A început Vizita Pastorală a episcopilor în Arhidieceză

A început Vizita Pastorală a episcopilor în Arhidieceză

vp_logoTimp de doi ani, 2015-2016, episcopii Arhidiecezei Romano-Catolice de București (ARCB) vor vizita, în mod programatic, parohiile Arhidiecezei, în cadrul Vizitei Pastorale inițiate în prima săptămână a Postului Mare din 2015. Așa cum explică IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, în Scrisoarea pastorală dată cu ocazia începerii Vizitei pastorale, aceste vizite în parohii „tind să verifice și în același timp să întărească acea comuniune care izvorăște mai ales din ascultarea vocii Duhului lui Dumnezeu, Cel care face să se reverse asupra lumii, izvorul a toată sfințenia”.

Conform Apostolorum Succesores (directoriu pentru slujirea pastorală a episcopilor, emanat de Congregația Pontificală pentru Episcopi), Vizita pastorală este una dintre formele prin care episcopul menține în mod personal legătura cu clerul și ceilalți membri ai Poporului lui Dumnezeu încredințat păstoririi lor, și care îi permite totodată „să evalueze eficiența structurilor și instrumentelor destinate activității pastorale, pentru a-și da seama de circumstanțele și dificultățile activității de evanghelizare, pentru a putea determina mai bine prioritățile și mijloacele unei pastorații organice” (nr. 221).

Primele comunităţi care vor primi Vizita Pastorală a episcopului sunt cea din Giurgiu, în perioada 20-23 februarie 2015, şi cea de la Sinaia, în perioada 27 februarie – 2 martie a.c. Vor urma apoi comunităţile din Târgu Jiu, Nehoiu (BZ), Bucureşti – Colentina, Ploieşti şi Popeşti-Leordeni (IF). Calendarul Vizitei, disponibil şi online, va fi completat ulterior şi actualizat permanent, aşa încât până la încheierea Vizitei Pastorale toate parohiile Arhidiecezei să primească vizita episcopului. În timpul vizitei într-o parohie, care se desfăşoară pe durata a câtorva zile, episcopul participă alături de cler şi credincioşi la momentele de rugăciune comunitară, celebrează Sf. Liturghie şi stă la dispoziția credincioșilor pentru Sacramentul Spovezii, întâlnește comunitatea, vizitează diferite realități educative, sociale, religioase de pe teritoriul parohiei, vizitează bolnavii, întâlnește, după caz, autoritățile locale etc.

Pentru o mai bună informare asupra Vizitei Pastorale, pe site-ul Centrului de comunicații sociale Angelus Communicationis al ARCB, angelus.com.ro, există o secțiune dedicată Vizitei Pastorale, unde sunt disponibile informaţii despre Vizită („întrebări frecvente”), documente legate de Vizită, diferite materiale liturgice (o propunere pentru „Rugăciunea credincioşilor” şi două propuneri de „Rugăciune pentru Vizita pastorală”) care pot fi utilizate pentru pregătirea comunităţilor, calendarul vizitelor şi o sub-secţiune care reuneşte toate ştirile, albumele foto şi materialele video/audio din timpul Vizitei Pastorale.

Vizita pastorală este „un semn al prezenței Domnului care vizitează poporul său în pace” (cf. Pastores gregis, 46). Cu un astfel de semn episcopul își exercită misiunea de păstor, imagine vie a lui Isus Bunul Păstor care se îngrijește de turma care i-a fost încredințată. De aceea, logo-ul Vizitei Pastorale este o Cârjă arhierească (baston pastoral) stilizată, în centrul căreia se află Isus – un detaliu din vitraliul din Catedrala Sf. Iosif, biserica-mamă a Arhidiecezei.

Hits: 4

/ Știri / Tags: , , ,

Share the Post