VATICAN. Papa Francisc la Audiența Generală: „Sinodul nu este o adunare parlamentară”

VATICAN. Papa Francisc la Audiența Generală: „Sinodul nu este o adunare parlamentară”

OSSROM13354_LancioGrandeLa Audiența Generală de miercuri, 10 decembrie 2014, Papa Francesco a amintit că a încheiat ciclul de cateheze despre Biserică, un itinerariu în care „am descoperit frumusețea și responsabilitatea apartenenței la Biserică; iar Biserica suntem noi toți”. Suveranul Pontif a anunţat, de asemenea, tema noului ciclu de cateheze, şi anume familia, şi a vorbit despre Adunarea sinodală care a avut loc în luna octombrie, despre „provocările pastorale legate de familie în contextul noii evanghelizări” şi care a constituit o etapă de pregătire pentru Sinodul din 2015 dedicat familiei. „Este important să amintim cum s-a desfăşurat şi ce a produs”, a subliniat Papa.

„În timpul Sinodului mass-media şi-a făcut treaba – erau multe aşteptări, multă atenţie – şi le mulţumim pentru că au făcut-o chiar din plin. Multe ştiri, multe! Acest lucru a fost posibil şi datorită Biroului de presă [al Sfântului Scaun], care în fiecare zi a ținut o conferință de presă pentru informare. Dar adesea viziunea mass-media a fost oarecum în stilul cronicilor sportive sau politice: se vorbea adesea de două echipe, pro și contra, conservatori și progresiști, etc. Astăzi aș vrea să vă povestesc cum a fost Sinodul”.

„Înainte de toate le-am cerut Părinților sinodali să vorbească în mod deschis și cu curaj și să asculte cu umilință, să spună tot ce aveau pe inimă, cu curaj. În Sinod nu a existat o cenzură, nu a fost. Fiecare putea – ba mai mult, trebuia – să spună ceea ce avea pe inimă, ceea ce gândea cu sinceritate. ‘Dar, părinte, asta va da naștere la discuții’. E adevărat, am auzit cum au discutat apostolii. Spune textul: s-a iscat o discuție aprinsă. Dar, se cercetau între ei, apostolii… Da! Pentru că ei căutau voința lui Dumnezeu legat de păgâni, dacă puteau să intre în Biserică sau nu. Era ceva nou. Întotdeauna, atunci când se caută voința lui Dumnezeu, într-o adunare sinodală, există diverse puncte de vedere și discuții și asta nu e ceva rău! Cu condiția să se facă în umilință și cu spirit de slujire a adunării fraților. Dar, ar fi fost un lucru rău o cenzură impusă înainte! În schimb, nu, fiecare a trebuit să spună ceea ce gândea”.

„După prima Relatio prezentată de Card. Erdö, a fost un prim moment, fundamental, în care toți părinții sinodali au putut vorbi, și toți au ascultat. Și era edificatoare această atitudine de ascultare din partea Părinților. Un moment de mare libertate, în care fiecare a expus ce gândea, în mod sincer şi deschis şi cu încredere. La baza alocuțiunilor stătea „Instrumentul de lucru” [Instrumentum laboris], rod al consultărilor precedente din întreaga Biserică. Și pentru asta trebuie să mulțumim Secretariatului Sinodului, pentru munca deosebită depusă atât înainte cât și în timpul Adunării sinodale. Au fost într-adevăr extraordinari”.

„Nicio alocuțiune – a precizat Papa – nu a pus în discuție adevărurile fundamentale referitoare la Sacramentul căsătoriei, nicio alocuțiune, adică: indisolubilitatea, unitatea, fidelitatea și deschiderea față de viață (cfr Conciliul Ecumenic Vatican II, Gaudium et spes, 48; Codul de Drept Canonic, 1055-1056). Nu au fost atinse”.

„Toate alocuțiunile au fost adunate la un loc și astfel s-a ajuns la un al doilea moment, adică la redactarea unei sinteze numită Relatarea după discuţie. Iar această Relatio a fost redactată de Card. Erdö, şi structurată pe trei puncte: ascultarea contextului şi provocările pentru familie; privirea aţintită asupra lui Cristos şi Evanghelia familiei; confruntarea cu perspectivele pastorale”.

