Bucureşti: Întâlnirea Consiliului Episcopal al Arhidiecezei Romano-Catolice de București

Bucureşti: Întâlnirea Consiliului Episcopal al Arhidiecezei Romano-Catolice de București

Miercuri, 3 iunie 2020, în Palatul Arhiepiscopal din Capitală a avut loc întâlnirea Consiliului Episcopal al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, convocat de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București.

După un moment de rugăciune, Păstorul Arhidiecezei şi-a exprimat bucuria de a fi împreună cu Consiliul Episcopal și de a lucra “în spiritul colegialității”. Pe ordinea de zi a întâlnirii a fost prezentat, mai întâi, Statutul Curiei Arhiepiscopale. “Convingerea că bunul mers al Arhidiecezei noastre depinde de o funcționare eficientă a Curiei Arhiepiscopale m-a determinat, de la începutul slujirii mele episcopale la București, să mă gândesc la o organizare a oficiilor pastorale și la elaborarea unui Statut care să îmbunătățească calitatea activităților delicate ale diferitelor organisme pastorale”, a arătat Arhiepiscopul Aurel Percă.

Ținând cont de normele Codului de Drept Canonic, s-a vorbit despre Vicarul General și Vicarii Episcopali. S-au prezentat competențele Vicarului General și sectoarele Curiei arhidiecezane care fac referință, în mod direct, la acesta și s-au explicat, pentru fiecare Vicar Episcopal, misiunea și Oficiile subordonate.

În continuare, plecând de la Decretele arhiepiscopale de aprobare a Statutelor pentru Consiliul Prezbiteral, Colegiul Consultanților și Consiliul Pastoral s-a acordat, pe rând, atenție maximă fiecărui organism în parte. Referitor la Statutul celor două Consilii şi al Colegiului Consultanţilor, s-au analizat natura și structura acestor organisme arhidiecezane, precum şi atribuțiile și membrii lor. La Statutul Consiliului Pastoral s-a prezentat și „activitatea și competența Consiliului”.

Spre finalul celor trei ore de dezbatere, Arhiepiscopul Aurel Percă a vorbit despre importanța unui „Regulament de ordine interioară”, care este de mare utilitate în clarificarea raporturilor cu angajaţii, mai ales cu personalul neclerical, și a prezentat activitățile importante, la nivelul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, din lunile iunie și iulie a.c.

Aceasta a fost prima întâlnire a Consiliului Episcopal al ARCB, instiuit de Arhiepiscopul Mitropolit Aurel Percă în data de 1 mai 2020, prin Decret arhiepiscopal. Membrii Consiliului Episcopal sunt: PS Cornel Damian – Episcop auxiliar al Arhidiecezei şi Vicar General; Mons. Ieronim Iacob – Vicar episcopal pentru Dobrogea; Pr. Francisc Ungureanu – Vicar episcopal pentru cler și vocații; Pr. Daniel Bulai – Vicar episcopal pentru activitatea pastorală; Pr. Antonio Prestipino O.C.D. – Vicar Episcopal pentru viața consacrată; Pr. Eduard Giurgi – Vicar judecătoresc.

Pr. Daniel Bulai

Hits: 5

Share the Post