Dezbatere despre sinodalitate cu studenții din București

cover sinodalitate

Dezbatere despre sinodalitate cu studenții din București

„O Biserică sinodală? Când începem să o realizăm?”

În seara zilei de joi, 24 martie 2022, cu începere de la ora 20.00 a avut loc, pe platforma ZOOM, întâlnirea studenților catolici din București, la invitația Părintelui Tarciziu-Hristofor Șerban, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Universitară al ARCB, întâlnire la care a participat și Sr. Cristina Mareș, în calitate de membră a Echipei diecezane însărcinată cu pregătirea Sinodului din 2023 în Arhidieceza de București, cu aria de responsabilitate pentru școli, mişcări şi grupuri carismatice.

În acest context, a fost scoasă în evidență importanța implicării studenților în viața Bisericii, și mai ales rolul deosebit pe care ei îl au în promovarea unui spirit de creativitate, de generozitate și de angajament în slujba lui Cristos, a Bisericii și a aproapelui.

Tema întâlnirii – care este deopotrivă și tema Sinodului –  „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”, a avut următoarele obiective: conștientizarea demnității vieții noastre creștine, importanța mărturiei comunităților noastre, promovarea dialogului între diferite grupuri sociale, etnice, profesionale, religioase, pentru a crea punți de comuniune și de slujire.

Întâlnirea a debutat cu citirea și meditarea pasajului evanghelic din Ioan 13,12-17.34-35. Părintele Tarciziu Șerban a surprins câteva învățături importante referitoare la slujirea plină de iubire a lui Isus, model de dăruire și angajare în viața Bisericii și în cea a societății pentru orice tânăr care a înțeles sensul chemării sale creștine.

Împărtășirile și dialogurile purtate de studenți s-au focalizat pe diferite aspecte ale vieții religioase și spirituale, îndeosebi pe viața de rugăciune a tinerilor, provocați de o societate care nu susține, în totalitate, virtuțile creștine și demnitatea omului. Implicarea activă în parohii, în asociații creștine și în activități educative ale Bisericii a constitut un alt subiect al acestei întâlniri, Părintele Tarciziu Șerban reiterând importanța fiecărui student de a-și regăsi propria cale de slujire, conform darurilor și carismelor primite de la Duhul Sfânt.

În continuare, un alt punct al discuției s-a referit la aspectul deosebit al trăirii și înțelegerii profunde a Sfintei Liturghii. În acest sens, studenții au solicitat organizarea de cateheze liturgice. Formarea creștină, dialogul ecumenic, social și cultural, provocările actuale ale vieții creștine și modul concret de sprijinire a Bisericii locale au fost alte teme de dezbatere în cadrul acestei întâlniri.

Ideile, viziunile și propunerile  acestui demers sinodal vor fi integrate într-o sinteză ce va fi transmisă Echipei sinodale a Arhidiecezei de București.

Mulțumim tuturor studenților care au participat la întâlnire – în jur de treizeci –  dar și acelora care, dorind să se înscrie în acest demers de pregătire a Sinodului din 2023 și de implicare în mod creativ la viața Bisericii noastre locale și la cea a Bisericii universale ne vor oferi sugestiile lor completând Fișa consultativă pentru mișcările, comunităţile carismatice şi şcolile catolice din Arhidieceza Romano-Catolică de București, pusă la dispoziție de situl www.arcb.ro, secția Sinod: Pentru o Biserică sinodală (2021-2023).

Biserica locală a Arhidiecezei Romano-Catolice de București, împreună cu întregul Popor al lui Dumnezeu, este conștientă că parcursul sinodal este o lucrare a Duhului Sfânt, care-i călăuzește pe toți spre înțelegerea și aprofundarea credinței astăzi, în contextul complex contemporan în care trăim și în care suntem chemați să fim martori credibili ai lui Cristos. De aceea ne însușim din toată inima rugăciunea „Duhule Sfinte, iată-ne suntem în fața Ta” propusă pentru acest timp de pregătire creativă a Sinodului.

Sr. Cristina Mareș
Membră a echipei diecezane de pregătire a Sinodului

Rugăciunea „Duhule Sfinte, iată-ne în fața ta”

Duhule Sfinte, iată-ne suntem în fața Ta,
adunați în numele Tău.
Avându-te pe Tine drept singura călăuză
Tu să-ți faci lăcașul în inimile noastre;
învață-ne calea pe care să mergem
și cum s-o urmăm.
Suntem slabi și păcătoși;
nu îngădui să cultivăm dezordinea.
Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită
nici părtinirea să ne influențeze faptele.
În Tine să ne găsim unitatea
ca să putem înainta împreună spre viața veșnică
fără să ne abatem de la calea adevărului
și de la ceea ce este drept.
Toate acestea le cerem de la Tine,
Tu care acționezi în orice timp și în orice loc,
în unire cu Tatăl și cu Fiul,
în vecii vecilor.
Amin!

 

 

Hits: 274

Share the Post