Editura ARCB: Patru noi titluri şi o colecţie nouă – „Universul Bibliei”

Editura ARCB: Patru noi titluri şi o colecţie nouă – „Universul Bibliei”

Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București a publicat recent patru noi volume, dintre care trei fac parte dintr-o nouă colecție: „Universul Bibliei”.

Primul volum – La drum cu Sfânta Fecioară Maria. Gânduri pentru luna mai” – este o culegere de gânduri ale Papei Francisc referitoare la Sf. Fecioară Maria: câte un gând pentru fiecare zi a lunii mai. Cartea, apărută în format de buzunar, este prefaţată de Cardinalul Angelo Comastri şi ilustrată color. „În luna mai – scrie Cardinalul Comastri –, să ne lăsăm călăuziţi de aceste gânduri simple şi profunde ale Papei; ele ne vor fi ca un ghid sigur care ne va purta în braţele lui Isus, rostind împreună cu Maria – Da! – acel da al unei loialităţi reînnoite faţă de Isus în Biserica Sa.” 

Noua colecție „Universul Bibliei” se deschide cu reeditarea documentului Interpretarea Bibliei în Biserică” (ediţia a II-a adăugită), al Comisiei Biblice Pontificale. Volumul apare cu un cuvânt înainte de Papa Ioan Paul al II-lea și o prefață semnată de Cardinal Joseph Ratzinger, astăzi papă emerit. „Cartea – explică Liana Gehl, redactorul șef al Editurii ARCB – este rodul unei lucrări colegiale întreprinse la iniţiativa Cardinalului Joseph Ratzinger şi continuate cu perseverenţă timp de mai mulţi ani. Lucrarea se prezintă sub forma unui compendiu al metodelor de interpretare şi al tipurilor de abordare a textului biblic, de la cele mai vechi la cele moderne, expunând diversele probleme de hermeneutică, precum şi dimensiunile caracteristice ale interpretării catolice şi relaţia acesteia cu celelate discipline teologice. Documentul se incheie cu un capitol dedicat interpretării Bibliei în viaţa Bisericii şi cu o concluzie generală.”

Al doilea volum din noua colecție este tot o reeditare a unui document al Comisiei Biblice Pontificale: Poporul evreu şi sfintele sale scripturi în Biblia creştină” (ediţia a II-a adăugită). Documentul este gândit ca un studiu de aprofundare a temei raportului dintre Vechiul şi Noul Testament şi oferă „un ajutor important atât într-o problemă centrală a credinţei creştine, cât şi pentru însemnata căutare a unei înţelegeri reînnoite între creştini şi evrei”, explică în prefață Card. Ratzinger. Documentul este structurat în trei capitole – “Sfintele scripturi ale poporului evreu, parte fundamentală a Bibliei creştine” (Capitolul I); “Teme fundamentale ale scripturilor poporului evreu şi acceptarea lor în credinţa creştină” (Capitolul II); “Evreii în Noul Testament” (Capitolul III) – şi se încheie cu concluzii generale şi orientări pastorale.

Seria primelor apariţii din colecţia “Universul Bibliei” se încheie cu volumul Iluzie şi libertate (Romani 1 – 8), semnat de Pr. Tarciziu-Hristofor Şerban, profesor de ştiinţe biblice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Bucureşti. Cartea are 320 de pagini şi este o analiză amplă şi documentată a Scrisorii Sfântului Apostol Paul către Romani, capitolele 1 – 8, cu o permanentă aplecare asupra textului original. Volumul include şi un fascicul cu textul Scrisorii către Romani. “Animat de o viziune teologică modernă, dar temeinic racordată la fundamentele ei patristice, autorul se adresează acelor cititori care, indiferent de confesiune, păstrează convingerea că mesajul inspirat al Epistolei către romani rămâne o ancoră solidă şi pentru generaţia prezentă, în ciuda schimbărilor tumultuoase prin care trece societatea”, arată prefaţatorul, Conf. univ. dr. Emanuel Conţac.

Toate cele patru volume pot fi achiziționate de la Librăria Sf. Iosif, fiind disponibile și pe site-ul Librăriei (www.librariasfiosif.ro). De asemenea, pe site-ul Editurii ARCB a fost inaugurată recent o secțiune unde cititorii pot citi online, gratuit, o serie de volume publicate de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (www.editura-arcb.ro). Amintim câteva titluri disponibile: „Maica Domnului de la Fatima”, de William T. Walsh; O flacără în vitraliu. Amintiri despre Mons. Vladimir Ghika, de Yvonne Estienne; Devoţiuni către Sfânta Fecioară Maria de la Fatima. Devoţiunea celor 5 sâmbete. La acestea se adaugă patru volume de Crystalina și Jason Evert.

Hits: 4

Share the Post