Sărbătoarea Învierii Domnului: mesaj și semnificație

168839694_3848465428522617_583620407375822237_n

Sărbătoarea Învierii Domnului: mesaj și semnificație

 Motto: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult.” (Ioan 12:24)

În esență, sărbătorile pascale creștine evocă seria de evenimente care l-au condus pe Isus din Nazaret, într-un prim moment, către un destin tragic, cel al morții pe cruce. Într-adevăr, făcându-și o intrarea mesianică în Ierusalim, asemănătoare celei a lui Solomon (vezi 1/3Regi 1:33-40), Isus a sugerat că este acel descendent al regelui David, prevestit de profeți, care, prin învățătura și prin gesturile sale de vindecare ar fi putut „strânge laolaltă pe toți fiii risipiți ai lui Dumnezeu” (Ioan 11:52).

Modul în care Isus și-a făcut intrarea în Ierusalim nu a fost agreat prea mult de arhiereii, de cărturarii și de conducătorii poporului din acel timp. Mai mult, deoarece gesturile și cuvintele Învățătorului venit din Galileea reprezentau, în opinia lor, o amenințare pentru ordinea și stabilitatea țării, aceștia l-au urmărit, l-au arestat și l-au târât înaintea judecătorilor pentru a fi condamnat la moarte, convinși fiind că „este mai bine… ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot neamul” (Ioan 11:50).

La capătul a două procese, condamnarea la moarte a lui Isus a fost rostită în pripă, iar execuția s-a desfășurat fără întârziere, dat fiind că Sărbătoarea Paștelui iudaic urma să înceapă în câteva ore, la apusul soarelui. Scena pătimirii și a morții au fost înfiorătoare, știind că răstignirea presupunea expunerea oprobriului public a condamnatului prin țintuirea trupului său gol pe o cruce. Moartea a avut loc după câteva ore de agonie, iar înmormântarea s-a desfășurat fără prea multe pregătiri specifice.

Un astfel de deznodământ a fost perceput de unii ca un mare eșec pentru cineva care afirma pretenții salvatoare atât de mari. Alții, în schimb, au citit această dramă ca pe împlinirea profeției din vechime care punea în scenă suferința unui Slujitor al lui Dumnezeu prin a cărui pătimire și moarte este salvat poporul. Textul profetic suna în felul următor: „Iată, Slujitorul meu… s-a înălțat ca o mlădiță, ca o rădăcină în pământ uscat, fără chip și fără frumusețe care să ne atragă privirea și fără înfățișare ca să ne fie drag; disprețuit și părăsit de oameni, om al durerilor și cunoscător al suferințelor, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și neluat în seamă. Însă el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra sa; iar noi îl socoteam pedepsit, lovit de Dumnezeu și umilit. Dar el a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne-a adus nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui am fost vindecați. Toți rătăceam ca niște oi, fiecare pe calea sa, și Domnul a lăsat să cadă asupra lui fărădelegea noastră a tuturor… A fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință; dar dacă își va da viața ca jertfă pentru păcat, își va vedea urmașii, va trăi zile îndelungate. Slujitorul [Domnului] îi va îndreptăți pe mulți și fărădelegile lor le va lua asupra sa” (Isaia 53:2-6.10.11b.12b).

Citită în această cheie, Învierea lui Isus, manifestată cu putere și cu măreție în „Ziua întâi a săptămânii” (Matei 28:1-8) și atestată de martori numeroși – de femeile purtătoare de mir care s-au dus la mormânt ca să termine de îmbălsămat trupul Învățătorului (Marcu 16:1-2); de cei 11 apostoli, între care se distinge Toma prin atitudinea lui inițială de necredință (Ioan 20:19-29) etc – , se înfățișează nu doar ca o revenire la viață a Celui care a murit pe cruce în urmă cu trei zile, ci mai ales ca o confirmare că roadele jertfirii de sine încep să se arate în îndreptățirea și în viața cea nouă a celor care se încred în El, că Viața cea nouă a învins Moartea urii și a răutăților aducătoare de crime și că Lumina Adevărului a învins Beznele întunecate ale minciunii și ale egoismului. Toate acestea se văd în toți cei care și-au însușit modul nou de viață propus de Evanghelie și sintetizat în ceea ce apostolul Paul îi îndemna pe credincioșii din Colose: „dați morții mădularele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie; din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. În acestea ați umblat și voi odinioară, când trăiați în astfel de vicii, dar acum îndepărtați și voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră; nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou care se înnoiește după chipul Creatorului său pentru a ajunge la cunoaștere, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate” (Coloseni 3:5-11).

Între sutele de mii (dacă nu chiar milioanele) de oameni care au făcut experiența înnoirii totale a vieții după ce „l-au întâlnit” pe Isus Cristos și au cunoscut harul Învierii sale ar merita de amintit câteva nume din zilele noastre: Paul Claudel (vezi L. Chaigne, Paul Claudel: the Man and the Mystic, Ed Hardcover, 1961); C.S. Lewis, Surprised by Joy (Surprins de Bucurie. Povestea unei convertiri, trad. E. Conțac, Humanitas, București, 2008,2011,2013); Serghei Kurdakov, Iartă-mă Natașa, trad. M. Ștefancu, Ed Stephanus, București, 1994 etc.

Prin urmare, în Marea Sărbătoarea a Învierii Domnului Isus, atunci când ne adresăm salutul: „Cristos a înviat!” noi mărturisim nu doar revenirea la viață a Răstignitului de pe colina Calvarului, petrecută cu aproape 2000 de ani în urmă, ci mai ales înnoirea pe care Jertfa Lui de sine – Jertfă pe care noi o actualizăm la Sfânta Liturghie – a înfăptuit-o în lume. Iar, atunci când răspundem: „Adevărat, a înviat!”, mărturisim, de fapt, că această înnoire s-a realizat și în viețile noastre. Ar fi bine pentru viețile noastre să nu (ne) mințim când rostim aceste cuvinte.

Pr. Tarciziu-Hristofor Șerban

 

 

 

Hits: 293

/ Știri / Tags:

Share the Post