Episcopii Arhidiecezei de București, la consacrarea noului altar şi redeschiderea Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iaşi

210915ac237pe foto-Adrian Cuba

Episcopii Arhidiecezei de București, la consacrarea noului altar şi redeschiderea Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iaşi

Consacrarea noului altar şi redeschiderea Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iaşi au avut loc miercuri, 15 septembrie 2021, în comemorarea Sfintei Fecioare Maria Îndurerată. Liturghia care a început la ora 10.30 a fost prezidată de PS Iosif Păuleţ, Episcop de Iaşi; au concelebrat opt episcopi şi peste 150 de preoţi din dieceză şi din afara acesteia. Au fost prezenţi la evenimentul istoric persoane consacrate şi aproximativ 1200 de credincioşi. Cântarea a fost susţinută de corul catedralei, dirijat de Pr. Robert Râtan şi susţinut de orgă de Octavian Bişoc. A fost interpretată Missa de Angelis.

Au participat oaspeţi din străinătate, oficialităţi, numeroşi credincioşi, catolici şi ortodocşi, persoane consacrate. Mulţi credincioşi au venit din dieceză.

Toţi au adus mulţumire lui Dumnezeu pentru că, aşa cum afirma PS Iosif Păuleţ în scrisoarea pastorală trimisă în preajma acestui eveniment, „fiind biserica-mamă a unei dieceze, catedrala este casa tuturor şi este deschisă tuturor. Ea este casa de rugăciune pentru întreaga comunitate diecezană. Este un spaţiu sacru, un loc de purificare şi de sfinţire, în care credinciosul poate experimenta iertarea, iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. Dar, mai ales, catedrala este locul în care comunitatea, unită cu episcopul ei, trăieşte şi creşte în credinţă prin celebrarea Euharistiei, misterul prezenţei lui Cristos cu noi şi în noi”.

Printre invitaţii de seamă s-au numărat: PS Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi, ÎPS Miguel Maury Buendía, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit de Bucureşti, PS Iosif-Csaba Pál, Episcop de Timişoara, PS Anton Coşa, Episcop de Chişinău, PS Cristian Crişan, Episcop auxiliar de Blaj, şi PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti.

Procesiunea cu episcopii celebranţi a pornit din palatul episcopal, pentru a intra în Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”, la finalul lucrărilor de restaurare, consolidare şi integrare turistică a acesteia.

La începutul celebrării, PS Iosif Păuleţ a dat cuvântul ÎPS Miguel Maury Buendía, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, a citit un mesajul, în calitatea sa de reprezentant al Sfântului Părinte: “Am acceptat cu plăcere invitaţia pe care mi-a adresat-o episcopul dumneavoastră, Excelenţa Sa Mons. Iosif Păuleţ, de a aduce salutul Sanctităţii Sale Papa Francisc tuturor celor adunaţi pentru sfinţirea noului altar şi binecuvântarea lucrărilor de restaurare a vechii catedrale romano-catolice din Iaşi, consacrată Adormirii Maicii Domnului, subliniind astfel comuniunea acestei Biserici locale cu succesorul lui Petru, principele apostolilor”. Referindu-se la catedrală ca locuinţa lui Dumnezeu, nunţiul a adăugat: “De fiecare dată când veţi intra în această catedrală, amintiţi-vă că Dumnezeu însuşi ne-a dat lumea ca pe o casă temporară şi cerul ca pe un scop final, căruia această sfântă biserică catedrală este imagine în timp şi spaţiu. Noi suntem pietrele vii cu care se zideşte biserica lui Cristos”.

210915ac154pe-foto-adrian-cuba

PS Iosif Păuleţ a binecuvântat “catedra”, scaunul episcopal. Apoi, păstorul Diecezei de Iaşi a sfinţit apa şi a stropit cu apa binecuvântată poporul, pereţii, vitraliile, uşile, cripta şi orga, străbătând catedrala şi, întorcându-se în prezbiteriu, binecuvântând altarul şi amvonul. Cu insigne şi cu broşura pregătită pentru celebrare, toţi cei prezenţi au intrat în atmosfera celebrării, atât în catedrală, cât şi în curtea acesteia, unde erau aşezate trei ecrane led mari şi sonorizare, pentru participa cât mai bine la celebrare.

