Scrisoare deschisă a PS Cristian Dumitru Crișan pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului (25 septembrie 2022)

migranti

Scrisoare deschisă a PS Cristian Dumitru Crișan pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului (25 septembrie 2022)

Excelenţele Voastre,
dragi confraţi preoţi,
dragi colaboratori şi susţinători ai activităţilor în favoarea migranţilor şi refugiaţilor,

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, Celui care ne-a creat, Celui care ne-a răscumpărat şi Celui care face să fie viu şi lucrător în noi harul mântuirii. Suntem recunoscători Domnului pentru că ne face părtaşi de Împărăţia Sa, o împărăţie care, aşa cum spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea, deşi încă escatologică, deşi se va vedea pe deplin la împlinirea timpurilor, “în acelaşi timp se află în noi”.

Aşadar, vă salutăm şi vă îmbrăţişăm cu drag pe toţi, fraţi şi surori, cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, pentru că, deşi această Împărăţie nu a ajuns încă la împlinire, ea este prezentă în mijlocul omenirii prin intermediul nostru, al celor care am primit mântuirea, aşa cum spune Sfântul Părinte în mesajul pentru cea de-a 108-a Zi Mondială a Migrantului şi Refugiatului, zi care va fi celebrată anul acesta la data de 25 septembrie.

Nouă, membrilor Împărăţiei lui Dumnezeu, ni se adresează Papa Francisc anul acesta şi ne invită, prin mottoul acestei zile, “A construi viitorul cu migranţii şi refugiaţii”, să devenim protagonişti ai Cetăţii viitoare, “al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu” (Evr 11,10). Acest proiect este o lucrare meticuloasă, ne spune acelaşi mesaj, care presupune atât convertirea personală, cât şi transformarea realităţii, pentru ca acestea să corespundă “mai mult la planul divin”. Prin ce se caracterizează acest proiect divin în mijlocul oamenilor?

1. Între zidurile cetăţii “va locui dreptatea” (2Pt 3,13) – căutând voinţa lui Dumnezeu, oamenii vor realiza ordinea divină, planul armonios din care sunt eliminate inegalităţile şi discriminările. Toate acestea, însă, nu pot fi edificate fără răbdare, jertfă şi determinare.

2. Nimeni nu se simte exclus – construirea Împărăţiei lui Dumnezeu presupune ca şi cei de la periferiile existenţei să fie incluşi, fie că este vorba de migranţi, refugiaţi, victime ale traficului de persoane sau alte categorii. Este “condiţia necesară pentru a obţine cetăţenia”.

3. Fiecăruia îi este recunoscută valoarea, bogăţia – contribuţia migranţilor şi a refugiaţilor a fost şi va rămâne în orice timp o bogăţie. Exemple avem atât în Sfânta Scriptură (Is 60), cât şi în părinţii, fraţii, surorile, rudele sau prietenii noştri plecaţi în străinătate.

Împreună cu Papa Francisc, vă invităm să conştientizăm faptul că “Noi nu avem aici o cetate stabilă, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină” (Evr 13,14); şi că pe acest drum, sensibili fiind la dramele oamenilor afectaţi de fenomenul migraţiei, ne vom ruga pentru ei şi vom încerca a construi viitorul cu migranţii şi refugiaţii.

Sfânta Fecioară Maria, Mama Mântuitorului, să ne călăuzească paşii pentru a coopera la construirea viitorului. “Pentru că viitorul începe astăzi şi începe de la fiecare dintre noi”.

Ep. Cristian Dumitru Crişan
Comisia pentru Migranţi
din cadrul Conferinţei Episcopilor din România

Sursa: Conferința Episcopilor din România

Hits: 53

/ Știri / Tags: , ,

Share the Post