Fișă generală consultativă pentru oamenii de bunăvoință, credincioși și necredincioși

Fișă generală consultativă pentru oamenii de bunăvoință, credincioși și necredincioși

Această fișă se naște din dorința Bisericii de a găsi modurile potrivite pentru a fi mai aproape de oameni și de a merge împreună cu ei. Totodată, se vrea o punte către cei care poate nu se (mai) simt aproape de Biserică: ei pot astfel să-i comunice gândurile, preocupările, aspirațiile – în vederea (re)găsirii unui dialog. Pentru a atinge aceste două scopuri, Papa Francisc a deschis în octombrie 2021 un Sinod despre sinodalitate. Sinodul este adresat tuturor și se desfășoară pe o perioadă de doi ani, timp în care se va face o ascultare și consultare a tuturor celor care doresc să mediteze asupra felului în care oamenii pot merge împreună în și cu Biserica. Întrebările de mai jos, care urmează opt teme majore, sunt doar orientative, fiind un punct de pornire pentru o discuție mai amplă despre orice aspect care vi se pare relevant pentru starea lumii de astăzi și pentru rolul care ne revine în ea.

  1. Ascultarea

– Cu toții suntem chemați să fim instrumente ale Duhului Sfânt și martori ai iubirii lui Dumnezeu, fiecare acolo unde se află. Eu cum văd Biserica azi? Oare mă pot implica în viața ei? Daca da, cum? Dacă nu, de ce?

– Ce credeți că vrea să spună Duhul Sfânt Bisericii de astăzi?

  1. Participarea

– A fi creștin înseamnă a fi om al speranței, care stimulează încrederea, pansează rănile, știe să construiască punți, să lumineze mințile, să încălzească inimile. Creștinii pe care îi cunosc se încadrează în acest model? Dar eu? De ce da, de ce nu?…

– Cei care se află „la periferie” sunt oare ajutați să vorbească și să înțeleagă că și ei sunt foarte importanți în Biserică și înaintea lui Dumnezeu? Ce ar trebui făcut pentru asta?

  1. Comuniunea

– Deciziile care se iau de către Biserică, azi, au legătură cu voința lui Dumnezeu?

– Cum mă afectează pe mine aceste decizii? Mă ajută? Mă limitează? De ce?

– Știu cum se iau aceste decizii? Simt că aș putea participa și eu la ele? Cum?

  1. Misiunea. Biserica există pentru a transmite o veste bună

– Ce cred despre Biblie? Este Sfânta Scriptură o sursă de inspirație, pentru fiecare om în parte, pentru a construi o lume mai frumoasă și mai locuibilă?

– Știu care este vestea cea bună cuprinsă în învățătura creștină?

– Ce îi împiedică pe creștini să transmită această veste bună?

  1. Slujirea. Autoritatea sau guvernarea în cadrul Bisericii noastre locale.

– Cel care a primit o responsabilitate (o misiune, o funcție etc.) în Biserică este conștient că este chemat la slujire, la jertfă, la sacrificii? Se practică în Biserică munca în echipă și coresponsabilitatea?

– Este încurajată participarea activă a credincioșilor la Sfânta Liturghie, la Adorația Euharistică, la momente de rugăciune, la respectarea sărbătorilor etc.?

  1. Mărturia. Implicarea Bisericii dincolo de propriile granițe

– Există o relație de amiciție între oamenii Bisericii și cartierul unde se află? Dar cu instituțiile locale ale statului, cu lumea culturii și a presei?

– Este Biserica vizibilă și în afara ei? Cum dialoghează Biserica noastră locală cu alte sectoare ale societății: sfera politicii, economiei, culturii etc.?

  1. Dialogul

– În comunitățile noastre încurajăm inițiativele de ordin caritabil, cultural, ecumenic, precum și dialogul și formarea spirituală?

– Care este relația noastră cu Biserica Ortodoxă locală? Dar cu celelalte culte? Dacă sunt obstacole, ce putem face pentru a le depăși?

  1. Deschiderea. Să avem curajul să învățăm și de la alții!

– Avem curajul să privim și să învățăm din experiența altora?

– Biserica noastră locală este unică. Are o istorie unică, un teritoriu unic și credincioși unici! Le cunosc?

– Sinodul este un timp unic (se desfășoară acum, să nu-l ratăm!), special (se desfășoară pe timp de pandemie) și sacru (să ne rugăm împreună; să reflectăm împreună; să credem împreună; să mergem împreună). Ce cred eu despre aceste aspecte?

  1. Cei care doresc își pot menționa datele personale (numele și prenumele, vârsta, profesia etc.):

N.B. Această FIȘĂ pusă la dispoziție de Echipa Sinodală din ARCB, în data de 8 martie 2022, are binecuvântarea Arhiepiscopului Mitropolit Aurel Percă și se va completa la următorul link https://forms.gle/qcEKY5DLHP7XPAm98

 

Hits: 312

Share the Post