Misionarele Carității (MC)

Str. Mircești 5-7, 012312 București
Tel: 021 224 14 52

Prezentare

Este o congregaţie religioasă de drept pontifical înfiinţată în 1950 de Maica Tereza de Calcutta. Astăzi Misionarele Carităţii sunt prezente în 123 de ţări ale lumii.

  • fondator: Sf. Tereza de Calcutta (1910-1997)
  • carisma: Slujirea celor mai săraci dintre săraci.

În Arhidieceză:

  • din: 1990
  • la: București; Chitila (IF)
  • Superioară: Sr. Marie Madeleine