Despre drumul sinodal: Vademecum pentru sinodul despre sinodalitate – un mic rezumat

despre drumul sinodal2

Despre drumul sinodal: Vademecum pentru sinodul despre sinodalitate – un mic rezumat

Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare şi misiune

Vademecum pentru Sinodul despre sinodalitate

DESPRE DRUMUL SINODAL

UN MIC REZUMAT

 1. Care este scopul Sf. Părinte Papa Francisc cu acest drum sinodal?

„Papa Francisc cheamă Biserica să-și redescopere natura profund sinodală. Această redescoperire a rădăcinilor sinodale ale Bisericii va implica un proces de învățare umilă împreună a modului în care Dumnezeu ne cheamă să fim ca Biserică în mileniul al treilea.” (Vademecum – 1,1)

În mijlocul acestui context, sinodalitatea reprezintă calea prin care Biserica poate fi reînnoită prin acțiunea Duhului Sfânt, ascultând împreună ceea ce Dumnezeu are de spus poporului său. Totuși, această călătorie împreună nu numai că ne unește mai profund unul cu celălalt ca popor al lui Dumnezeu, ci ne trimite și să ne urmărim misiunea de martor profetic care îmbrățișează întreaga familie a umanității, împreună cu confesiunile noastre creștine și alte tradiții de credinţă.” (Vademecum – 1,1)

 1. Ce este sinodalitatea?

Comisia Teologică Internațională (CTI) descrie sinodalitatea astfel: „«Sinod» este un cuvânt antic şi venerabil în Tradiția Bisericii, a cărui semnificație aminteşte conținuturile mai profunde ale Revelației […]. Domnul Isus este cel care se prezintă pe sine însuși drept «calea, adevărul şi viaţa» (In 14,6), iar creştinii, care-l urmează, sunt la origine numiți «discipolii căii» (cf. Fap 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)”.

În acest sens, sinodalitatea permite întregului popor al lui Dumnezeu să meargă înainte împreună, ascultându-l pe Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu, să participe la misiunea Bisericii în comuniunea pe care Cristos o stabilește între noi. În cele din urmă, această cale de a merge împreună este cel mai eficient mod de a manifesta și a pune în practică natura Bisericii ca popor pelerin și misionar al lui Dumnezeu (DP, 1).

Întregul popor al lui Dumnezeu împărtășește o demnitate și o vocație comune prin Botez. Toți suntem chemați, în virtutea Botezului nostru, să fim participanți activi la viața Bisericii. În parohii, comunități creștine mici, mișcări laice, comunități călugăreşti și alte forme de comuniune, femei și bărbați, tineri și bătrâni, suntem toți invitați să ne ascultăm unii pe alții pentru a auzi îndemnurile Duhului Sfânt, care vine să ne conducă eforturile umane, respirând viața și vitalitatea în Biserică și conducându-ne într-o comuniune mai profundă pentru misiunea noastră în lume (Vademecum – 1,2).

 1. Care este scopul acestui Sinod?

Biserica recunoaște că sinodalitatea este o parte integrantă a naturii sale (…). Într-adevăr, sinodalitatea nu este atât un eveniment sau un slogan, cât mai ales un stil și un mod de a fi prin care Biserica își trăiește misiunea în lume. Misiunea Bisericii cere întregului popor al lui Dumnezeu să fie într-o călătorie împreună, fiecare membru jucându-și rolul crucial, unit unul cu celălalt. O Biserică sinodală merge înainte în comuniune pentru a urmări o misiune comună prin participarea fiecăruia dintre membrii ei. Obiectivul acestui proces sinodal nu este să ofere o experiență temporară sau o singură dată a sinodalității, ci mai degrabă să ofere o oportunitate întregului popor al lui Dumnezeu de a discerne împreună cum să înainteze pe calea spre a fi o Biserică mai sinodală pe termen lung.

Procesul sinodal actual pe care îl întreprindem este condus de o întrebare fundamentală: Cum se desfășoară astăzi acest „a merge împreună” la diferite niveluri (de la nivel local la cel universal), permițând Bisericii să proclame Evanghelia? Și ce pași ne invită Duhul să facem pentru a crește ca Biserică sinodală? (DP, 2).

În această lumină, obiectivul actualului Sinod este de a asculta, ca întreg popor al lui Dumnezeu, ceea ce Duhul Sfânt spune Bisericii (vezi Vademecum – 1,3).

