Editura ARCB: Retrospectivă Vladimir Ghika

ghika cover

Editura ARCB: Retrospectivă Vladimir Ghika

Mărturisesc că înaintea anilor ’90 nu ştiusem practic nimic despre Monseniorul Vladimir Ghika. Cele câteva rare ocazii când îi auzisem numele pomenit cu fereală, fără niciun fel de alte repere biografice, mă lăsaseră cu impresia că a fost un om cu o existenţă obscură, trăind undeva ascuns, şi care la un moment dat făcuse ceva semnificativ, dar despre care era mai bine să nu se vorbească. Ştiu acum cât de înşelătoare pot fi aceste impresii clădite pe informaţii vagi, mai ales pentru o minte tânără şi neformată, cum era a mea pe atunci…

Cei treizeci de ani care au urmat mi-au dovedit că numele de Vladimir Ghika aparţine de fapt unui colos spiritual, unei personalităţi cu o activitate prodigioasă care a marcat întregul secol XX şi care rămâne la fel de actuală şi astăzi. Biografiile publicate între timp despre el, precum şi cercetările în arhive – multe dintre ele inaccesibile până în ’90 – ne pun în faţa unei figuri centrale a istoriei noastre, a unui om pe deplin implicat în problemele vremii sale şi care a lăsat posterităţii un tezaur imens de scrieri, în cea mai mare parte încă inedit (numai „gândurile” – pe care Monseniorul le nota intemepestiv pe ce avea la îndemână – sunt peste 60.000!).

Aşa stând lucrurile, în preajma apropiatei sărbători a Fericitului Vladimir Ghika ne-am gândit că ar prinde bine o retrospectivă a cărţilor de şi despre el. Ne vom rezuma, în acest cadru, la publicaţiile îngrijite de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, menţionând dintru început că există şi alte titluri de mare interes, cum ar fi cartea Părintelui Horia Cosmovici, Monseniorul, apărută în 2011 la editura Galaxia Gutenberg, conţinând documente inedite din perioada prigoanei comuniste, ori albumul bilingv Fratelui meu din exil, în care este cuprinsă corespondenţa secretă dintre Vladimir Ghika şi fratele său Dimitrie, de la începutul prigoanei comuniste – corespondenţă regăsită într-un pachet prăfuit, abia în 2007, de către coordonatoarea volumului, scriitoarea şi regizoarea Anca Berlogea.

La editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti au apărut de-a lungul anilor mai bine de 15 titluri centrate pe figura Fericitului Ghika. De asemenea, în fiecare an, calendarul de birou „Vladimir Ghika” valorifică preţiosul fond de gânduri, gravuri, desene şi decupaje lăsate de Monsenior. Dăm mai jos o listă a principalelor publicaţii, în ordine cronologică (în limita stocului disponibil, acestea pot fi procurate de la Libraria Sf. Iosif din Bucureşti, www.librariasfiosif.ro)

Liana Gehl

Pro Memoria (nr. 17-18/2018-2019)

coperta-pro-memoria

Acest număr dublu al revistei Pro memoria este dedicat corespondenţei dintre Fericitul Vladimir Ghika şi filosoful francez Jacques Maritain. Ediţie îngrijită de Centrul „Biserica şi Istoria” al Arhdiecezei Romano-Catolice de Bucureşti în colaborare cu Arhiva Vladimir Ghika, 

An apariţie: 2020

Să ne rugăm cu Fericitul Vladimir Ghika. Rugăciuni – novene – acatiste

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-48-28

Culegerea reuneşte rugăciuni adresate Fericitului Vladimir Ghika, precum şi rugăciuni compuse de însuşi Monseniorul. Volumul este îmbogăţit cu o colecţie de gânduri ale Fericitului Vladimir pe tema rugăciunii. O secţiune aparte este dedicată Novenei de discernământ, compusă de părintele francez Pierre Brun-Le Gouest, folosită deja cu multe roade spirituale.

