Mesajul ÎPS Aurel Percă în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor (18-25 ianuarie 2023)

83020888_2771390079566985_3103171552770785280_n

Mesajul ÎPS Aurel Percă în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor (18-25 ianuarie 2023)

Dragi fraţi şi surori în Cristos!

„Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi judecata!” (Is 1,17) este motto-ul biblic care se constituie ca temă de reflecţie şi rugăciune pentru întâlnirile ecumenice din acest an 2023, pus sub semnul suferinţelor teribile cauzate de realitatea dureroasă a războiului din Ucraina şi a marilor transformări economice şi sociale, resimţite în ritm galopant de noi toţi. Acest război ne-a amintit atrocitățile care se comit atunci când binele este ignorat cu bună ştiinţă și când dreptatea și judecata – tot ceea ce constituie fundamentul unei vieți fraterne şi armonioase – sunt date uitării cu o nepăsare înspăimântătoare. Însă noi, creștinii, suntem chemați să ne păstrăm speranța, chiar dacă lumina care izvorăște din săvârșirea binelui pare să fie alungată de întunericul păcatelor sociale de care, chiar şi astăzi, omenirea noastră nu este străină.

Lipsa binelui şi a iubirii între oameni conduce la un formalism religios, superficial, pe care Dumnezeu nu-l acceptă, pentru că formalismul credinţei nu ţine cont de compasiune, de îndreptarea privirii inimii spre fratele aflat în suferinţă, spre omul înlăcrimat, spre semenul sărac şi mic, care nu doreşte decât un semn de iubire fraternă. În acest context, apare îndemnul atât de actual rostit prin glasul profetului Isaia – „Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi judecata!” (Is 1,17).

Binele dorit de Dumnezeu se învaţă, aşadar! Ceea ce se înţelege prin bine se întâlneşte cu realitatea concretă a celui de lângă noi, cu limitele şi aspectele sale personale mai puţin frumoase, dar care ne invită în permanenţă la trăirea angajantă a carităţii. Şi rugăciunea noastră se va înscrie tot mai mult în logica binelui dorit de Dumnezeu, în măsura în care trăim ceea ce ne rugăm şi ne lăsăm viaţa călăuzită de rugăciune şi de binele inspirat prin rugăciune, care uneşte inima şi mintea cu voinţa lui Dumnezeu.

Din promovarea binelui după voinţa lui Dumnezeu decurge înfăptuirea judecăţii, a dreptăţii. Ele nu se pot disocia, iar binele şi judecata devin temelia pe care se poate construi ceea ce ne dorim toţi cu atâta ardoare – o lume nouă, o lume frumoasă, o lume în care fiecare îşi deschide inima spre fraţii săi şi alungă păcatul care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu şi-l înstrăinează de ceilalţi oameni.

Suntem invitaţi să învăţăm să facem binele şi să preţuim dreptatea care are în vedere binele comun şi demnitatea fiecăruia, căutând judecata împreună, ca fraţi între fraţi şi copii ai lui Dumnezeu. Este o invitație mereu actuală, transformatoare, călăuzitoare spre Tatăl ceresc, care ne întărește și credința în rugăciunea lui Isus: „ca toți să fie una, precum Tu, Părinte, ești în Mine și Eu în Tine” (In 17,21).

Tuturor participanților la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor le adresez salutul meu cordial și urarea ca acest timp special să aducă în inimi roade de pace, unitate și fraternitate.

București, 16 ianuarie 2023

+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Hits: 590

/ Știri / Tags: ,

Share the Post