Mesajul PS Iosif Păuleț pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului (26 septembrie)

refugati

Mesajul PS Iosif Păuleț pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului (26 septembrie)

Scrisoare deschisă
Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului
26 septembrie 2021

Excelențele voastre,
dragi confrați preoți,
dragi colaboratori și susținători ai activităților
în favoarea migranților și refugiaților,

Prin bunătatea lui Dumnezeu Tatăl, prin milostivirea lui Isus Cristos, Fiul, și prin puterea Duhului Sfânt, am ajuns și anul acesta în pragul Zilei Mondiale a Migrantului și Refugiatului, de aceea vă salut cu drag și îl rog pe Dumnezeu, cel unul și întreit, să ne strângă din nou pe toți împreună, în aceste timpuri tulburi, într-o singură îmbrățișare fraternă în care să nu mai existe noi/voi sau noi/ei, ci numai „un noi tot mai mare”.

Acesta este dezideratul Sfântului Părinte, exprimat în Enciclica Fratelli tutti, dar și în Mesajul de anul acesta pentru Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului (ZMMR). Purtând motoul „Spre un noi tot mai mare”, această zi specială va fi celebrată, împreună cu Biserica universală, pe data de 26 septembrie. Suntem invitați în această zi să-i purtăm în intențiile și rugăciunile noastre pe toți oamenii, frați ai noștri, care din cauza războiului, sărăciei, tulburărilor sociale și dezechilibrelor climatice au fost nevoiți să părăsească propria țară, pământul natal, și să se îndrepte spre alte meleaguri.

epiosifs

Citind textul mesajului de anul acesta am avut o tresărire, pentru că pentru noi, cei din România, acest mesaj este o rememorare a vizitei Sanctității sale în țara noastră, în 2019. El ne invita atunci, ca și acum, să mergem împreună – să fim mai catolici, să construim o lume tot mai inclusivă, și să visăm împreună – să privim spre viitor, având grijă de „casa noastră comună”. Omul, ne spune Sfântul Părinte, creat după chipul lui Dumnezeu, bărbat și femeie – „ființe diferite și complementare”, este chemat să formeze un „noi” care să includă toată familia umană, toate popoarele. Acest om trebuie să pună din nou în centru misterul lui Cristos mort și înviat care s-a jertfit „pentru ca toți să fie una”. Este datoria noastră, a creștinilor, să unim la loc ceea ce este „rupt și fragmentat”, să vindecăm ceea ce este „rănit și desfigurat”, să recuperăm adevăratul „noi”.

Vă invit, așadar, împreună cu Oficiul pentru pastorația Migranţilor şi Refugiaților, din cadrul Conferinței Episcopilor din România, să vă alăturați efortului nostru comun de a sensibiliza mai mult opinia publică cu privire la dramele acestor oameni afectați de fenomenul migrației și să ne rugăm împreună pentru „noi”.

Sfânta Fecioară Maria, Mama noastră, să vegheze asupra lucrării noastre comune și să mijlocească de la Dumnezeu harul ca, atunci când vorbim despre oameni în general să nu uităm că vorbim tot despre un „noi” ceva mai mare.

Ep. Iosif Păuleț
Responsabil cu pastorația Migranților și Refugiaților
în cadrul Conferinței Episcopilor din România


Rugăciune pentru Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului

Părinte sfânt şi iubit,
Fiul tău Isus ne-a învăţat
că în ceruri este
o mare bucurie
când unul care era pierdut
este regăsit,
când unul care era exclus,
refuzat sau rebutat
este reprimit în acel „noi” al nostru, care devine astfel tot mai mare.
Te rugăm să dai tuturor discipolilor lui Isus şi tuturor persoanelor de bunăvoinţă harul de a face voinţa ta în lume.
Binecuvântează fiecare gest de primire şi de asistenţă care îl repune pe oricine este în exil
în acel „noi” al comunităţii şi al Bisericii,
pentru ca pământul nostru să poată deveni,
aşa cum l-ai creat tu,
casa comună a tuturor fraţilor şi surorilor. Amin.

screenshot-2021-09-15-at-18-44-20


Rugăciunea Credincioșilor în Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului

Doamne Dumnezeule, în această Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului ne chemi să-i întâmpinăm pe membrii familiei tale care vin pe teritoriile noastre pentru a fugi de opresiune, de sărăcie, de persecuție, de violență și de război. Asemenea discipolilor tăi și noi suntem plini de frică și îndoială, ba chiar suspicioși din fire am creat bariere în inimile și în mințile noastre.

Uniți împreună cu Sfântul Părinte și cu Biserica Universală, NOI te rugăm:

1. Pentru întreaga Biserică Catolică: să-i îmbrățișeze pe toți migranții, „Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a fi un [singur] trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi… (1Cor 12,13), noi te rugăm.

2. Pentru bisericile catolice locale: să rămână unite în rugăciune, caritate și ospitalitate, primind și asistând familiile care au parte de tratamente lipsite de demnitate sau care trăiesc cu frica excluderii sau deportării, noi te rugăm.

3. Pentru toți catolicii: să păstreze vie speranța că reunificarea familiilor despărțite prin migrație nu este doar o posibilitate, ci o datorie ce ține de viață, noi te rugăm.

4. Pentru autoritățile civile: să-și amintească întotdeauna că migrația își are rădăcinile în nedreptatea economică și tulburările sociale; iar ei au datoria de a interveni imediat pentru a pune capăt sărăciei și nedreptăților sociale, oferind șanse egale tuturor, noi te rugăm.

5. Pentru lumea întreagă: ca bunătatea și grija față de cei care sosesc din alte comunități să fie însoțite de eforturi consistente pentru integrare și armonizare, noi te rugăm.

6. Pentru noi: să fim oameni ai credinței și ai compasiunii, respectând drepturile umane și trăind dragostea lui Cristos pentru frații și surorile noastre, noi te rugăm:

7. Pentru migranți și refugiați: Duhul Sfânt să-i întărească și să-i ajute să depășească fricile și represaliile pe care le-au trăit, pentru a trăi în armonie și fără resentimente, noi te rugăm.

8. Pentru reforma migrației: aceasta să fie dreaptă, cuprinzătoare și realizabilă cât mai rapid, oferind tuturor un spațiu comun, plăcut și plin de pace, noi te rugăm.

Dumnezeule, Tată iubitor, Tu ești dreptate pentru cei asupriți și speranță pentru cei deznădăjduiți. Ascultă rugăciunile noastre în această zi și insuflă-ne modalități prin care să manifestăm dragoste și grijă față de migranți și refugiați. Aprinde inimile noastre și ale conducătorilor pentru a forma din multe popoare o singură familie unită, familie ce oglindește unitatea sfintei Treimi. Aceasta te rugăm în numele lui Isus, Fiul Tău și al Mariei. Amin.

(Oficiul pentru Pastorația Migranților și Refugiaților – CER)

Sursa: Conferința Episcopilor din România 

Hits: 104

/ Știri / Tags: ,

Share the Post