Fișă consultativă pentru Părinții parohi din Arhidieceza Romano-Catolică de București

Fișă consultativă pentru Părinții parohi din Arhidieceza Romano-Catolică de București

Această „Fişă” trebuie să reflecte realitatea pastorală a Arhidiecezei de Bucureşti, aşa cum se prezintă ea în acest parcurs sinodal. O imagine apropiată de adevăr a realităţii pastorale din Biserica locală ne ajută pe toţi cei care formăm Biserica vie – păstori sufleteşti şi credincioşi – să vedem ce provocări concrete avem de înfruntat, ce aşteptări purtăm în suflet şi cum le putem împlini în spiritul sinodalităţii.

Parohia: ______________________________________________________

  1. În comunitatea pe care o păstoriţi, care sunt activităţile concrete care dau mărturie că mergeţi împreună cu cei care vă sunt încredinţaţi spre păstorire, în spiritul sinodalităţii?
  2. Cum au primit credincioşii, în spiritul liniilor călăuzitoare ale parcursului sinodal (comuniune, participare, misiune) sugestiile pentru o mai bună organizare a vieţii parohiale?
  3. Cum colaboraţi cu consiliul parohial în identificarea şi rezolvarea provocărilor referitoare la viaţa parohiei; care sunt propunerile, noutăţile sau sugestiile reieşite în urma dezbaterilor şi analizelor locale? Vă rugăm să descrieţi activităţile speciale în care laicii au putut interveni concret vis-a-vis de temele unei Biserici sinodale.
  4. Care sunt modalităţile de dialog şi întâlnire cu credincioşii din alte confesiuni creştine, cu cei aflaţi în diferite situaţii pastorale speciale (situaţii matrimoniale iregulare, văduvi, săraci, bolnavi, marginalizaţi social)? Dar cu celelalte categorii de credincioşi ai parohiei: tinerii şi copiii, familiile, grupurile şi asociaţiile, comunităţile religioase?
  5. Ce-i împiedică pe membrii comunității parohiale pe care o păstoriți să fie misionari ai Evangheliei acolo unde trăiesc în viața de zi cu zi: familie, locul de muncă, cercul de prieteni?
  6. Cum se promovează în parohie slujirea lectoratului, a catehizării, a activităţilor corale, a altor modalităţi de implicare pastorală a credincioşilor? Ce sugestii aveţi pentru aprofundarea simţului de coresponsabilitate în viaţa de credinţă la care suntem chemaţi cu toţii, ca Biserică vie?
  7. Prin diferite căi: vizite la bolnavi cu ocazia Primei Vineri din lună, binecuvântarea caselor şi familiilor, dialoguri cu cei nepracticanţi, contacte telefonice, întâlniri la oficiul parohial, aţi reuşit să ascultaţi „glasul Bisericii” care este dornică de reînnoirea dinamismului pastoral? Ce au de spus aceştia Bisericii?

Data: _______________

Pr. Paroh: _____________________________

N.B. Această FIȘĂ pusă la dispoziție de Echipa Sinodală din ARCB, în data de 8 martie 2022, are binecuvântarea Arhiepiscopului Mitropolit Aurel Percă și se va trimite pe e-mail la adresa: biroul.pastoral@arcb.ro

Fișa poate fi descărcată de aici: 1.-Fisa-sinodala-pentru-Părinții-Parohi-din-ARCB–9030137

Hits: 318

Share the Post