ÎPS Aurel Percă: Scrisoare pastorală pentru Sărbătoarea Crăciunului 2022

craciun 2022

ÎPS Aurel Percă: Scrisoare pastorală pentru Sărbătoarea Crăciunului 2022

Cristos s-a născut pentru noi: veniți să-l adorăm!
Cântați Domnului un cântec nou!

Cucernici Părinți parohi și vicari,
Dragi persoane consacrate,
Iubiți frați și surori în Cristos,

Nu avem nevoie de multe cuvinte pentru a vesti misterul Crăciunului. Cele ale Duhului lui Dumnezeu, rostite de îngerul care anunță evenimentul, precum: „Astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un Mântuitor”; sau cuvintele Bisericii pentru a enunța semnificația evenimentului: „Pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, s-a coborât din ceruri”, sau cele cântate la liturghie pentru a evoca Nașterea lui Cristos: „O, ce veste minunată”, „Natus est nobis hodie Salvator  – Astăzi s-a născut Mântuitorul pentru noi” ne introduc deja în atmosfera sărbătorilor Crăciunului.

Aceste cuvinte și expresii ar trebui să fie de ajuns pentru a ne apropia de misterul pe care îl celebrăm la Crăciun, dar este nevoie și de credința Mariei pentru a le medita și a le păstra aproape de inima ei; ar fi nevoie de vocea îngerilor pentru a da glas și bucuriei noastre; ar fi nevoie de ochii Sfântului Francisc de Assisi pentru a le traduce în adorație plină de uimire și de  emoție.

De fiecare dată când celebrăm Crăciunul, nu ne putem abține să nu îngânăm câteva cuvinte sărace sau să fredonăm câteva cântări în încercarea de a exprima credința și bucuria noastră pentru venirea lui Cristos pe pământul nostru.

În fața misterului Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu nu putem decât să izbucnim în tresăltare de bucurie și să spunem împreună cu psalmistul: „Cântați Domnului un cântec nou! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului! Cântați Domnului, binecuvântați numele lui! Vestiți din zi în zi mântuirea lui!” (Ps 95)

Începând cu liturghia din noaptea de Crăciun și culminând cu celebrarea solemnă din ziua Crăciunului, Biserica ne invită să-l lăudăm pe Domnul, să cântăm de bucurie, să-l aclamăm pe Împăratul și Domnul nostru care a venit și vine mereu în mijlocul nostru.

Crăciunul este sărbătoarea care celebrează venirea continuă a lui Dumnezeu în persoana Cuvântului întrupat în mijlocul oamenilor: „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi” (In 1,14).

Crăciunul ne amintește de noaptea când „poporul, care umbla în întuneric, a văzut o lumină mare” și „peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină mare” (Isaia 9,1).

Istoria Crăciunului ne spune cum un mare Mister, născut în inima lui Dumnezeu, a intrat în istoria umană: „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi!” (In 1, 14).  La  „împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său…ca să primim înfierea” (Gal 4, 4). El a venit să dea sens Creației, istoriei și fiecărei persoane umane.

Dragi frați și surori în Domnul,

La Crăciun ne bucurăm pentru misterul Întrupării Cuvântului și cântăm împreună cu îngerii: „Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință” (Lc 2,14). Pruncul Isus, născut într-o iesle, într-un mediu fragil și neliniștit, aduce omenirii speranță și mântuire, mai ales, mai târziu, prin moartea și învierea sa, așa cum este înfățișat evanghelistul Ioan, pentru că „în El era viața și viața era lumina oamenilor” (In 1,4).

De-a lungul veacurilor, oamenii au trăit de multe ori în disperare și au experimentat tristeți și temeri, dar creștinii, chiar și în zilele lor grele, au reușit să găsească mângâiere și speranță în Mesia și să urmeze adevărata lumină care „luminează pe orice om” din lume. (Ioan 1,9)

Atunci inimile noastre să nu fie tulburate!  În acest Crăciun, să cântăm „Dumnezeu este cu noi!” cu mai multă ardoare ca niciodată! Și apoi să continuăm să o facem adevărată, lăsând ca lumina lui Cristos să strălucească prin noi, în toate cuvintele și faptele noastre, pentru ca iubirea și milostivirea lui Dumnezeu să transforme lumea noastră și să aducă speranță, pace și bucurie.

Dragi frați și surori,

Vă doresc ca în timpul sărbătorilor de Crăciun să auziți în inimile dumneavoastră cântecul îngerilor, să vedeți păstorii uimiți, să-i priviți pe magi cum se pleacă înaintea Pruncului divin, să-l găsiți pe Iosif veghind asupra Pruncului și să vă fixați privirea pe chipul blând al Mariei, care vă invită să-l atingeți pe Regele Mesia.

Vă doresc să aveți timp să sărbătoriți Crăciunul, dar urarea mea reală este să găsiți timp suficient pentru a contempla adevăratul mister al Întrupării și al Nașterii Domnului, veghind asupra evenimentelor fericite și pline de har ale Crăciunului, ca să le puteți păstra în inimile și rugăciunile dumneavoastră, precum Maria care, în mijlocul agitației, a luat aminte și a privit doar la Copilul ei delicat și minunat.

Doresc să ne apropiem cu toții cu încredere de grajdul din Betleem pentru a contempla Cuvântul făcut trup și pentru a-i asculta gemetele, pline de tandrețe și de iubire. Să cerem, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, soțul ei feciorelnic, ca Domnul să binecuvânteze totul și să facă lucruri mari în trupul său care este Biserica, în cea diecezană și universală, pentru ca să fie mereu tânără, reînnoită, strălucitoare și misionară. Pacea și bucuria Crăciunului să coboare în fiecare casă și în fiecare suflet!

Vă rugăm să primiți salutul și urările noastre, ale mele, ale Preasfințitului Cornel, Episcop Auxiliar, ale Înalt Preasfințitului emerit Ioan, precum și ale tuturor colaboratorilor de la Arhiepiscopie, pentru  un Crăciun fericit, sfânt și plin de bucurii!

Fie ca fiecare zi a anului viitor să fie plină de lumina și pacea sa. Așa cum un nou-născut aduce multă bucurie și dragoste într-o familie, la fel Nașterea lui Emanuel, Dumnezeu-cu-noi, să aducă bucurie și dragoste în familiile și în casele dumneavoastră!

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multe haruri la acest Crăciun și să vă țină în sănătate, liniște și pace, dăruindu-vă un An Nou prosper!

 Solemnitatea Crăciunului 2022

+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București

Hits: 460

/ Comunicate de presă, Știri / Tags: ,

Share the Post