Papa Francisc: Scrisoare către toți credincioșii, pentru luna mai

kogalniceanu

Papa Francisc: Scrisoare către toți credincioșii, pentru luna mai

 

SCRISOARE A SFÂNTULUI PĂRINTE PAPA FRANCISC
către toți credincioșii, pentru luna mai 2020

 

Iubiți frați și surori,

Se apropie luna mai, în care poporul lui Dumnezeu își exprimă cu mai mare intensitate iubirea și devoțiunea sa față de Sfânta Fecioară Maria. În această lună, există o tradiție de a se ruga rozariul acasă, în familie. Restricțiile pandemiei ne-au „obligat” să valorificăm această dimensiune domestică, și dintr-un punct de vedere spiritual.

De aceea m-am gândit să vă propun tuturor să redescoperim frumusețea rugăciunii rozariului acasă în luna mai. Puteți alege, după circumstanțe, să vă rugați împreună sau în mod personal, valorificând ambele posibilități. Dar, oricum, există un secret pentru recitarea rozariului: simplitatea; și sunt ușor de găsit, chiar și pe internet, modele bune pentru rugăciune care pot fi aplicate.

În plus, vă ofer textele a două rugăciuni către Sfânta Fecioară, pe care le puteți recita la încheierea rozariului, și pe care eu însumi le voi rosti în timpul lunii mai, în uniune spirituală cu voi. Le adaug la această scrisoare, ca să fie puse la dispoziţia tuturor.

Iubiţi fraţi şi surori, contemplarea împreună a chipului lui Cristos cu inima Mariei, Mama noastră, ne va uni şi mai mult ca familie spirituală şi ne va ajuta să depăşim această încercare. Eu mă voi ruga pentru voi, îndeosebi pentru cei care suferă mai mult, iar voi rugaţi-vă, vă rog, pentru mine. Vă mulţumesc şi vă binecuvântez din inimă.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprilie 2020
Sărbătoarea Sfântului Evanghelist Marcu

FRANCISC

Rugăciunea 1

O Marie,
Tu străluceşti mereu pe drumul nostru
ca un semn al mântuirii şi al speranţei.
Ne încredinţăm Ţie, Tămăduitoarea bolnavilor,
care la picioarele crucii ai fost făcută părtaşă la durerea lui Isus,
rămânând tare în credinţă.

Tu, Salvarea poporului roman,
ştii de ce anume avem nevoie
şi suntem siguri că ne vei dobândi
pentru ca, la fel ca la Cana Galileei,
să fie din nou bucurie și sărbătoare
după această încercare.

Ajută-ne, Maica Iubirii Dumnezeiești,
să ne conformăm la voința Tatălui
și să facem ceea ce ne va spune Isus,
El care a luat asupra sa suferințele noastre
și s-a împovărat cu durerile noastre
pentru a ne conduce, prin cruce,
la bucuria învierii. Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.

 

Rugăciunea 2

«Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu».

În actuala situaţie dramatică, încărcată de suferinţe şi temeri care lovesc lumea întreagă, alergăm la Tine, Maica lui Dumnezeu şi Mama noastră, şi căutăm refugiu sub ocrotirea ta.

O Fecioară Marie, îndreaptă-ţi privirea plină de milostivire spre noi în acest timp de pandemie cu coronavirus, şi mângâie-i pe cei care sunt dezorientaţi şi care plâng pentru pierderea celor dragi ai lor, înmormântați uneori în condiții care i-au rănit sufleteşte. Sprijină-i pe cei care sunt preocupaţi pentru persoanele bolnave şi cărora, pentru a împiedica răspândirea contagierii, nu le pot fi aproape. Sădeşte încredere în cei care privesc cu teamă viitorul nesigur şi consecinţele asupra economiei şi a locurilor de muncă.

Maica lui Dumnezeu şi Mama noastră, imploră pentru noi de la Tatăl milostivirii, ca să înceteze această grea încercare fizică şi să vedem din nou orizontul speranţei şi al păcii. Aşa cum ai făcut la Cana, mijloceşte la Fiul tău Dumnezeiesc, cerându-i să mângâie familiile bolnavilor şi ale victimelor, şi să le deschidă inimile spre speranţă.

Ocroteşte-i pe medici, pe infirmieri, personalul medical, pe voluntarii care în această perioadă de urgenţă sunt în prima linie şi îşi riscă viaţa pentru a salva alte vieţi. Însoţeşte osteneala lor eroică şi dă-le putere, bunătate şi sănătate.

Fii alături de aceia care zi şi noapte îi asistă pe bolnavi şi de preoţii care, cu grijă pastorală şi dăruire evanghelică, se străduiesc să-i ajute şi să-i sprijine pe toţi.

Fecioară Sfântă, luminează minţile oamenilor de ştiinţă, ca să găsească soluţiile potrivite pentru a învinge acest virus.

Asistă-i pe conducătorii popoarelor, ca să coopereze cu înţelepciune, promptitudine şi generozitate, venind în ajutorul celor care duc lipsă de cele necesare traiului, stabilind soluţii sociale şi economice pe termen lung şi în spirit de solidaritate.

Sfântă Marie, atinge conştiinţele pentru ca sumele însemnate de bani folosite pentru a spori şi perfecţiona armamentul să fie destinate în schimb promovării studiilor adecvate pentru a fi prevenite, în viitor, catastrofe asemănătoare.

Maică preaiubită, fă să sporească în lume sentimentul de apartenență la o singură mare familie, conștienți fiind de legătura care ne unește pe toți, pentru ca, în spirit de fraternitate și solidaritate, să venim în ajutorul atâtor situații de sărăcie și de suferință. Încurajează tăria în credință, perseverența în slujire și statornicia în rugăciune.

O Marie, Mângâietoarea celor mâhniți, îmbrățișează-i pe toți fiii tăi suferinzi și fă ca Dumnezeu să ne elibereze cu mâna sa puternică de această teribilă epidemie, așa încât viața să-și poată relua cu seninătate cursul său normal.

Ne încredințăm Ție, care strălucești pe drumul nostru ca un semn al mântuirii și al speranței. O, milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Amin.

——————————————-
[Traducere din limba spaniolă de Cristina Grigore]

Hits: 5

/ documente, Știri / Tags: ,

Share the Post