„În Compania Duhului” – apariție nouă la Editura Pauline

carte pauline

„În Compania Duhului” – apariție nouă la Editura Pauline

În nesfârșita diversitate a darurilor spirituale, unele poartă chiar… ISBN! Așa este cazul celei mai recente cărți a lui Giuseppe Forlai traduse la noi: fără exagerare, În Compania Duhului poate fi considerată un adevărat Dar de Rusalii făcut Bisericii din România prin Editura Surorilor Pauline! 

Deja un eveniment în sine, fiind primul manual despre însoțirea spirituală apărut în românește, volumul de față reușește totodată să propună această temă împotriva curentului dominant, susținând că locul însoțirii spirituale este Biserica! Într-adevăr, spre deosebire de cei care „privatizează” dimensiunea religioasă lipsind-o în cele din urmă de orice relevanță publică, însoțirea spirituală este pentru autor, slujire eclezială, și nu doar o dată, ci de trei ori: „se naște din Biserică, se desfășoară în Biserică și slujește Bisericii”.

Înțeleasă ca un instrument esențial, alături de comunitate, sacramente şi setea de Scriptură, pentru a duce la bun sfârșit „alergarea în credință” – singura „problemă serioasă pe acest pământ” – însoțirea spirituală este în fapt recunoașterea nevoii noastre de a fi călăuziți spre Viață pe drumul propriei noastre vieți. De aceea, cartea se adresează atât aceluia care-şi caută un îndrumător spiritual cât și creştinului care este chemat să ofere însoţire spirituală.

Deși îmbracă forma unui manual, structura acestui „îndrumar” de îndrumare spirituală se mlădiază pe întrebările cele mai arzătoare ale cititorilor precum: ce înseamnă îndrumarea spirituală? Cum se spune corect: „îndrumare” sau „însoțire” spirituală? Care este deosebirea dintre „îndrumare” și „spovadă”? Cine (nu) poate fi îndrumător spiritual? Și mai ales: cine (nu) are nevoie de așa ceva în viața lui? Dacă în prima parte sunt expuse fundamentele teologice ale îndrumării/însoțirii spirituale, în acea de-a doua sunt oferite detalii practice pentru derularea concretă a acestui drum spiritual. Iar aici, detaliul care se transformă fără îndoială în esența călăuzirii constă tocmai rugăciunea ghidată, cercetarea cugetului și regulile de discernământ ignațian.

De remarcat în același timp felul în care cartea se străduiește „să păstreze unitatea Duhului prin legătura păcii”: evitând extremele opuse ale abordării partinice și, respectiv, ale unui irenism facil, ea scoate cu bucurie comori spirituale atât din Scriptură cât și din Tradiție, atât din Părinții Bisericii de Răsărit cât și din Învățătorii Bisericii Apusene, atât din autorii din vechime, cât și din cei contemporani, pentru a le pune la îndemâna tuturora, „spre mai marea slavă a lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor”.

Așadar, În Compania Duhului se adresează tuturora, deși nu în același fel, ci pentru același țel: să nu rămânem singuri pe drumuri, ci să mergem însoțiți pe drumul spre Țara oamenilor liberi!

Pr. Marius Taloș SJ

Hits: 118

/ Știri

Share the Post