Centrul Diecezan pentru Comunicații Sociale „Angelus Communicationis”

Str. Gen. Berthelot 19
010164 București
Tel: 021 201 54 11
Fax: 021 201 54 81

Pagina de internet: www.angelus.com.ro
Facebook: www.facebook.com/AngelusCommunicationis/

Coordonator: Cristina Grigore
coordonator@angelus.com.ro
Serviciul tehnic: Liviu-Dan Dămătârcă