Preoți în vremuri de schimbare într-o Biserică sinodală și misionară: Arhidieceza de București, reprezentată la Congresul Internațional pentru Formarea Permanentă a Preoților

421981480_17934573542799680_7413631276199608671_n

Preoți în vremuri de schimbare într-o Biserică sinodală și misionară: Arhidieceza de București, reprezentată la Congresul Internațional pentru Formarea Permanentă a Preoților

Există domenii sau contexte diferite în ceea ce privește formarea preoților, dar un lucru e cert: formarea nu se identifică cu anii petrecuți în seminar. Odată hirotonit nu mai am nevoie de formare, de formare spirituală. Cum ar putea fi ajutați preoții cu această mentalitate?Avem nevoie de formare continuă! În Biserica noastră universală avem o tradiție culturală bogată. Cum putem forma în preotul nostru această conștiință că toți suntem una în Cristos? Formarea continuă este necesară și pentru preoții care au trecut peste rănile violenței acestei societăți (Card. Luis Antonio Gokim Tagle).

Schimbare de epocă și de misiune și … unde este preotul? Se observă scăderea practicii religioase, a vocațiilor, a numărului de credincioși. Căutarea soluției la modul cum face toată lumea a fost o greșeală. Fiecare epocă a avut crizele ei. Se învinge astăzi tentația numerelor? Mai este seminarul locul în care formăm preoți? Dacă da, ce fel de preoți formăm? E nevoie de purificarea inimii ceea ce înseamnă uneori vindecarea rănilor. Scopul formării nu este de „a face preoți”, iar hirotonirea preoților nu este de a îndeplini ritualuri, ci de a fi martori ai învierii (Card. François-Xavier Bustillo, OFM, Episcop de Ajaccio,Franța).

„Eu sunt responsabil pentru ca toți preoții din lume să fie fericiți!” Card. Lazzaro You Heung Sik). Cu aceste cuvinte a deschis Congresul Internațional pentru Formarea Permanentă a Preoților, Eminența Sa. Tema acestui Congres a fost: „Reînflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine” (2Tim 1,6). Frumusețea de a fi ucenici astăzi. O formare unică, integrală, comunitară și misionară (cf. RFIS, Intr. 3).

Organizat în perioada 6-10 februarie a.c. la Vatican/Roma de către Dicasterul pentru Cler, coordonat de Eminența Sa Cardinal Lazzaro You Heung Sik, în colaborare cu Dicasterul pentru Evanghelizare – Secţiunea pentru Prima Evanghelizare şi Noile Biserici Particulare, coordonat de Eminența Sa Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle și Dicasterul pentru Bisericile Orientale, coordonat de către Eminența Sa Cardinal Claudio Gugerotti, a avut un real succes prin numărul mare de participanți: peste 800 de cardinali, episcopi și preoți din cele cinci continente.

Din România au participat ÎPS Gergely Kovács, Arhiepiscop de Alba Iulia, PS József Csaba Pál, Episcop de Timișoara, și cinci preoți diecezani din Arhidieceza de Alba-Iulia, Arhidieceza de București, Dieceza de Timișoara, Dieceza de Oradea și Dieceza de Iași. Din partea Arhidiecezei de București, a participat Pr. Claudiu Eva, responsabil cu Oficiul pentru Pastorația Liturgică și a Sacramentelor al ARCB și vicar parohial la Catedrala Sf. Iosif din București.

Programul acestor zile a constat în conferințe, discuții în grupuri lingvistice de câte 7-8 persoane, momente de rugăciune și comuniune sacerdotală. Obiectivul principal al acestei reuniuni de aproximativ cinci zile a fost următorul: Congresul internațional intenționează să ducă mai departe un proces, împărtășit de toate Bisericile locale, pentru a consolida formarea continuă și însoțirea preoților.

Punctul de plecare îl constituie rezultatele chestionarului trimis tuturor Conferințelor episcopale în ultimele luni și contribuțiile participanților înainte și în timpul Congresului, având cadru de referință Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis  – „Darul vocației preoțești”.

Prima zi a fost dedicată formării unice a preoților, pentru ca a doua zi (7 februarie 2024) să fie dedicată formării integrale, spirituale, intelectuale și pastorale. Oameni ai Evangheliei: discipoli misionari; Oameni ai lui Dumnezeu în aceste timpuri: contemplativi în acțiune; Urgența formării integrale: dimensiunea afectivă; Structuri și căi de formare integrală și de prevenire a abuzurilor, au fost conferințele din această zi dedicată formării integrale. Formarea comunitară „A se simți ca acasă”: viața prezbiterală și fraternitatea preoțească, a fost tematica celei de-a treia zi. A patra zi a Congresului a fost dedicată formării misionare: Aptitudini și competențe pentru a parcurge noi drumuri în activitatea pastorală.

Printre conferențiari s-au numărat persoane celebre în mediul religios: Card. Gianfranco Ravasi, Madre Martha Driscoll, OCSO, Pr. Hans Zollner, SJ, Director, Institutul de Antropologie IADC, Universitatea Pontificală Gregoriană (Italia), Chiara D’Urbano, psiholog și psihoterapeută EMDR (Italia), Card. Ángel Sixto Rossi, Arhiepiscop de Córdoba (Argentina), Mons. José Romeo Juanito Lazo, Arhiepiscop de Jaro (Filipine).

