Acatistul Fericitului Vladimir Ghika

Acatistul Fericitului Vladimir Ghika

Rugăciunea Acatistului Fericitului Vladimir Ghika, compusă de PS Mihai Frăţilă, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Bucureşti “Sf. Vasile cel Mare”.
Monseniorul Vladimir Ghika (1873-1954) a fost declarat martir de Papa Francisc, la 27 martie 2013, și beatificat la 31 august același an, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne care a fost prezidată la București de Card. Angelo Amato.

 

(Icos 1 – viaţa şi omul)
Bucură-te, slujitor credincios al lui Dumnezeu,
Bucură-te, floare a nobleții creștine,
Bucură-te, căutător al adevărului dezrobitor al celui Înviat,
Bucură-te, mărturisitor al iubirii lui Dumnezeu,
Bucură-te, vlăstar al Grădinii Maicii Domnului,
Bucură-te, trăitor al unirii Bisericii,
Bucură-te, cinstitor al harurilor cerești,
Bucură-te, preacinstit iubitor al împărtășirii aproapelui,
Bucură-te, cel ce ai adâncit înțelepciunea gândurilor,
Bucură-te, ziditor al virtuților sufletești,
Bucură-te, înţelept cugetător al celor cereşti,
Bucură-te, sfetnic minunat al Bisericii,
Bucură-te, mucenice și părinte!

(Icos 2 – preoţia)
Bucură-te, cinstit preot al Domnului,
Bucură-te, păstor al tinerilor învățăcei,
Bucură-te, oracol sfânt al lui Dumnezeu,
Bucură-te, închinător al Dumnezeieștii Liturghii.
Bucură-te, liturghisitor al slujirii aproapelui,
Bucură-te, închinător al lui Isus în semenii tăi,
Bucură-te, iubitor al podoabei casei lui Dumnezeu,
Bucură-te, liră a frumuseții sufletului încredințat dragostei.
Bucură-te, dascăl al virtuților vieții în Cristos,
Bucură-te, mângâietor al bolnavilor,
Bucură-te, binecuvântare a împăcărilor cu Dumnezeu,
Bucură-te, vestitor al îndurării cerești,
Bucură-te, mucenice și părinte!

(Icos 3 – martiriul)
Bucură-te, fiu preaiubit al Născătoarei de Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai primit harul muceniciei,
Bucură-te, cel ce ai adus celor închiși mireasma lui Hristos,
Bucură-te, suflet ales al harurilor jertfirii de sine.

Bucură-te, călăuzitor al sufletelor spre crucea lui Isus,
Bucură-te, suferitor pentru dreptate,
Bucură-te, mângâietor al celor împreună cu tine întemnițați,
Bucură-te, mucenic al adevărului Domnului.

Bucură-te, cel ce ai învins ispita împotriva bucuriei,
Bucură-te, cel ce ai predicat cu viața mântuirea lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai căutat spre izvorul harurilor iubirii cerești,
Bucură-te, cel ce ai preamărit cu smerenie pe Preacurata.

Bucură-te, cel ce ai întărit pe cel deznădăjduit,
Bucură-te, cel ce te-ai unit cu preoția crucii lui Hristos,
Bucură-te, far al statorniciei sufletești a neamului tău,
Bucură-te, apostol al dreptății.

Bucură-te, mucenice și părinte!

(Icos 4 – comuniunea cerească)
Bucură-te, cinstit rugător înaintea Fiului lui Dumnezeu,
Bucură-te, ajutorul celor bolnavi,
Bucură-te, întăritor al dreptei învățături a Bisericii,
Bucură-te, sfințit rugător pentru unirea Bisericilor,

Bucură-te, ales păzitor al familiei creștine,
Bucură-te, părinte al mirilor credincioși,
Bucură-te, mijlocitor al nevinovăției copiilor Domnului,
Bucură-te, ajutorul mamelor evlavioase.

Bucură-te, ocrotitor al celor oropsiți pentru Adevăr,
Bucură-te, dascăl al curajului credinței,
Bucură-te, însuflețitor al nădejdii,
Bucură-te, mijlocitor al plinătății facerii de bine.

Bucură-te, mucenice și părinte!

(Troparul, glas 4)
Părtaș fiind jertfei Crucii lui Hristos, ai aflat calea spre temelia vederii sufletești; pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință, răbdând până la sânge, sfințite Martire Vladimir, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

(Condac, glas 4)
Calea muceniciei săvârșind, înainte luptător al celor credincioși, al Crucii lui Dumnezeu purtător, pentru aceasta Biserica te cinstește, cu tainică bucurie strigându-ți: Din nevoie și din durere mântuiește-ne cu rugăciunile tale, vrednicule de laudă fericite Martire Vladimir.

Hits: 390

Share the Post