Comunicat ARCB, 06.12.2018: CEDO transferă responsabilitatea cazului Cathedral Plaza pe umerii justiției și ai autorităților române

Comunicat ARCB, 06.12.2018: CEDO transferă responsabilitatea cazului Cathedral Plaza pe umerii justiției și ai autorităților române

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ  BUCUREŞTI
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)
Tel. +40 21 2015411 – Fax +40 21 3121207
birouldepresa@arcb.ro

 

București, nr. 416/06.12.2018

COMUNICAT DE PRESĂ
CEDO transferă responsabilitatea cazului Cathedral Plaza
pe umerii justiției și ai autorităților române

Prin decizia nr. 3524/10 din 6.12.2018 a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), autoritățile române sunt încurajate să deruleze cu eficiență procedurile administrative de punere în executare a hotărârilor irevocabile, emise de instanțele române, apreciind că în acest moment nu se impune intervenția Curții împotriva statului român, dat fiind caracterul complex al cauzei.

 

Deși Arhiepiscopia Romano-Catolică București (ARCB) a cerut CEDO să sancționeze statul român pentru ineficiența procedurilor derulate și termenul nerezonabil în care acestea se desfășoară în privința desființării clădirii ilegale Cathedral Plaza, Curtea Europeană a respins azi, cererea ARCB, apreciind, în esență, că încă mai sunt proceduri în derulare, la nivel intern.

“Curtea consideră că este important să se acorde statului posibilitatea de a-și continua eforturile pentru a pune capăt situației generate de construcția clădirii”, după cum se precizează în motivarea deciziei nr. 3524/10, publicată în cursul acestei dimineți.

În acest sens revine o importantă responsabilitate instanțelor naționale și autorităților publice, pentru ca drepturile câștigate de ARCB să capete o eficiență deplină.

 

Curtea nu pune în discuție caracterul deciziilor favorabile ARCB, ci constatând caracterul complex al procedurilor de executare, apreciază că până în prezent nu există o violare a drepturilor invocate de ARCB.

Din conținutul motivării, rezultă că în realitate suntem în prezența unei decizii de etapă, esențial diferită de soluția primită de Millenium Building Development (MBD) la propria plângere, care a fost respinsă definitiv.

Pe cale de consecință, Arhiepiscopiei i se păstrează drepturile de a formula o nouă plângere la CEDO, dacă statul nu va îndeplini corespunzător deciziile instanțelor naționale într-un termen rezonabil.

Biroul de presă
Pr. Francisc Doboș

 

Situația juridică a clădirii auto-intitulate Cathedral Plaza, stabilită de instanțele românești și europene:

– autorizația de construire este anulată irevocabil prin decizia nr. 1989/2010 a Curții de Apel Suceava

– Guvernul României este obligat să răspundă la solicitarea de expropriere a imobilului pentru cauză de utilitate publică prin decizia irevocabilă nr. 3237/2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,

– Primarul General al Capitalei este obligat să emită decizia de desființare a clădirii și să refacă parcul public de lângă Catedrală prin sentința nr. 2520/2012 a Tribunalului Dâmbovița, devenită irevocabilă prin decizia nr. 456/2013 a Curții de Apel Ploiești,

– este interzisă racordarea clădirii ilegale la rețeaua națională de electricitate prin sentința nr. 2833/2012 a Tribunalului București, devenită irevocabilă prin nerecurare,

– este interzisă racordarea clădirii ilegale la rețeaua națională de gaze naturale prin decizia irevocabilă nr. 3024/2014 a Tribunalului București,

– clădirea este radiată din cartea funciară, după ce MBD reușise o intabulare ilegală în iunie 2011, prin decizia irevocabilă nr. 1295/2015 a Curții de Apel București,

– prin decizia 10787/2008 din 10 aprilie 2012, CEDO a respins definitiv plângerea MBD împotriva României.

Hits: 1

Share the Post