Ilieș Alois

Preot pensionar

Pr. Ilieș Alois
Pr. Alois Ilieș
Preot pensionar

Smârdioasa (TR)
Tel: 0787637949

Biografie

S-a născut la 2 decembrie 1948 la Luizi-Călugăra (Bacău).
A fost hirotonit preot la 24 iunie 1975 la Iași.