Ploiești: Hramul și jubileul de 75 de ani al bisericii „Cristos, Rege”

Ploiești: Hramul și jubileul de 75 de ani al bisericii „Cristos, Rege”

HramPloiesti_23112014_26„Biserica este o comunitate care crește”, le-a spus IPS Ioan Robu celor prezenți duminică, 23 noiembrie 2014, în biserica romano-catolică din Ploiești dedicată lui Cristos, Regele Universului. La celebrarea solemnă a hramului bisericii din str. Ștefan cel Mare erau prezenți numeroși credincioși laici, persoane consacrate, și preoți din întreg decanatul de Ploiești. Prin Sfânta Liturghie prezidată de Arhiepiscopul Mitropolit de București în solemnitatea lui Cristos, Regele Universului s-a celebrat însă nu numai patronul spiritual al comunităţii ploieştene, dar şi aniversarea a 75 de ani de la consacrarea lăcaşului de cult.

Povestea frumoasei biserici construite în stil romanic târziu, cu elemente gotice, începe cu 350 de galbeni. Nu, nu este preţul vreunei trădări, ci, am putea spune, primul semn al „creşterii” comunităţii catolice din Ploieşti. Înfiinţată încă din 1843, de episcopul Molajoni, parohia din Ploieşti a funcţionat mai întâi într-o casă închiriată, care era şi capelă şi casă parohială. După numai trei ani, acelaşi episcop a cumpărat pentru parohie, cu 350 de galbeni, un teren cu două căsuţe vechi şi dărăpănate: una pentru capelă şi una pentru preot. Devenind neîncăpătoare capela, în 1857 s-a început construcţia unei biserici, finalizată însă abia în 1864 şi dedicată Neprihănitei Zămisliri. Datorită avariilor grave provocate de cutremure, dar şi numărului mare al credincioşilor, în 1938 a fost demolată biserica veche şi construită, pe acelaşi loc, biserica actuală, ridicată după planurile arhitectului Romano de Simon, şi consacrată un an mai târziu, la 26 aprilie 1939, de Arhiepiscopul Al. Cisar. Ca semn de continuitate, în noua biserică au fost păstrate icoana Neprihănitei Zămisliri, pictată de artistul György Vastagh, în timpul şederii sale la Ploieşti, în 1864, altarul dedicat Sf. Iosif, aflat acum în sacristia bisericii, orga, câteva bănci, un confesional, două agheazmatare realizate de Amedeo Franceskini.

Noua biserică, de-a lungul celor 75 de ani de există, a avut o istorie în care s-au împletit bucuria cu tristeţea, vitregiile timpului sau ale naturii cu curajul şi voinţa de a merge înainte: afectată de bombardament, în ’44, şi mai apoi de cutremure, biserica a fost mereu reparată, consolidată, înfrumusețată, cu aportul nu doar al preoţilor şi al instituţiilor bisericeşti ori civile, dar al întregii comunităţi. Pentru că în ea mulți au primit în suflet, ca o sămânţă, cuvântul lui Dumnezeu, proclamat şi explicat de preoţii care au slujit comunitatea de-a lungul anilor, de la primul preot, Ludwig Bodor, și până la actualul paroh, Pr. Iosif Imbrișcă; mulţi s-au apropiat de sacramente şi mulţi au participat activ la viaţa comunităţii, individual sau în grup, de la Doamnele Catolice şi până la Corul Sancta Cecilia, activ şi astăzi şi de care este legat numele multor artişti apreciaţi. Pentru că pentru mulţi era şi este „biserica lor”, nu doar ziduri de cărămidă ci un spaţiu unde credinţa se primeşte, se trăieşte, creşte şi dă roade, unde credincioşii devin comunitate, uniţi în rugă şi cânt, în jurul altarului, în jurul lui Cristos, şi unde comunitatea creşte nu doar numeric, ci mai ales spiritual.

Imaginea lui Cristos, Rege, din altarul central al bisericii, care îi întâmpină pe toţi cu braţele deschise, aminteşte fiecăruia că El este „stăpânul timpului şi al istoriei”: „stăpânul timpului nostru, stăpânul vieții noastre și stăpânul istoriei noastre, oricât de scurtă ori de lungă este sau va fi”, aşa cum a explicat în sărbătoarea hramului, IPS Ioan Robu. Şi tot El, Cristos – mai spunea Arhiepiscopul – ne învaţă să trăim în comuniune între noi, invitându-ne să-L recunoaştem în cel bolnav, sărman, flămând, însetat, străin, închis etc. La ceas aniversar, fiind biserica „o comunitate care creşte”, parcă vine spontană urarea: „Să creşti mare, comunitate catolică din Ploieşti! Să creşti mare în vârstă, în înţelepciune şi în har!”

/ Știri / Tags: ,

Share the Post

About the Author