An apariţie: 2019

Fericitul Vladimir Ghika – In spiritu caritatis – Desene (Premiul Academiei Române 2018)

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-42

Volumul valorifică opera de desenator şi gravor a Monseniorului: ilustraţii realizate de Vladimir Ghika în jurul anului 1922 pentru cartea sa La Visite des pauvres (niciodată publicată cu aceste ilustraţii), diverse „fantezii decorative” (cum le numea autorul lor), ex libris-uri, două schiţe de timbre cu Stemele Principatelor Române, proiectul de sigiliu al Consiliului Naţional al Unităţii Române, ilustraţii color Învierea lui Lazăr, Misterele Rozariului, o pagină de calendar, decupaje de tip kirigami din hârtie şi desene pe obiecte pe care Monseniorul le-a realizat cu scop caritabil pentru un bazar de binefacere). Fiecare capitol este însoţit de citate relevante din scrieri de sau despre Monseniorul Ghika. Textele şi datele ce însoţesc ilustraţiile sunt în patru limbi: română, franceză, engleză şi italiană. „Albumul este doar un prim pas în valorificarea acestei opere artistice unice – aparţinând unui om deosebit, plin de har, Vladimir Ghika – ridicat la cinstea altarelor ca Fericit. La cinci ani de la beatificarea sa, aceste desene văd lumina tiparului în premieră, în forma unui album, graţie Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti”, arată prof. dr. Anna-Maria Orban în prefaţă. Editori: Anna-Maria Orban, Iulia Cojocariu, Traducători: Luc Verly, Laura Sîrbu, Marianna Bucskó, Cristina Gogianu, Gabriela Elena Bogdan

An apariţie: 2018

 

Fericitul Vladimir Ghika – 31 august 2013, EVENIMENT ISTORIC PENTRU ROMÂNIA * Bienheureux Vladimir Ghika – 31 août 2013 UN ÉVÈNEMENT HISTORIQUE POUR LA ROUMANIE

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-43-2

Album aniversar bilingv ce reuneşte imagini, discursuri şi documente semnificative legate de beatificarea Fericitului Vladimir Ghika şi de pelerinajele relicvelor sale prin ţară şi străinătate.

Editor: Postulatura Vladimir Ghika

An apariţie: 2018

Apostolul secolului XX. Monseniorul Ghika

carte-1494602517-1

Pe lângă mărturiile de primă mână despre Monseniorul Ghika şi prezentarea sistematică a spiritualităţii sale, volumulanticipează câteva dintre marile teme ale Bisericii postconciliare: noile forme de viaţă consacrată, apostolatul laicilor, deschiderea ecumenică, trăirea credinţei în lumea de azi.

Autor: Jean Daujat

An apariţie: 2017

Calea Crucii pentru sfinţirea preoţilor cu Monseniorul Vladimir Ghika. Itinerar de rugăciune propus de Fraternitatea Virgo fidelis

caleacrucii_ghika-300x294-1

Editor: Mihaela Vasiliu

Ilustraţii: Dominic Cernea

An apariţie: 2015

Fericit! Dialoguri cu viața propuse de Claudia Stan

fericit

 

Cartea Fericit! Dialoguri cu viaţa… îşi propune o nouă lectură a Fericirilor evanghelice, pornind de la scrierile şi viaţa Fericitului Vladimir Ghika, printr-o serie de dialoguri cu „câteva dintre cele mai interesante personalităţi ale creştinismului, preponderent românesc, al zilelor noastre”: pr. Dan Suciu CSJ, prof. dr. Monica Broşteanu, Mons. Philippe Brizard, prof. dr. Maria Francisca Băltăceanu, dr. Nicolae (Yves) Cernea, pr. Iulian Budău SJ, pr. dr. Constantin Valer Necula, pr. dr. Francisc Ungureanu şi dna Elsa-Anca Bărbuş. Volumul este ilustrat cu desene ale Fericitului Vladimir Ghika şi cuprinde o amplă secţiune documentară.