 1. Care este tema acestui sinod?

 Tema acestui Sinod: Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune

În aprilie 2021, Papa Francisc a inițiat o călătorie sinodală a întregului popor al lui Dumnezeu, pentru a începe în octombrie 2021 în fiecare Biserică locală și care va culmina în octombrie 2023 în Adunarea Sinodului Episcopilor (vezi Vademecum – 1,4).

Comuniune: Prin voinţa sa plină de har, Dumnezeu ne adună ca popoare diverse de o singură credință, prin legământul pe care îl oferă poporului Său (…). Împreună, suntem inspirați ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, trăind Tradiția vie a Bisericii și ne bazăm pe sensus fidei pe care îl împărtășim. Cu toții avem un rol de discernut în a trăi chemarea lui Dumnezeu pentru poporul Său.

Participare: Un apel pentru implicarea tuturor celor care aparțin poporului lui Dumnezeu – laici, consacrați și hirotoniți – să se angajeze în exercițiul unei ascultări reciproce profunde și respectuoase. Această ascultare ne creează spațiu pentru a-l auzi împreună pe Duhul Sfânt și ne îndrumă aspirațiile pentru Biserica din mileniul al treilea.

Misiune: Biserica există pentru a evangheliza. Nu putem fi niciodată centrați pe noi înșine. Misiunea noastră este să mărturisim iubirea lui Dumnezeu în mijlocul întregii familii umane (vezi Vademecum – 1,4).

 1. Care sunt fazele acestui Sinod?

Prima fază a procesului sinodal este o fază de ascultare în Bisericile locale. În urma unei sărbători de deschidere la Roma, ce a avut loc sâmbătă, 9 octombrie 2021, faza diecezană a Sinodului a început duminică, 17 octombrie 2021. (…) Bisericile locale sunt rugate să ofere răspunsurile lor la Conferința Episcopală, pentru a permite agregarea ideilor înainte de termenul limită din aprilie 2022. În acest fel, Conferințele Episcopale și Sinoadele Bisericilor Orientale pot, la rândul lor, să ofere o sinteză Sinodului Episcopilor. (…) În cele din urmă, Adunarea Sinodului Episcopilor va avea loc la Roma în octombrie 2023 (vezi Vademecum – 1,5).

 1. Cine poate participa la faza diecezană a Sinodului?

„Diecezele sunt chemate să rețină că subiecții principali ai acestei experiențe sinodale sunt toți cei botezați. Ar trebui să se acorde o atenție specială implicării acelor persoane care pot risca să fie excluse: femei, persoane cu handicap, refugiați, migranți, vârstnici, oameni care trăiesc în sărăcie, catolici care își practică credința rar sau niciodată, etc.” Ar trebui, de asemenea, găsite mijloace creative pentru a implica şi copiii și tinerii.

Împreună, toți cei botezați fac obiectul lui sensus fidelium, vocea vie a poporului lui Dumnezeu. În același timp, pentru a participa pe deplin la actul de discernământ, este important ca cei botezați să audă vocile altor oameni în contextul lor local, inclusiv oameni care au părăsit practicarea credinței, oameni din alte tradiții de credință, oameni fără credință religioasă etc.

Din acest motiv, în timp ce toți cei botezați sunt chemați în mod specific să ia parte la procesul sinodal, nimeni – indiferent de apartenența sa religioasă – nu ar trebui să fie exclus din împărtășirea perspectivei și experiențelor lor, în măsura în care dorește să ajute Biserica în drumul ei sinodal de a căuta ceea ce este bun și adevărat” (vezi Vademecum – 2,1).

„Trebuie să depunem un efort special pentru a-i asculta pe cei pe care am putea fi tentați să îi vedem ca neimportanți și pe cei care ne obligă să luăm în considerare noi puncte de vedere care ne pot schimba modul de gândire. (…) Acest tip de discernământ nu este doar un exercițiu unic, ci în cele din urmă un mod de viață, bazat pe Cristos, urmând călăuzirea Duhului Sfânt, trăind pentru mai marea glorie a lui Dumnezeu (vezi: Vademecum – 2,2).

