Mișcarea Eclezială Carmelitană

Str. Grigore Ionescu 90, bl. T8A, sc. A, et. 1, ap. 6, 023678 București
Fax 0367 819 699
www.mec-carmel.org

Responsabil: Pr. Stefano Conotter OCD (Tel. 0754 263 234)
Secretar: Cătălin Cozma•Tel. 0751 062 818