„Pe baza acestei prime propuneri de sinteză s-a desfăşurat discuţia pe grupuri, care a constituit al treilea moment. Grupurile, ca întotdeauna, erau împărţite pe criterii lingvistice, deoarece astfel e mai bine, se comunică mai uşor: italiană, engleză, spaniolă şi franceză. Fiecare grup, la sfârşitul discuţiilor, a prezentat o sinteză, iar toate sintezele de la grupuri au fost imediat publicate. Totul a fost făcut public, a fost transparență ca să se știe ceea ce avea loc”.

„În acel moment – etapa a patra – o comisie a examinat toate sugestiile rezultate din discuțiile pe grupuri lingvistice și s-a redactat o Relatio finală, care a păstrat schema precedentă – ascultarea realității, privirea ațintită asupra Evangheliei și angajamentul pastoral – dar a încercat să culeagă roadele discuțiilor în grupuri. Ca întotdeauna, a fost supus aprobării și un Mesaj final al Sinodului, mai scurt și mai informativ față de Relatio”.

„Așa s-a desfășurat Adunarea sinodală. Unii dintre vor ar putea să mă întrebe: ‘Părinte, dar s-au certat părinții sinodali?’. Eh, nu știu dacă s-au certat, dar de vorbit cu voce tare au vorbit, într-adevăr! Și în asta constă libertatea, acea libertate care există în Biserică. Totul a avut loc cum Petro et sub Petro, adică în prezenţa Papei, care este pentru toţi garanţie de libertate şi încredere, şi garanţie a universalităţii. Iar la final, cu alocuţiunea mea, am oferit o lectură sintetică a experienței sinodale”.

„Așadar, documentele oficiale rezultate în urma Sinodului sunt trei: Mesajul final, Relatarea finală și discursul final al Papei. Nu există altele. Relatarea finală, care a exprimat punctul la care a ajuns întreaga reflecție, de la dieceze și până la acel moment, a fost publicată ieri și va fi trimisă Conferințelor episcopale, care vor discuta pe marginea ei în vederea următoarei Adunări sinodale, cea Ordinară, din octombrie 2015. Spuneam că a fost publicată ieri, dar a fost publicată dinainte, ieri fiind publicată împreună cu întrebările adresate conferinţelor episcopale, devenind liniile directoare pentru următorul Sinod”.

„E bine de ştiut – a încheiat Papa Francisc – că Sinodul nu este o adunare parlamentară, unde vine reprezentantul Bisericii cutare, al Bisericii cutare, al Bisericii cutare… Nu, nu înseamnă asta. Vine reprezentantul, da, dar structura nu este una parlamentară. E cu totul alta. Sinodul este un spaţiu protejat tocmai pentru ca Duhul Sfânt să poată acţiona; nu a existat o ciocnire între facţiuni, ca în Parlament – acest lucru e permis într-un Parlament –, ci o confruntare între episcopi, care a avut loc după o îndelungă perioadă de pregătire şi care acum va continua într-o altă etapă de lucru, pentru binele familiei, al Bisericii şi al societăţii. Este un proces, este calea sinodală normală. Acum, această Relatare se întoarce în Bisericile particulare și continuă în acele Biserici munca, rugăciunea, reflecția și discuția fraternă cu scopul de a pregăti următoarea Adunare sinodală. Acesta este Sinodul Episcopilor. Îl încredințăm ocrotirii Fecioarei Maria, Mama noastră. Ea să ne ajute să urmăm voința lui Dumnezeu luând decizii pastorale care să ajute mai mult și mai bine familia. Vă cer să însoțiți cu rugăciunea acest parcurs sinodal până la următorul Sinod. Domnul să vă lumineze, să ne facă să înaintăm tot mai mult spre maturitatea a ceea ce trebuie să spunem tuturor Bisericilor, ca Sinod. Și în această privință este foarte importantă rugăciunea voastră. Vă mulțumesc”.

 

* Foto credit: L‘Osservatore Romano

Hits: 3

/ Știri / Tags: ,

Share the Post