Încheierea etapei continentale a Sinodului 

unnamed

Încheierea etapei continentale a Sinodului 

Se încheie consultarea, dar nu și dialogul cu poporul lui Dumnezeu

Vineri, 31 martie 2023, s-a încheiat în mod oficial Etapa continentală, adică a doua etapă a procesului sinodal, și odată cu ea s-a încheiat și timpul de consultare largă a Poporului lui Dumnezeu. Includerea unui timp de ascultare, dialog și discernământ între Bisericile din aceeași zonă geografică după Etapa locală (diecezană și națională) a reprezentat o noutate introdusă de acest proces sinodal.

Această nouă etapă nu s-a limitat la simpla celebrare a șapte adunări continentale, ci a fost un adevărat proces de ascultare și discernământ la nivel continental. Întrebarea care a stat la baza acestor adunări a fost aceeași și unică întrebare a procesului sinodal în ansamblul său, și anume: Cum se realizează astăzi, la diferitele niveluri (de la cel local la cel universal), “mersul nostru împreună” care permite Bisericii să proclame Evanghelia în conformitate cu misiunea care i-a fost încredințată? (DP nr. 2).

În conformitate cu principiul subsidiarității, organizarea acestei părți a procesului și a adunărilor sinodale continentale aferente a fost încredințată comitetelor locale de organizare (sau grupurilor de lucru) care, în cea mai mare parte, au făcut parte din reuniunile internaționale ale conferințelor episcopale sau ale Bisericilor Catolice Orientale. Cu toate acestea, un grup operativ special al Secretariatului General al Sinodului a însoțit activitatea acestora. Responsabilii Secretariatului general al Sinodului și raportorul general al celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor au asigurat prezența a cel puțin unuia dintre ei în fiecare adunare continentală, ca o mărturie a apropierii și a dorinței Sfântului Scaun de a asculta Bisericile particulare.

Cele șapte adunări care, de la începutul lunii februarie până la sfârșitul lunii martie, au marcat acest moment al parcursului sinodal, au fost toate adunări ecleziale, adică reprezentative pentru Poporul lui Dumnezeu (episcopi, preoți, bărbați și femei consacrate, laici). Scopul lor a fost acela de a răspunde la cele trei întrebări cuprinse în Documentul Continental Sinodal (nr. 106) publicat la 27 octombrie. Participanții la aceste adunări au căutat, în primul rând, să identifice „rezonanțele” stârnite de lectura DCS și, în al doilea rând, să indice tensiunile și prioritățile. A fost reconfortant să observăm modul în care participanții la Adunările Continentale s-au recunoscut  în căile identificate în DCS, în ciuda faptului că fiecare venea din perspective ecleziale și culturale proprii, care uneori erau profund diferite. Rodul discuțiilor lor este cuprins în Documentul Final pe care fiecare adunare l-a elaborat și care va servi drept contribuție la lucrările primei sesiuni a Sinodului Episcopilor (4-29 octombrie 2023).

Aceste documente au fost rodul unui parcurs autentic sinodal, respectuos față de procesul de până acum, reflectând vocea poporului lui Dumnezeu de pe fiecare continent. Aceste șapte documente continentale vor sta la baza Instrumentum Laboris, documentul de lucru pentru prima sesiune a celei de-a XVI-a Adunări generale ordinare a Sinodului Episcopilor. Revine acum Comisiei pregătitoare, înființată de Secretariatul general al Sinodului, (citiți mai departe), sarcina de a organiza grupul de lucru chemat să îl elaboreze.

Toate adunările au fost un timp plin de har pentru Biserică. Pe lângă faptul că a subliniat marea dorință de reînnoire prin mersul împreună în unitate cu Cristos, procesul continental a dezvăluit bucuria profundă și dragostea atâtor credincioși pentru Biserica lor, Poporul lui Dumnezeu, în ciuda neajunsurilor și slăbiciunilor sale, precum și importanța ascultării ca instrument și dinamică permanentă a vieții ecleziale. Aceste adunări au confirmat, de asemenea, decizia de a opta pentru metoda „conversației spirituale” pentru a favoriza adevărata ascultare și discernământ comunitar în vederea obținerii unui consens eclezial.

Secretariatul General al Sinodului își exprimă recunoștința sinceră față de toți cei care s-au angajat în acest proces cu mare seriozitate și entuziasm. Etapa continentală a dus la o mai mare conștientizare a importanței de a merge împreună în Biserică ca o comuniune de comunități, consolidând dialogul dintre Bisericile particulare și Biserica universală.

Încheierea consultării nu înseamnă sfârșitul procesului sinodal în cadrul Poporului lui Dumnezeu; nici întreruperea dialogului dintre Biserica Universală și Biserica particulară. Dimpotrivă. înseamnă mai degrabă a lăsa comunităților locale provocarea de a pune în practică acele „reforme sinodale” în rutina zilnică a acțiunii lor ecleziale, știind că o mare parte din ceea ce a fost discutat și identificat până acum la nivel local nu necesită discernământul Bisericii Universale și nici intervenția Magisteriului lui Petru.

Foto: Secretariatul General al Sinodului

 

Hits: 238

Share the Post