PS József-Csaba Pal, referindu-se la raportul dintre episcop și preot, a dat mărturie despre o practică bună din Dieceza de Timișoara: aceea de a vizita și a sta împreună cu preoții, dar și cu angajații de la Catedrală, a participa la cursurile de formare și a fi alături de preoții săi în orice situație.

Programul Congresului a inclus și vizionarea unui film (Priest de Damien Boyerr) și participarea la un concert, marca Mons. Marco Frisina cu tema: Concert-Meditație despre vocația Sfinților Apostoli Petru și Paul. Au cântat Corul Diecezei de Roma și Orchestra „Fideles et Amati”.

Unul din punctele importante ale programului acestor zile a fost emoționanta întâlnire cu Sfântul Părinte Papa Francisc, în audiență privată, joi 8 februarie. „Aș vrea să vă indic trei căi pentru drumul pe care-l parcurgeți: bucuria Evangheliei, apartenența la popor, generatoarea slujire”, a subliniat Papa Francisc în cuvântul adresat participanților la Congresul Internațional pentru Formarea Permanentă a preoților. „Să ne amintim de ceea ce spunea Sfântul Paul al VI-lea: a fi martori înainte de a fi învățători (cf. Evangelii nuntiandi, 41), martori ai iubirii lui Dumnezeu, care este singurul lucru care contează. Și atunci când unul nu este capabil să fie martor este trist, este foarte trist”, le-a amintit preoților Sfântul Părinte. În încheierea alocuțiunii i-a încredințat pe toți preoții Sfintei Fecioare Maria: „Sfânta Fecioară Maria ne dă un lucru nouă, preoților: harul duioșiei. Acea duioșie care se vede și cu persoanele aflate în dificultate, bătrânii, bolnavii, copiii care sunt foarte mici… Cereți acest har și nu vă fie frică să fiți duioși. Duioșia este puternică. Mulțumesc!”.

Relația dintre episcop și preot a fost o altă temă subliniată la acest Congres. „Prezența episcopului este foarte importantă, pentru că ce este palatul episcopal fără prezența unui episcop? E o diferență între casă și acasă (în limba engleză e diferența între home și house). Casa este clădirea construită; acasă reprezintă prezența celor din familie. Casa nu își are rostul fără cei de acasă”, a subliniat PS José Romeo Juanito Lazo, Arzobispo de Jaro (Filipine) în conferința sa Să facem ca preoții să se simtă „ca acasă”: sarcina episcopului și a comunității diecezane.

            Preotul, astăzi, mai are nevoie de formare permanentă? O întrebare la care Card. Luis Antonio Gokim Tagle a încercat să răspundă la finalul Congresului. Nu doar că e necesară, dar face parte din însăși natura discipolului de a sta la școala lui Isus.

            Congresul Internațional de Formare Permanentă a preoților s-a terminat cu celebrarea Sfintei Liturghii prezidată de Prefectul Dicasteriului pentru Cler, Cardinal Lazzaro You Heung Sik, care a dorit să le mulțumească tuturor pentru participare și implicare. Pornind de la Evanghelia propusă pentru sâmbătă, 10 februarie (Mc 8,1-10), Cardinalul Lazzaro a subliniat că „și noi, asemenea mulțimii din evanghelie, ne-am găsit împreună în aceste zile preoți, persoane consacrate, laici pentru a străbate împreună acest drum de cunoaștere și de trăire împreună a bucuriei Evangheliei, pentru a ne hrăni și a căuta cum putem răspunde în apostolatul nostru foamei omului de azi. Și noi avem această foame în noi, dar și întrebarea: cum putem să hrănim atâtea persoane în deșertul lumii de azi? Toți cei prezenți aici au fost protagoniști. Au apărut multe indicații, acum pentru a întări prietenia și fraternitatea”. În omilia sa, Cardinalul Lazzaro a amintit că „compasiunea” se află în centrul slujirii fiecărui preot și și-a exprimat satisfacția pentru „bucuria care a circulat între noi, fraternitatea pe care am trăit-o” în timpul lucrărilor Congresului. Ne-a invitat apoi să „dăm glas acestei foame pe care o purtăm în noi, dorinței de a ‘reaprinde darul’ care ne-a fost dat și de a ne reînnoi slujirea de a asculta întrebările, rănile și speranțele timpului nostru”.

Cardinalul Lazzaro, împărtășindu-și impresiile, a spus că a fost bucuros să vadă că mulți dintre participanți au fost acolo nu doar pentru a „lua”, ci și pentru a „da”: „Fiecare dintre voi a dat tot ce a avut mai bun. Am fost cu toții protagoniști. Am experimentat astfel că Isus a fost singurul nostru adevărat Maestru”. În special, „dialogul în Duhul Sfânt” în grupurile lingvistice, o practică deja inițiată în timpul Sinodului privind sinodalitatea, s-a dovedit a fi o experiență puternică, care a asigurat o participare largă a celor prezenți. La Liturghia de închidere fiecare preot a primit o stolă în dar pentru a reaminti slujirea la care suntem chemați cu toții.

Pr. Claudiu Eva

Hits: 678

/ Știri / Tags:

Share the Post