An aprariţie: 2015

 

Vladimir Ghika – un catolic ortodox

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-43-4

 

La alcătuirea volumului au participat personalităţi de marcă ale vieţii culturale şi religioase, oferind – fiecare din unghiul său – câte un comentariu la celebra afirmaţie a Monseniorului Ghika: „Am devenit catolic ca să fiu un ortodox mai bun”. Însoţit de note explicative şi bibliografie, volumul cuprinde: „Cuvânt înainte” (Pr. Francisc UNGUREANU), „Scurtă biografie a Fericitului Vladimir Ghika, apostol al unităţii” (Iulia COJOCARIU), „Despre catolicism şi ortodoxie în cheie semantic-teologic-spirituală” (Francisca BĂLTĂCEANU), „Orthodoxis atque catholicae fidei cultor” (Pr. Eduard-William FĂRTAN), „Spiritele mari transcend istoria” (Pr. Iulian BUDĂU SJ), „Despre ecumenismul mărturisitorilor întru Hristos” (Marius VASILEANU), „Intriga unei experienţe existenţiale ieşite din comun” (PS Mihai FRĂŢILĂ), „Inima care a îngemănat Apusul şi Răsăritul” (Pr. Constantin-Valer NECULA), „A fi mai bun” (Pr. Cristian-Vladimir LANGA), „A păşi dincolo” (Andrei PĂTRÎNCĂ); Postfaţă: „«Vladimir Ghika, un catolic ortodox». De ce acest proiect?” (Claudia STAN).

Coordonator: Claudia Stan

An apariţie: 2014

Calea Crucii

screenshot-2021-05-17-at-08-13-32

 

Traducere după o ciornă în manuscris păstrată în Arhiva Vladimir Ghika.

An apariţie: 2014

 

Mons. Vladimir Ghika. Prinţul cerşetor de iubire pentru Cristos

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-43

 

Autor: Anca Mărtinaş

O primă introducere, bogat ilustrată, în viaţa şi opera Fericitului Vladimir Ghika.

An apariţie: 2013

O flacără în vitraliu. Amintiri despre Mons. Vladimir Ghika

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-42-1

O biografie a Monseniorului Vladimir Ghika în perioada sa de activitate la Paris. Autoarea este una dintre fiicele spirituale ale Fericitului Vladimir Ghika; la îndemnul său, ea a iniţiat Asociaţia Virgo Fidelis pentru sfinţirea preoţilor, asociaţie prezentă azi şi în România.

Autor: Yvonne Estienne

An apariţie: 2013

 

„Rugaţi-vă toţi pentru mine…”. Monseniorul Vladimir Ghika şi martiriul său

whatsapp-image-2021-05-16-at-13-46-43-3

 

Volumul se constie ca un comentariu la corespondenţa dintre Fericitul Vladimir Ghika, aflat în Bucureşti în strânsoarea prigoanei comuniste, şi fratele său Dimitrie ajuns în exil.

Autor: Florina-Aida Bătrînu

An apariţie: 2013

 

O lumină în întuneric: Monseniorul Vladimir Ghika

carte-1397825475-1

 

O analiză a spiritualităţii Fericitului Vlafdimir Ghika bazată pe scrierile acestuia.

Autor: Mihaela Vasiliu

An apariţie 2012

 

Memoria tăcerilor. Vladimir Ghika 1873-1954

cop_memoria_tacerilor

 

Memorii despre Fericitul Vladimir Ghika

Autor: Elisabeth De Miribel

An apariţie: 2004

 

A trăit şi a murit ca un sfânt! Mons. Vladimir Ghika 1873-1954

cop_ca_un_sfant

Antologie de texte şi mărturii.

Editor: Ioan Ciobanu

An apariţie: 2003

Hits: 206

/ Știri / Tags:

Share the Post