 1. Care trebuie să fie atitudinea noastră pentru participarea la procesul sinodal?

 • A fi sinodal necesită timp pentru împărtășire;
 • Umilința în ascultare trebuie să corespundă curajului în a vorbi;
 • Dialogul ne conduce către noutate;
 • Deschiderea spre convertire și schimbare;
 • Sinoadele sunt un exercițiu eclezial de discernământ;
 • Suntem semne ale unei Biserici care ascultă și merge;
 • Lăsarea în urmă a prejudecăților și stereotipurilor;
 • Învingerea flagelului clericalismului;
 • Vindecarea virusului autosuficienței;
 • Depășirea ideologiilor;
 • A da naștere la speranță;
 • Sinoadele sunt un moment în care visăm și „petrecem timp cu viitorul”

(vezi Vademecum – 2,3)

 1. Care ar putea fi capcanele pe acest drum?

 • Tentația de a dori să ne conducem în loc să fim conduși de Dumnezeu;
 • Tentația de a ne concentra asupra noastră și asupra preocupărilor noastre imediate;
 • Tentația de a vedea doar „probleme”;
 • Tentația de a ne concentra doar asupra structurilor;
 • Tentația de a nu privi dincolo de limitele vizibile ale Bisericii;
 • Tentația de a pierde focalizarea obiectivelor procesului sinodal;
 • Tentația conflictului și a divizării;
 • Tentația de a trata Sinodul ca pe un fel de parlament;
 • Tentația de a asculta doar pe cei care sunt deja implicați în activitățile Bisericii;

(vezi Vademecum – 2,4)

 1. Despre faza diecezană

O mare parte din bogăția acestei faze de ascultare va veni din discuțiile dintre parohii, mișcări laice, școli și universități, congregații călugăreşti, comunități creștine din vecinătate, acțiuni sociale, mișcări ecumenice și interreligioase și alte grupuri.

În această fază de ascultare, încurajăm oamenii să se adune, să răspundă la întrebări, să se asculte reciproc și să ofere feedback, idei, reacții și sugestii individuale și de grup (vezi Vademecum – 3,1).

Modul în care vor avea loc aceste întâlniri va depinde de circumstanțele locale. Se pot uni mai multe parohii, precum și slujiri precum îngrijirea sănătății pastorale sau educația catolică, comunități călugăreşti, mișcări laice și grupuri ecumenice. Extra Stars pacanele

Întrebările de stimulare sunt sugerate în chestionarul de mai jos (partea 5) pentru a iniția și a facilita această experiență de împărtăşire și ascultare. Scopul nu este de a răspunde la toate întrebările, ci de a le alege pe cele mai relevante în contextul vostru local. De asemenea, puteți pune alte întrebări și vă încurajăm să faceți acest lucru. (vezi: Vademecum – 4,1)

 1. Principalele întrebări de consultare (vezi Vademecum – 5,3)

Acest Sinod pune următoarea întrebare fundamentală: O Biserică sinodală, în vestirea Evangheliei, „merge împreună”. Cum are loc astăzi acest „a merge împreună” în Biserica voastră locală? Ce pași ne invită Duhul să facem pentru a crește în acest „a merge împreună”? (DP, 26)

În timp ce răspundem, suntem invitați să ținem cont de acești pași:

Amintiți-vă experiențele voastre: Ce experiențe din Biserica noastră locală ne aduce în minte această întrebare?
Citiți din nou aceste experiențe în profunzime: Ce bucurii au adus? Ce dificultăți și obstacole au întâmpinat? Ce răni au dezvăluit? Ce perspective au obținut?
Adunați roadele pentru a le împărtăși: În aceste experiențe unde răsună vocea Duhului Sfânt? Ce ne cere Duhul? Care sunt punctele care trebuie confirmate, perspectivele de schimbare, pașii care trebuie făcuți? Unde înregistrăm un consens? Ce căi se deschid pentru Biserica noastră locală?

Câteva sugestii care ar putea ajuta discuțiile

 1. Cum văd viața comunității/parohiei mele actuale?
 2. De ce credeți ca avem nevoie de comuniune și cum credeți că am putea dezvolta între noi relații de comuniune mai autentice și profunde?
 3. Duhul Sfânt lucrează neîncetat. Unde observi acțiunile Duhului Sfânt în comunitatea ta? La ce ne cheamă acum Duhul Sfânt? În ce direcție ar trebui să facem pași noi?
 4. Ce am putea să facem pentru cei care sunt departe de credință și de comunitatea bisericească?
 5. Ce aș face eu personal? Unde este locul meu în acest proces?

