Centre arhidiecezane

Biroul Diecezan Pastoral
Vicar episcopal Pr. dr. Daniel Bulai – Tel. 0744 349 516

Centrul Diecezan Misionar
centrumisionar@arcb.ro
Director: Pr. dr. Florin Bejenaru
Colaborator: Pr. Liviu Narcis Matieș

Centrul Diecezan pentru Cler și Vocații
clersivocatii@arcb.ro
Responsabili:
Pr. dr. Francisc Ungureanu
Pr. dr. Emil Moraru
Pr. Iosif Ghiuzan

Centrul Diecezan pentru Comunicații Sociale
Angelus Communicationis
Tel. 021 201 54 11 • stiri@arcb.ro
www.angelus.com.ro • www.facebook.com/AngelusCommunicationis
Coordonator: Dna Cristina Grigore
Serviciul tehnic: Dl Liviu-Dan Dămătârcă

Centrul Diecezan pentru Ecumenism
Responsabili: Pr. dr. Daniel Bulai – Tel. 0744 349 516

Centrul Diecezan pentru Pastorația Familiilor
Responsabili: Pr. dr. Fabian Măriuț – Tel. 0727 232 110
Dl Ioan Robu – Tel. 0722 341 171
Dl Iulian Oanță – Tel. 0723 176 240

Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului
www.facebook.com/cdptbucuresti/
Responsabil: Pr. Marian Blaj – Tel. 0765 458 272
www.cdpt.ro