Papa Francisc instituie slujirea laică de catehet prin Scrisoarea apostolică „Antiquum ministerium”

antiquum

Papa Francisc instituie slujirea laică de catehet prin Scrisoarea apostolică „Antiquum ministerium”

Marți, 11 mai 2021, a avut loc la Vatican conferința de presă pentru prezentarea Scrisorii apostolice sub forma de „Motu proprio” a Sfântului Părinte Papa Francisc, Antiquum ministerium, prin care este înființat ministerul catehetului. În așteptarea traducerii oficiale în română a documentului, oferim câteva fragmente din prezentarea Scrisorii apostolice, realizată în cadrul conferinței de presă de Mons. Rino Fisichella, Președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări.

„Slujirea catehetului în Biserică este foarte veche”. Cu această considerație simplă și directă, Papa Francisc instituie o nouă slujire pentru Biserica mileniului al treilea, care a însoțit întotdeauna calea evanghelizării pentru Biserica din toate timpurile și din toate locurile, cea a catehetului. După publicarea Anuarului pentru Cateheză în 23 martie 2020, un pas suplimentar pentru reînnoirea catehezei și activitatea sa efectivă în noua evanghelizare este constituit de instituirea acestui minister specific laic, la care sunt chemați bărbații și femeile din întreaga Biserică, care prin dăruirea lor evidențiază frumusețea transmiterii credinței.

Este semnificativ faptul că Papa Francisc face public acest Motu proprio în memoria liturgică a Sfântului Juan de Ávila (1499-1569). Acest doctor al Bisericii a putut să le ofere credincioșilor din timpul său frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu și învățătura vie a Bisericii cu un limbaj care era nu numai accesibil tuturor, ci și încărcat de o spiritualitate intensă. Era un teolog excelent și, din acest motiv, un mare catehet.

Stabilirea unui minister din partea Bisericii este echivalentă cu stabilirea faptului că persoana investită cu acea carismă desfășoară un serviciu eclezial autentic pentru comunitate. Odată cu înființarea acestui minister de catehet, Papa Francisc promovează în continuare formarea și angajamentul laicilor.

Concluzia la care a ajuns Papa Francisc este lipsită de ambiguitate: „Dispunem de un laicat numeros, deși insuficient, cu un profund simț comunitar și cu o mare fidelitate față de practicarea carității, a catehezei, a celebrării credinței” (Evangelii gaudium, 102). Rezultă că primirea unui minister laic precum cel de  catehet va sublinia și mai mult angajamentul misionar propriu fiecărui botezat, angajament care trebuie totuși să fie îndeplinit într-o manieră deplin „seculară”, evitând orice formă de clericalizare”.  (n. 7). O mare parte din noutatea adusă cu acest minister este clară în această concluzie: bărbații și femeile sunt chemați să-și exprime vocația Botezului în cel mai bun mod posibil, nu ca înlocuitori pentru preoți sau persoane consacrate, ci ca laici autentici care, în particularitatea slujirii lor, îngăduie să trăiască deplin chemarea baptismală de mărturie și slujire eficace în comunitate și în lume.

Este evident că nu toți cei care sunt cateheți și catehete astăzi vor putea accesa ministerul de catehet. Acest minister este rezervat celor care îndeplinesc anumite cerințe enumerate în Motu proprio. În primul rând, cea a dimensiunii vocaționale de a sluji Biserica acolo unde episcopul consideră că este cel mai potrivit. Ministerele nu se acordă ca o răsplată personală, ci pentru slujirea destinată să fie adusă Bisericii locale și slujbei în care episcopul consideră necesară prezența catehetului. Nu trebuie uitat că în diferite regiuni în care prezența preoților este inexistentă sau rară, catehetul reprezintă figura celui care prezidează comunitatea și o ține înrădăcinată în credință.

Diecezele vor trebui să se asigure că viitorii cateheți și catehete au o „pregătire biblică, teologică, pastorală și pedagogică solidă pentru a fi comunicatori atenți ai adevărului credinței și care au dobândit deja o experiență anterioară a catehezei” (nr. 8). În acest sens, Catehismul Bisericii Catolice ar putea fi instrumentul cel mai calificat, în care fiecare catehet va fi un adevărat expert.

Odată ce ministerul laic a fost stabilit de Papa, este de competența Conferințelor episcopale să își însușească această indicație, găsind cele mai coerente modalități de realizare a acesteia. Prin urmare, conform tradițiilor lor locale, Conferințele Episcopilor vor trebui să identifice cerințele precum vârsta și studiile necesare, condițiile și metodele de implementare pentru a putea accesa ministerul, în timp ce Congregației pentru Cultul Divin îi este încredințată sarcina de a publica în scurt timp ritul liturgic pentru instituirea slujirii de către Episcop.

Este o invitație adresată Bisericilor locale, astfel încât acestea să poată profita la maximum de contribuția bărbaților și femeilor care intenționează să-și dedice viața catehezei ca formă privilegiată de evanghelizare. În numele Papei, Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări își va acorda tot sprijinul pentru ca noua slujire să se extindă în Biserică și să găsească, de asemenea, forme de sprijin pentru formarea cateheților. Sperăm că, în acest fel, procesul de evanghelizare își va continua calea fructuoasă de inculturare în diferitele realități locale și că milioanele de cateheți și catehete care își dedică zilnic viața acestui minister atât de vechi și mereu nou vor putea să redescopere vocația lor pentru o implicare a reînnoirii procesului catehetic în favoarea Bisericii și a noilor generații.

Sursa: press.vatican.va
Foto: Libreria Editrice Vaticana

Hits: 224

/ Știri / Tags:

Share the Post