Slujitoarele Preacuratei din Parma (AIM)

Str. Parfumului 18, 030842 București
Tel/Fax: 021 321 66 81

Prezentare

Congregaţie religioasă de drept pontifical înfiinţată în 1847, la Parma (Italia), de Anna Maria Adorni, văduvă. Surorile se dedică slujirii persoanelor marginalizate, îndeosebi femeilor aflate în închisoare, şi copiilor abandonaţi.

  • fondator: Fericita Anna Maria Adorni (1805-1893)
  • carisma: Participarea la marea operă a răscumpărării, sacrificând totul pentru ca Sângele preţios al lui Cristos să nu se piardă în zadar, dedicându-se persoanelor marginalizate din societate, în particular deţinutelor, fetelor-mame, şi familiilor aflate în dificultate.

În Arhidieceză:

  • din: 1992
  • la: București
  • Superioară: Sr. Agneza Lenghen