abandonarea oricărei prezumții de a pretinde găsirea de soluții pentru toate problemele, punându-și în schimb orice speranță în Dumnezeu, cu smerenie și răbdare.

Anul acesta, semnul biblic al cortului lui Abraham a fost ales pentru a reprezenta angajamentul nostru față de îngrijirea casei noastre comune, grija pentru creație, într-un spirit de primire și dialog.

Înțelepciunea acestui pasaj biblic luminează drumul și opera Bisericilor din Europa și reînnoiește angajamentul lor pentru protejarea creației. Prin rugăciune și acțiune, bisericile noastre își propun să reînnoiască Oikos-ul lui Dumnezeu – inspirat de tema celebrării Timpului Creației din acest an – astfel încât lumea să poată deveni o casă pentru toți copiii lui Dumnezeu, fără niciun fel de excludere.

Cuvântul grecesc Oikos transmite sensul de „acasă”, a tot ceea ce este domestic și familiar, tot ceea ce face obiectul îngrijirii cuiva, reprezentând un interes comun, dar și o responsabilitate comună. Prin urmare, reînnoirea Oikos-ului lui Dumnezeu, casa comună pe care o împărtășim, este un concept care unește întreaga familie umană în căutarea dezvoltării sustenabile și durabile, într-o echitate comună.

Acest tip de dezvoltare necesită o relație mai bună cu Creatorul vieții noastre umane, al  relației noastre cu ceilalți și cu natura. Spiritul primirii sincere și al dialogului dezinteresat, așa cum l-a arătat ​​Abraham, devine pentru creștinii europeni o expresie a iubirii care se dăruiește, capabilă să genereze experiențe umane și spirituale care să recunoască faptul că locuim cu toții, împreună și fără excludere, în Oikos-ul lui Dumnezeu, acea casă comună pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o cu responsabilitate comună.

Într-un adevărat spirit de primire și dialog, am dori să contribuim cu gândurile și rugăciunile noastre la câteva summit-uri importante viitoare organizate de Națiunile Unite la sfârșitul acestui an: Conferința privind biodiversitatea de la Kunming, China, precum și cea de-a 26-a ediție a Climate Change Conference of Partners (COP 26) din Glasgow, Marea Britanie. Majoritatea contribuțiilor oferite de bisericile din Europa ca aport față de comunitatea internațională își găsesc originea în inițiativele curajoase și bunele practici care animă viața cotidiană a comunităților noastre bisericești.

Cu un adevărat sentiment de apartenență la Biserica lui Cristos, ne străduim să fim constructori generoși ai unei civilizații care apreciază și prețuiește tot ceea ce este uman și știe să dea o valoare corectă la ceea ce este darul lui Dumnezeu în viața oamenilor.

În fața întrebării: „O casă pentru toți?” răspunsul nostru trebuie să fie completat cu bunăvoință și angajament concret față de reînnoirea Oikos-ului lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă știm să practicăm dreptatea și să proclamăm adevărul din inimile noastre și nu facem rău aproapelui nostru, atunci vom fi demni să „locuim în cortul său” (Ps 15, 1), iar „Oikos”-ul lui va fi cu adevărat o casă pentru toți.

Invităm pe toți creștinii din bisericile din Europa, parohii, comunități bisericești și pe orice persoană de bunăvoință să țină cont de Timpul Creației și să-l sărbătorească de la 1 septembrie până la 4 octombrie, într-un spirit ecumenic, uniți în rugăciune și acțiune. Mai mult, invităm pe toată lumea să se roage pentru evenimentele internaționale majore din această toamnă – Summitul ONU privind biodiversitate și COP 26 – astfel încât aceste evenimente să poată lua măsurile necesare pe care le necesită urgența climatică.

26 august 2021

Rev. Christian Krieger, Președintele CEC   –  Cardinalul Angelo Bagnasco,Președintele CCEE

Foto: Vatican Media

Hits: 134

/ Știri / Tags:

Share the Post