Vizita pastorală: Întrebări frecvente

Vizita pastorală: Întrebări frecvente

Ce este Vizita pastorală și cine o efectuează?
Vizita pastorală este „un semn al prezenței Domnului care vizitează poporul său în pace” (cf. Pastores gregis, 46). Cu un astfel de semn episcopul își exercită misiunea de păstor, imagine vie a lui Isus Bunul Păstor care se îngrijeștede turma care i-a fost încredințată.
Vizita pastorală este una dintre formele, verificate prin experiența de secole, prin care episcopul menține legătura personal cu clerul și alți membri ai Poporului lui Dumnezeu.” (Apostolorum successores, 221).
Legea bisericii, adică Codul de Drept Canonic, prevede că „episcopul este obligat să viziteze în fiecare an dieceza, în întregime sau parţial, astfel încât cel puţin o dată la cinci ani să viziteze întreaga dieceză în mod personal sau, dacă este împiedicat în mod legitim, fie prin Episcopul coadiutor sau prin Episcopul auxiliar, fie prin Vicarul general sau prin Vicarul episcopal, fie printr-un alt preot” (cfr. CJC, c. 396 §1, c. 398).
Prin Vizita pastorală episcopul îşi exercită funcția de a predica, de a sfinți și de a conduce, intrând în mod mai direct în contact cu temerile și preocupările, bucuriile și așteptările credincioșilor și putând adresa tuturor o invitație la speranță.

De ce are loc Vizita pastorală?
„…pentru a reîmprospăta forţele celor implicaţi în evanghelizare, pentru a-i lăuda, încuraja şi reconforta, precum şi … pentru a-i chema pe toți credincioşii la o reînnoire a propriei vieți creștine și la o acțiune apostolică mai intensă.” (Apostolorum successores, 221).
Prin Vizita pastorală episcopul dorește:
* Să încurajeze o reînnoire dar și o intensificare a întâlnirii cu Cristos prin sacramente și să însuflețească mărturia trăirii și a identității catolice în mijlocul celorlalte confesiuni, în mod special în mijlocul societății de azi tot mai îndepărtată de Dumnezeu și de Biserică.
* Să valorizeze simțământul de responsabilitate, de apartenență și de implicare activă a fiecărui credincios în parte la viața parohiei.
* Să susțină și să însuflețească comuniunea dintre credincioșii, persoanele consacrate, mișcările religioase și preoții din parohie, atât pentru celebrarile liturgice cât și pentru inițiativele sociale și caritative.

Cui se adresează Vizita pastorală?
Destinatarii Vizitei pastorale sunt:
1. Preoții și credincioșii fiecărei parohii, fie în mod individual, fie în grupuri sau asociații (grădinițe, școli, instituții de asistență socială, etc.), în funcție de specificul fiecărei parohii în parte.
2. Persoanele consacrate din congregațiile religioase și membrii societăților de viață apostolică care activează pe teritoriul parohiei.
3. Autoritățile publice locale, pentru o colaborare rodnică în inițiative și proiecte sociale și caritative, spre binele comunității locale.

Cum se pregătește comunitatea?
Preoții comunității împreună cu credincioșii se vor pregăti pentru Vizita pastorală fie prin întâlniri, fie prin predici sau conferințe, în care vor fi explicate teme referitoare la natura Bisericii, comuniunea ierarhică, rolul episcopului și misiunea laicilor. Pentru a scoate în evidență aspectul ei spiritual și apostolic, Vizita poate fi precedată de un curs de misiuni populare , care să ajungă la toate categoriile sociale și la toate persoanele, chiar și la cele aflate departe de practicarea credinţei.

Cum se pregătește episcopul?
Un aspect fundamental în pregătirea vizitei pastorale din partea episcopului este rugăciunea; o rugăciune inspirată de situații concrete și de specificul fiecărei parohii.
Totodată, episcopul se va informa asupra situației sociale și religioase a fiecărei comunități în parte (realizări, inițiative, provocări, aspecte problematice, etc.).

Cât durează vizita pastorală?
Pentru ca episcopul să poată ajunge în toate parohiile Arhidiecezei Romano-Catolice de București, Vizita pastorală se va desfășura pe parcursul a doi ani: 2015-2016.
În fiecare parohie Vizita va dura câteva zile.

Ce face episcopul în zilele Vizitei pastorale?
1. Comuniunea în rugăciune: celebrează Sf. Liturghie, dedică timp confesionalului pentru spovada credincioșilor, conferă sacramentul Mirului (după caz), vizitează cimitirul, se roagă împreună cu comunitatea.
2. Întâlnirea cu persoanele: preoții și credincioșii, persoanele consacrate, autoritățile locale. În funcție de specificul fiecărei parohii în parte, episcopul va putea opta și pentru diferite modalități prin care să fie prezent în mijlocul credincioşilor. De exemplu, cu tinerii, cu ocazia unor iniţiative culturale sau sportive; cu cei care desfăşoară diferite activităţi de asistență socială și caritative, etc. În timpul Vizitei pastorale episcopul va căuta, în mod deosebit, să se întâlnească cu persoanele sărace, defavorizate, cu bătrânii și cu bolnavii.
3. Grija administrativă: În timpul Vizitei episcopul se va îngriji de examinarea administrării şi conservării parohiei: locurile sacre şi veşmintele liturgice, cărţile parohiale şi alte bunuri. Deasemenea, va vizita comunitățile religioase, gradinițele, școlile, căminele de bătrâni și unitățile sanitare, etc., de pe teritoriul parohiei.

Hits: 15

/ Note / Tags: ,

Share the Post