Dublă sărbătoare în Arhidieceza de Bucureşti

Dublă sărbătoare în Arhidieceza de Bucureşti

În dimineața zilei de vineri, 31 august 2018, prin Sf. Liturghie solemnă celebrată în Catedrala Sf. Iosif din București a fost marcată o dublă sărbătoare pentru Arhidieceza Romano-Catolică de București (ARCB) și, implicit, pentru Biserica locală: aniversarea, de către ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, a 50 de ani de preoție, și marcarea a 5 ani de la beatificarea Mons. Vladimir Ghika, prinț, preot și martir.

Sf. Liturghie de mulţumire a fost prezidată de ÎPS Ioan Robu, alături de care au concelebrat Mons. Miguel Maury Buendía – Nunţiu Apostolic în România, PS Anton Coşa – Episcop romano-catolic de Chişinău, PS Petru Gherghel – Episcop romano-catolic de Iaşi, PS Mihai Frăţilă – Episcop greco-catolic de Bucureşti, PS Aurel Percă – Episcop romano-catolic auxiliar la Iași, PS Cornel Damian – Episcop romano-catolic auxiliar la București, numeroși preoți diecezani și călugări din parohiile și comunitățile religioase din Arhidieceză.

La celebrare au fost prezenți numeroşi credincioşi, veniţi nu numai din capitală, ci şi din alte localităţi de pe teritoriul Arhidiecezei, precum şi persoane consacrate din diferite ordine şi congregaţii religioase. Din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a fost prezent dl Victor Opaschi – Secretar de Stat. La începutul Liturghiei, Nunţiul Apostolic a dat citire Scrisorii pe care Papa Francisc i-a adresat-o ÎPS Ioan cu ocazia Jubileului de aur întru Preoţie.

  

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de PS Anton Coşa, care a fost hirotonit preot prin impunerea mâinilor ÎPS Ioan Robu, și care, așa cum a mărturisit, l-a cunoscut de-a lungul timpului pe sărbătorit „ca rector, profesor, preot și episcop”. „V-am avut în fața mea – a spus PS Anton adresându-se ÎPS Ioan – ca pe o carte deschisă din care am putut să învăț, ca seminarist, iar mai apoi ca preot tânăr și episcop, ce înseamnă a fi fidel față de Isus și față de Biserică. Și cu certitudine afirm că nu sunt singurul care am făcut acest lucru”.

„Generațiile de preoți pe care i-ați format – a continuat Episcopul de Chișinău – și pentru care ați fost și sunteți părinte și păstor au avut ce învăța, și mă refer în primul rând la acea fidelitate față de crucea pe care ați primit-o și pe care continuați să o purtați cu demnitate , chiar dacă în ultima perioadă pare că este ceva mi grea”. Excelența Sa a amintit, în cuvântul de învățătură, și fidelitatea preoțească „față de Cristos, Marele Preot” a Fericitului Vladimir Ghika și a altor sfinți – precum cea a Papei Ioan Paul al II-lea – și martiri ai Bisericii noastre locale: Fericitul Anton Durcovici, Fericitul Constantin Bogdanffy, Fericitul Janos Schefflet, episcopii greco-catolici, și alții.

„Lecția pe care ne-o învață acest Jubileu de aur”, a spus în încheiere PS Anton Coșa, „este fidelitatea. De aceea să ne rugăm ca harul și lumina care ne vin de la Dumnezeu prin mijlocirea sfinților și prin slujirea preoțească să ne ajute în imitarea fidelității lui Cristos față de Tatăl și față de crucea sa, pentru ca și noi, la rândul nostru, să devenim lumină pentru lumea de azi”.

ÎPS Ioan Robu a primit și două cadouri inedite, cu ocazia Jubileului său de 50 de ani de preoție: o icoană aparte și o compoziție muzicală. Icoana este o reproducere – pictură pe lemn – a scenei încoronării Sfintei Fecioare Maria din una dintre frescele din altarul Catedralei Sf. Iosif, și i-a fost oferită Arhiepiscopului mitropolit de București de către preoţii din Arhidieceză împreună cu PS Cornel Damian, Episcopul auxiliar. Compoziția muzicală îi aparține Nunțiului Apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendía care a scris piesa „Tatăl nostru” în august a.c., pe când se afla la Constanța, şi i-a oferit-o acum ÎPS Ioan. Compoziţia a fost interpretată, în premieră, de corul Catedralei Sf. Iosif, la Sf. Liturghie jubiliară din 31 august.