ZECE TEME DE DISCUȚII

Întrebările care însoțesc fiecare dintre următoarele zece teme pot fi folosite ca punct de plecare sau orientare utilă. Conversația și dialogul voastră nu trebuie să se limiteze la următoarele întrebări:

 1. TOVARĂȘI DE DRUM – Cu cine suntem și cu cine ar fi bine să fim împreună pe drum?

În Biserică și în societate suntem cot la cot pe același drum.

În parohia/comunitatea noastră cine suntem noi, care mergem împreună? Cine sunt cei care par să fie mai departe? Cum suntem chemați să creștem ca tovarăși de drum? Ce grupuri sau persoane sunt lăsate pe margine?

 1. ASCULTARE – Cum ascultăm noi?

Ascultarea este primul pas, dar necesită o minte și o inimă deschisă, fără prejudecăți.

Cum ne vorbește Dumnezeu prin voci pe care uneori le ignorăm? Ce ar trebui să facem să-i ascultăm mai bine pe episcop, pe preoți, persoanele consacrate și pe laici?

 1. VORBIRE – Cum vorbim noi?

Toți sunt invitați să vorbească cu curaj și parrhesia, adică în libertate, adevăr și caritate.

Ce permite sau împiedică să vorbim curajos, candid și responsabil în Biserica noastră locală și în societate? Cum funcționează relația cu mass-media locală (nu numai mass-media catolică)?

 1. CELEBRARE – Cum sărbătorim credința noastră?

„Mersul împreună” este posibil doar dacă se bazează pe ascultarea comună a Cuvântului și celebrarea Euharistiei.

Cum inspiră și conduc, de fapt, rugăciunea și celebrările liturgice viața și misiunea noastră comună în comunitatea noastră? Cum promovăm participarea activă a tuturor credincioșilor la Sfânta Liturgie?

 1. ÎMPĂRTĂŞIREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU MISIUNEA NOASTRĂ COMUNĂ. Cum am putea să îndeplinim mai bine misiunea nostră de creștin?

Sinodalitatea este în slujba misiunii Bisericii, la care toți membrii sunt chemați să participe.

Pe baza botezului, suntem cu toții discipoli misionari. În ce mod putem noi să participăm la misiunea Bisericii? Ce îl împiedică pe cel botezat să fie activ în misiune? Ce domenii de misiune neglijăm?

 1. DIALOGUL ÎN BISERICĂ ȘI SOCIETATE – Cum dialogăm noi?

Dialogul necesită perseverență și răbdare, dar permite și înțelegerea reciprocă.

Care sunt locurile și mijloacele de dialog în cadrul Bisericii noastre locale? Cum promovăm colaborarea cu diecezele vecine, comunitățile călugăreşti din zonă, asociațiile și mișcările laice etc.? La ce probleme particulare din Biserică și societate trebuie să fim mai atenți? Ce experiențe de dialog și colaborare avem cu credincioșii altor religii și cu cei care nu au nici o afiliere religioasă?

 1. ECUMENISM – Cum trăim ecumenismul?

Dialogul dintre creștinii de diferite confesiuni, uniți printr-un singur botez, are un loc special în călătoria sinodală.

Ce raporturi întreținem cu frații și surorile din celelalte confesiuni creștine? Ce roade am luat din acest „merge împreună”? Care sunt dificultățile? Cum putem face următorul pas în a merge mai departe unii cu ceilalți?

 1. AUTORITATE ȘI PARTICIPARE – Cum colaborăm noi?

O Biserică sinodală este o Biserică participativă și coresponsabilă.

Cum sunt puse în practică munca în echipă și coresponsabilitatea? Cum sunt promovate slujirile laice și responsabilitatea laicilor? Am avut experiențe rodnice de sinodalitate la nivel local?

 1. DISCERNERE ȘI DECIZIE – Cum luăm decizii?

Într-un stil sinodal, luăm decizii prin discernământul a ceea ce spune Duhul Sfânt prin întreaga noastră comunitate.

Ce metode și procese folosim în luarea deciziilor? Cum pot fi îmbunătățite? Cum putem crește în discernământul spiritual comunitar?

 1. FORMAREA NOASTRĂ ÎN SINODALITATE – Cum ne formăm să avem spirit sinodal?

Sinodalitatea implică receptivitate la schimbare, formare și învățare continuă.

Cum formăm persoanele, îndeosebi cele care ocupă roluri de responsabilitate în cadrul comunității creștine, pentru a le face mai capabile să „meargă împreună”, să se asculte reciproc și să dialogheze?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 709

Share the Post