22 ianuarie: Duminica Bibliei la Catedrala Sf. Iosif și în Arhidieceză

duminica bibliei 2

22 ianuarie: Duminica Bibliei la Catedrala Sf. Iosif și în Arhidieceză

Duminica Bibliei, celebrată în fiecare an în Duminica a III-a de peste an, a fost instituită de Sfântul Părinte Papa Francisc, prin Scrisoarea apostolică sub formă de motu proprio „Aperuit illis”, din 30 septembrie 2019. 

Duminică, 22 ianuarie, la Catedrala Sf. Iosif, ÎPS Aurel Percă va prezida Sfânta Liturghie solemnă, iar în întreaga Arhidieceză, păstorii comunităților sunt îndemnați să promoveze Duminica Bibliei, să pună în evidență importanța Cuvântului Domnului și să-i încurajeze pe credincioși să se apropie de Cartea Sfântă.

Scopul inițiativei Pontifului este de a îndemna comunitatea creştină să se concentreze asupra deosebitei valori avută de Cuvântul lui Dumnezeu, dorind să revigoreze simţul responsabilităţii credincioşilor faţă de cunoaşterea Sfintei Scripturi şi faţă de menţinerea vie a Cuvântului lui Dumnezeu, printr-o acţiune permanentă de transmitere şi înţelegere în măsură să dea un sens vieţii Bisericii în diferitele condiţii în care s-ar afla.

Tema Duminicii Bibliei din acest an este luată din mărturia evanghelistului Ioan care în prima sa scrisoare le adresează destinatarilor aceste cuvinte:  „Ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă (1 In 1,3).

Aceste cuvinte pun în evidență faptul că Evanghelia nu poate fi redusă la un conținut sau la un simplu model etic. Evanghelia înseamnă a lua parte la viața cea nouă a Domnului Înviat și a o trăi în mod personal. Această trăire reprezintă întruparea misterului mântuirii în viața noastră de fiecare zi iar mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu, la care noi suntem părtași, este ca o lumină ce nu poate fi pusă sub obroc. Vestea mântuirii trebuie să răsune! Prin aceasta, noi care suntem primii beneficiari ai milostivirii divine și care experimentăm mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră, suntem chemați să devenim mărturisitori și să-l vestim pe cel care împlinește mântuirea noastră. Devenim astfel vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu.

 Vestirea este strict legată de experienţa vie şi personală a misterului pascal. În viaţa creştină există un moment în care toate acestea sunt trăite pe deplin, și anume celebrarea euharistică. După Liturgia Cuvântului, când este proclamat solemn mesajul mântuirii, urmează Liturgia Euharistică când cei ce participă în credință se oferă pe ei înșiși împreună cu pâinea și vinul puse pe altar iar în trăirea rugăciunii euharistice își unesc jertfa vieții lor cu cea care prin excelență a fost adusă lui Dumnezeu Tatăl de către Fiul său. Acesta din urmă devine trup și sânge în pâinea și vinul puse pe altar pe care le transformă în parte a mântuirii noastre, valorificându-le în momente de împărtășire între cer și pământ, între cei vii și cei morți. Acesta este misterul credinței noastre: Moartea Ta o vestim Doamne și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni! iar ofranda noastră unită jertfei lui Cristos pe altar este adusă în fața tronului lui Dumnezeu (cf. Ev 4,16) de însuși Fiul său, Marele Preot al mântuirii noastre, căci numai prin El este posibilă comuniunea cu Dumnezeu. Acest sacrificiu, această ofrandă, această jertfă este prezentată Tatălui ceresc de Cristos, în Cristos și prin Cristos, în unire cu Duhul Sfânt.

 Trăim Duminica Cuvântului lui Dumnezeu redescoperind legătura profundă care există între Cuvânt și Euharistie, jertfa Cuvântului Întrupat, lăsându-ne călăuziți tocmai de celebrarea euharistică în diferitele sale momente. 
 
Pr. Florin Bejenaru
Oficiul pentru Pastorația Biblică al ARCB

RESURSE DE DESCĂRCAT PENTRU DUMINICA BIBLIEI 

DUMINICA BIBLIEI CELEBRAREA ÎN FAMILIE

DUMINICA BIBLIEI 2023

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR Duminica Bibliei 2023

Hits: 348

/ Știri / Tags: ,

Share the Post