S-au proclamat lecturile sfinte. Înainte de proclamarea primei lecturi, cartea cu textele din Scriptură a fost arătată poporului, semn că în catedrala ce avea să fie sfinţită va răsuna cuvântul lui Dumnezeu, iar prima proclamare a cuvântului lui Dumnezeu a devenit şi binecuvântarea noului amvon.

Predica a fost rostită de păstorul Diecezei de Iaşi, PS Iosif Păuleţ. În prima parte a vorbit despre ceea ce a însemnat această catedrală pentru cei care ne-au precedat, de fapt, în această biserică “nu suntem niciodată singuri… Alături de noi este mereu o prezenţă, cea a lui Dumnezeu, care ne veghează şi ne învăluie cu iubirea sa. Alături de noi este Sfânta Fecioară Maria, căreia îi este dedicată această catedrală, sfinţii şi îngerii. Alături de noi sunt atâţia credincioşi care, în cei peste 230 de ani de existenţă a acestei biserici, s-au adunat aici, împreună cu păstorii lor, pentru a-l lăuda şi preamări pe Dumnezeu”. Preasfinţitul Iosif a vorbit în cea de-a doua parte despre semnificaţia altarului, printre altele, amintind că “altarul este semn al lui Cristos, piatra unghiulară, care susţine întregul edificiu al Bisericii. Ba mai mult, altarul este Cristos însuşi, aşa cum au subliniat sfinţii părinţi ai Bisericii. În plus, altarul este semn al unităţii şi al comuniunii credincioşilor. Bisericile nu sunt monumente: sunt locuri însufleţite, în care comunitatea credincioşilor se adună pentru a experimenta bucuria de a fi biserică, o comunitate de credinţă unită în jurul păstorului ei, care, animată de Duhul Sfânt, trăieşte şi se hrăneşte din comuniunea cu Cristos Domnul”.

După Litania tuturor sfinţilor, la piciorul altarului s-au aşezat relicve ale sfinţilor: relicvele din altarul vechi, relicvele sfinţilor apostoli Filip şi Iacob, ale Sfântului Hipolit, martir, şi cele ale fericiţilor români: Anton Durcovici, Vladimir Ghika, Veronica Antal, Ieremia Valahul şi Vasile Aftenie.

Au urmat: rugăciunea de consacrare, ungerea altarului cu sfânta crismă; apoi pe altar s-a aşezat un vas cu cărbuni aprinşi, s-a pus tămâie şi s-a incensat spaţiul catedralei. Pe altarul consacrat s-au pus faţa de altar, florile şi lumânările care au fost aprinse de către episcop.

La finalul celebrării au fost mai multe discursuri de mulţumire, rostite de: Pr. Mihai Budău, vicar episcopal, care a coordonat îndeaproape din partea Episcopiei de Iaşi a lucrărilor de restaurare şi consolidare efectuate la catedrală; ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, din partea Conferinţei Episcopilor Catolici din România, PS Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, Pr. Cătălin Vatamanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi, reprezentant din partea ÎPS Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Vasile Asandei, director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, agenţia de finanţare.

210915ac325pe-foto-adrian-cuba

ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, din partea Conferinţei Episcopilor Catolici din România, a rememorat anii slujiţi ca episcop auxiliar la Iaşi, celebrând de atâtea ori în această catedrală. Începându-şi discursul cu cuvintele psalmistului: “Cât sunt de plăcute lăcaşurile tale, Doamne!”, a continuat: “Astăzi admirăm un reflex al acestor lăcaşuri cereşti, această catedrală, care străluceşte de frumuseţe şi care ne invită să ridicăm privirile spre cer”. Tot cu psalmistul vreau să închei, spunând: «Un lucru cer de la Domnul, să locuiesc în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele», aşa trebuie să dorim întotdeauna, să rămânem în casa Domnului, pentru că aici ne întâlnim cu Dumnezeu, aici vorbim cu Dumnezeu, aici Dumnezeu ne ascultă şi ne luminează calea pe care trebuie să mergem”.

Articolul integral semnat de Pr. Adrian Blăjuță poate fi citit pe ercis.ro

Foto: ERCIS Media – Adrian Cuba

Hits: 246

Share the Post