Comunicat ARCB, 17.05.2017: Caracatița Cathedral Plaza determină Primarul general la acțiuni extreme de ocolire a legii

Comunicat ARCB, 17.05.2017: Caracatița Cathedral Plaza determină Primarul general la acțiuni extreme de ocolire a legii

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ  BUCUREŞTI
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)
Tel. +40 21 2015411 – birouldepresa@arcb.ro

București, nr. 145 /17.05.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
Caracatița Cathedral Plaza determină Primarul general
la acțiuni extreme de ocolire a legii

Cu privire la precizările Primăriei Municipiului București referitoare la demersurile pe care le întreprinde pentru desființarea clădirii ilegale Cathedral Plaza și a poziției Primarului general exprimată la postul de televiziune Antena 3, ne vedem obligați a aduce următoarele corecturi pentru informarea onestă a publicului:

Executarea sentinței civile nr. 2520/2012 a Tribunalului Dâmbovița prin care Primarul general al Municipiului București este obligat să emită Dispoziția de desființare a clădirii Cathedral Plaza, nu presupune emiterea unei autorizații de desființare, ci doar a unui act de executare sub forma unei Dispoziții a Primarului general. Această afirmație nu aparține doar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, ci este concluzia la care a ajuns în mod irevocabil Curtea de Apel Constanța (Decizia 89/2016).

Numai pentru emiterea unei autorizații de construire/desființare este necesar avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale (M.C.I.N.). Nu există nicio normă juridică în vigoare care să impună eliberarea unui aviz din partea M.C.I.N. pentru a se emite Dispoziția de desființare. Inexistența unei astfel de proceduri este justificată prin caracterul executoriu și autonom al hotărârii judecătorești, a cărei cenzură nu poate fi făcută de nicio autoritate publică și nici de un sondaj de opinie, întrucât ar reprezenta o ingerință în sfera puterii judecătorești, inadmisibilă într-un stat de drept.

În mod intenționat Primăria Municipiului București încearcă să creeze o confuzie între exprimarea voinței de a pune în aplicare hotărârea judecătorească prin emiterea dispoziției de desființare a construcției ilegale C.P. și modalitatea tehnică prin care această voință se va duce la îndeplinire. Pentru emiterea actului administrativ impus de instanță Primarul general are la dispoziție toate mijloacele necesare. Insinuarea sa din data de 12.05.2017 în sensul că i s-ar cere aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătorești prin încălcarea legii, nu face decât să sublinieze opoziția nelegitimă față de dispoziția dată de sistemul judiciar din România.

Susținând că anterior emiterii dispoziției este necesar să se stabilească modalitățile tehnice și estimarea costurilor, Primăria nu face altceva decât să confirme că se caută mijloace pentru împiedicarea punerii în executare a hotărârii de desființare a clădirii C.P., lăsându-se să se înțeleagă faptul că aceste elemente ar putea bloca executarea obligației stabilită de instanță, ceea ce este inacceptabil. De altfel, inițierea celor două proceduri anterioare a dovedit prin obiectivele fixate că, pe de o parte sunt căutate măsuri pentru menținerea construcției ilegale (cum este, de exemplu, „evaluarea impactului structurii C.P. asupra siguranței în exploatare”), iar pe de altă parte că a dus la întârzierea de peste 2 ani a emiterii actului impus de instanță.

Somației publice adresate de Primarul general către I.P.S. Mons. Dr. Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, îi răspundem că atacarea conducerii Arhiepiscopiei este o strategie împrumutată de la proprietarul clădirii și că misiunea încredințată Primarului general este de a apăra și comunitatea romano-catolică, nu numai pe cea a afaceriștilor. A afirma că această clădire „are toate documentele”, contravine nu numai hotărârilor judecătorești care constată contrariul, ci și unei minime diligențe administrative care presupune o verificare a documentației din care lipsesc avizele și acordurile prevăzute de lege. Se pare însă ca actualul Primar general s-a înregimentat în grupul de sprijin al investitorului, iar noi îi solicităm public să infirme faptul că Daiana Voicu, managerul dezvoltatorului proiectului Cathedral Plaza este nașa sa de la căsătorie. Se pare că aflarea acestei legături a şi declanşat reacţia sa vehementă împotriva purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei. S-a putut observa la emisiunea Antena 3 cum doamna Firea a vorbit îndelung de aprobarea dată de Arhiepiscopul Ioan Robu, folosind expresiile doamnei Daiana Voicu. Justiția a spus însă că Millennium Building Development nu avea aprobarea notarială, nici avizele Ministerului Culturii şi Ministerului Lucrărilor Publice, și nici aprobarea de la autoritatea competentă, şi de aceea am câștigat procesul. Dacă informaţia nu este corectă, atunci Primarul general poate să ne acuze de calomnie sau de bârfă, dar dacă este adevărată, atunci explică pe deplin motivele care întârzie desfiinţarea clădirii ilegale. Sperăm ca răspunsul la această solicitare publică să vină mai repede decât dispoziţia de desfiinţare a C.P. pe care o aşteptăm de 5 ani!

Ţinem să precizăm că solicitările noastre de a se pune în executare o hotărâre judecătorească nu pot fi calificate drept presiuni publice, ci reprezintă o atitudine publică ce ar trebui urmată de toate persoanele vătămate prin actele ilegale ale autorităţilor publice, astfel încât avem convingerea că dăm un exemplu pozitiv societăţii actuale care s-a resemnat în faţa abuzurilor administraţiei şi a puterii financiare a afaceriştilor.

Dorinţei de încredere şi respect reciproc noi i-am dat curs în permanenţă, aşteptând de 5 ani cu încredere şi respect o dispoziţie a Primarului general prin care să se pună capăt ilegalităţii, aşteptând să fim primiţi într-o audienţă, dacă nu pentru ceea ce reprezentăm în societatea românească, măcar pentru drepturile obţinute în instanţă, însă am fost trataţi cu aroganţă şi lipsă de respect, fiind ţinuţi la uşa Primăriei și întâmpinați de un consilier fără nicio competență legală. În plus, Arhiepiscopul mitropolit al Arhidiecezei romano-catolice de București nu a fost primit niciodată, în nicio audiență, nu i s-a transmis nici măcar un refuz politicos, argumentat al unei astfel de atitudini ostile. De fapt, pe 24 iunie 2016 Arhiepiscopul a felicitat-o pe doamna Firea cu ocazia începerii misiunii sale de edil al capitalei, semnalându-i că are obligaţia de a pune în aplicare decizia de desfiinţare şi totodată cerându-i o audienţă. Nici până azi, Arhiepiscopia nu a primit răspuns la acea adresă. Și atunci, cine vorbește de respect reciproc și încredere, Primăria capitalei?

Cu privire la purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, am luat act de solicitarea Primarului General.  Pr. Francisc Doboș regretă terminologia folosită în postarea de pe pagina sa de Facebook. În plus, așteptăm din partea Primarului general confirmarea sau infirmarea publică a informației transmisă de Pr. Doboș cu privire la calitatea de părinte spiritual a dnei Daiana Voicu față de dna. Gabriela Firea.

În spiritul respectului reciproc, solicităm Primarului general al Municipiului București să constate conflictul și să ia măsurile de rigoare în ce privește arhitectul șef al capitalei, dl. Adrian Bold, unul dintre autorii avizelor nelegale care au stat la baza construcției Cathedral Plaza, dar și susținătorul menținerii acestei construcții în contra dispozițiilor hotărârilor judecătorești definitive.

 

Biroul de presă

Hits: 0

Share the Post