Participarea la Ziua Mondială a Bunicilor și Vârstnicilor (25 iulie) poate obține Indulgența Plenară

ziua bunicilor2

Participarea la Ziua Mondială a Bunicilor și Vârstnicilor (25 iulie) poate obține Indulgența Plenară

Penitențieria Apostolică a acordat Indulgența Plenară tuturor credincioșilor care „motivaţi de adevăratul spirit de pocăinţă şi caritate, vor participa la 25 iulie 2021, cu ocazia primei Zile Mondiale a Bunicilor şi a Bătrânilor, la celebrarea solemnă pe care Sfântul Părinte Francisc o va prezida în bazilica papală vaticană sau la diferitele celebrări care se vor desfăşura în toată lumea, pe care o vor putea aplica şi pentru sufletele din Purgator”.

Duminică, 25 iulie 2021, în Arhidieceza de București va fi celebrată prima Zi Mondială a Bunicilor și Vârstnicilor, printr-o Sfântă Liturghie solemnă, prezidată de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, la Mănăstirea Carmelitană de la Ciofliceni, Snagov, la ora 11.00. Cu această ocazie, ÎPS Aurel Percă va împărți binecuvântarea specială asupra bunicilor și a persoanelor în vârstă și va înmâna mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc cu ocazia acestei Zile Mondiale, cu tema „Eu sunt cu voi în toate zilele” (Mt 28, 20).

Nu doar bunicii și vârstnicii, ci și toți membrii comunităților parohiale sunt invitați să participe la celebrarea din 25 iulie de la Mănăstirea Carmelitană de la Ciofliceni și să se folosească de această ocazie pentru a primi Indulgența Plenară.

5-motive_

Mai multe informații despre Ziua Mondială a Bunicilor și Vârstnicilor, aici.


Decret al Penitenţieriei Apostolice cu privire la acordarea indulgenţei cu ocazia Zilei Mondiale a Bunicilor şi a Bătrânilor (22 iunie 2021)

Cu scopul de a mări devoţiunea credincioşilor şi de a procura mântuirea sufletelor, Penitenţieria Apostolică, în virtutea facultăţilor atribuite ei de Suveranul Pontif Papa Francisc prin Providenţă Divină, primind cererea recentă prezentată de Eminenţa Sa Cardinal al Sfintei Biserici Romane Kevin Joseph Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, cu ocazia prime Zile Mondiale a Bunicilor şi a Bătrânilor, instituită recent de Suveranul Pontif pentru a patra duminică din luna iulie, acordă cu bunăvoinţă din comorile cereşti ale Bisericii Indulgenţa Plenară, respectându-se condiţiile obişnuite (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Suveranului Pontif) bunicilor, bătrânilor şi tuturor credincioşilor care, motivaţi de adevăratul spirit de pocăinţă şi caritate, vor participa la 25 iulie 2021, cu ocazia primei Zile Mondiale a Bunicilor şi a Bătrânilor, la celebrarea solemnă pe care Sfântul Părinte Francisc o va prezida în bazilica papală vaticană sau la diferitele celebrări care se vor desfăşura în toată lumea, pe care o vor putea aplica şi pentru sufletele din Purgator.

Acest Tribunal al Milostivirii acordă de asemenea Indulgenţa Plenară în acea zi credincioşilor care vor dedica timp adecvat să viziteze personal sau virtual pe fraţii bătrâni nevoiaşi sau aflaţi în dificultate (cum sunt bolnavii, cei abandonaţi, cei neputincioşi şi alţii asemenea lor).

De asemenea, vor putea obţine Indulgenţa Plenară, dezlipindu-se în prealabil de orice păcat şi cu intenţia de a îndeplini cât mai curând posibil cele trei condiţii obişnuite, bătrânii bolnavi şi toţi cei care, neputând să iasă din propria casă din motiv grav, se vor uni spiritual cu funcţiunile sacre din Ziua Mondială, oferind Dumnezeului milostiv rugăciunile lor, durerile sau suferinţele din propria viaţă, mai ales în timp ce se vor transmite prin mijloacele de televiziune, radiofonice, dar şi prin noile mijloacele de comunicare socială cuvintele Suveranului Pontif şi celebrările.

De aceea, pentru ca să fie făcut mai uşor accesul la iertarea divină prin intermediul Cheilor Bisericii, prin caritate pastorală, această Penitenţierie cere cu fermitate preoţilor, înzestraţi cu facultăţile corespunzătoare pentru a asculta spovezile, să fie disponibili, cu spirit prompt şi generos, pentru celebrarea Pocăinţei.

Acest decret este valabil pentru prima Zi Mondială a Bunicilor şi a Bătrânilor. În pofida oricărei dispoziţii contrare.

Dat în Roma, din Palatul Penitenţiariei Apostolice, în ziua de 13 mai, la Înălţarea Domnului, anul Întrupării Domnului 2021.

Cardinal Mauro Piacenza
penitenţiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
regent

 traducere: Pr. Mihai Pătrașcu (ercis.ro)

Hits: 492

Share the Post