Echipa Sinodală a ARCB: întâlnire și discuție pe marginea fișelor consultative

echipa sinodala

Echipa Sinodală a ARCB: întâlnire și discuție pe marginea fișelor consultative

În luna decembrie a anului trecut, cu binecuvântarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, s-a constituit Echipa sinodală coordonată de Pr. Daniel Bulai, Referent Diecezan din partea Arhidiecezei de București pentru Sinodul Episcopilor.

Scopul acestei Echipe, care reunește reprezentanți din diferite arii pastorale ale Arhidiecezei, este acela de a ajuta aprofundarea procesului sinodal în realitatea eclezială locală, iar acest scop a fost materializat inclusiv prin elaborarea unui număr de șapte fișe consultative, cu destinatari concreți, care au fost invitați să le completeze, pentru a contribui la obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la realitatea pastorală din Arhidieceza de București.

În seara zilei de joi, 12 mai 2022, o parte din membrii Echipei sinodale s-au întâlnit în Palatul Arhiepiscopal pentru a discuta rezultatele adunate în urma completării acestor fișe. S-au remarcat sinceritatea și flexibilitatea răspunsurilor venite, numărul mare de sugestii și recomandări pastorale și conștientizarea necesității de „a merge împreună” în prezent și în viitor.

Totodată, s-a observat faptul că poporul lui Dumnezeu din Arhidieceza de București este conștient de identitatea sa eclezială, de faptul că Biserica este un organism viu, chemat la creștere și maturizare continuă, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Întâlnirea a conturat perspective pentru conturarea unei Sinteze care va reflecta mai concret punctul în care se află acum  Arhidieceza de București din punct de vedere pastoral și ce drum trebuie parcurs în viitor.

Pr. Andrei Dumitrescu

Hits: 957

Share the Post