    

 

„Vă mulțumim pentru dăruirea și slujirea generoasă – i-a spus PS Cornel oferindu-i cadoul ÎPS Ioan Robu – de asemenea pentru fidelitatea curajoasă cu care ați slujit Biserica lui Cristos, și în mod particular Biserica noastră locală. Dumnezeu – și pentru asta îi mulțumim – v-a chemat și v-a dăruit harul Preoției; apoi, în bunătatea lui nemărginită v-a trimis în mijlocul nostru ca păstor şi părinte. O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, în sărbătoarea căreia aţi fost hirotonit preot, să vă fie în continuare mamă şi să vă asiste mereu cu iubirea ei maternă”.

La sfârşitul acestei Sfinte Liturghii solemne, în Catedrală a avut loc Simpozionul „Fericitul Vladimir Ghika, militant pentru unitate”, în cadrul căruia dl Secretar de Stat Opaschi a evocat figura Mons. Vladimir Ghika, iar Pr. Francisc Ungureanu și Prof. dr. Anna-Mária Orbán au prezentat două albume: „Fericitul Vladimir Ghika – 31 august 2013, eveniment istoric pentru România” și „In Spiritu Caritatis – desene / Fericitul Vladimir Ghika” (ambele apărute la Editura ARCB, 2018).

Primul volum este un album fotografic care readuce în memorie ceremonia beatificării, Liturghiile de mulțumire celebrate la București și la Paris, pelerinajul relicvei, completat de biografia fericitului martir, de Scrisoarea Apostolică a Papei Francisc, predica Eminenței Sale Card. Angelo Amato, imnul Monseniorului și alte texte, publicate în română și franceză. Al doilea album cuprinde o colecție de desene realizate de-a lungul timpul de Monseniorul Vladimir Ghika și publicate acum în premieră, prin grija îndeosebi a Prof. dr. Anna-Mária Orbán, dar și a dr. Iulia Cojocariu (Arhiva Ghika a ARCB) și a Pr. dr. Francisc Ungureanu (Postulatura Cauzei de canonizare a Fer. Vladimir Ghika).

„Întreaga viață a Fericitului Vladimir Ghika – a spus dl Opaschi în alocuțiunea sa – a fost un apostolat al unității, al dorinței de a reconstrui prin propria persoană unitatea Bisericii. […] Fericitul Vladimir Ghika a fost și continuă să fie un mediator cultural între tradiția bizantină și cea latină, între Occident și Orientul său natal, între marea tradiție intelectuală francofonă și credința vie care slujește aproapele și mai ales între Sfântul Scaun și Poporul Român”.

Referindu-se apoi la aniversarea a 50 de ani de preoție de către ÎPS Ioan Robu, dl Secretar de Stat Victor Opaschi a explicat că nu este rolul său să vorbească despre preoție, dar a remarcat că „mai ales în anii comunismului, asumarea preoției a fost, și este în continuare, desigur, un gest profund dăruitor; adesea se trece cu vederea această realitate socială, anume că preoția înseamnă mai înainte de orice asumarea slujirii și dăruirii față de aproapele nostru”.

„Ca președinte al Conferinței Episcopale catolice, în mai multe rânduri, ca teolog care a întreținut o viață intelectuală bogată în jurul Bisericii, ca om care a însuflețit și susținut numeroase proiecte sociale și culturale, ÎnaltPreasfinția Sa [Ioan Robu] este una dintre acele personalități care se confundă cu viața Bisericii Catolice în demersul acesteia de a sluji binelui comun și de a păstra speranța vie în orice context istoric”, a mai spus Secretarul de Stat pentru Culte.

 

* Album foto de la Sf. Liturghie, aici.

Hits: 3

Share the Post