Întrunirea Echipei Sinodale a Arhidiecezei de București

WhatsApp Image 2024-04-13 at 21.21.08

Întrunirea Echipei Sinodale a Arhidiecezei de București

În seara zilei de vineri, 12 aprilie 2024, membrii Echipei Sinodale ARCB s-au întâlnit în Palatul Arhiepiscopal pentru a discuta pe marginea Raportului de sinteză „O Biserică sinodală în misiune”, elaborat de a XVI-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor din prima sesiune (4-29 octombrie 2023).

Acest Raport pune în lumină diferite realități pastorale și probleme ale Bisericii Catolice și ale lumii contemporane, fără pretenția de a le rezolva, ci de a le puncta pentru o reflecție aprofundată. S-a remarcat sinceritatea și flexibilitatea sugestiilor venite și, mai ales, conștientizarea necesității de „a merge împreună” în prezent și în viitor, ca Biserică locală. S-a subliniat și în întâlnirile ulterioare ale acestei Echipe Sinodale că poporul lui Dumnezeu din Arhidieceza de București este conștient de identitatea sa eclezială, de faptul că Biserica este un organism viu, chemat la creștere și maturizare continuă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, iar în lumina Raportului de Sinteză sinodală, Arhidieceza este chemată din nou la reflecție.

Întâlnirea a subliniat perspective pentru conturarea unei noi Sinteze diecezane și, apoi, naționale care va reflecta mai concret punctul în care se află acum Arhidieceza de București și Biserica Catolică din România din punct de vedere misionar și ce drum trebuie parcurs în viitor – un drum de prietenie și bucurie a întâlnirii cu celălalt, indiferent de convingerea sa religioasă. Dimensiunea pastoral-misionară a Bisericii ne angajează în prezentul lumii în care trăim, cu lumini și umbre, dar mai ales cu speranța de a ne întâlni cu autenticitatea noastră și cu dorința sinceră de a construi împreună o Biserică mai carismatică, mai vie, mai luminoasă, mai prezentă printre bucuriile și speranțele, tristețile și angoasele omului de astăzi, care sunt și ale Bisericii.

Despre Echipa Sinodală

În luna decembrie a anului 2021, cu binecuvântarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop-Mitropolit de București, s-a constituit Echipa Sinodală coordonată de Pr. Daniel Bulai, referent diecezan din partea Arhidiecezei de București pentru Sinodul Episcopilor. Membrii Echipei sinodale a Arhidiecezei de București sunt: Pr. Daniel Bulai – referent diecezan, Sr. Andreea-Maria Mihoc – reprezentantă a vieții consacrate din Arhidieceza de București, Cristiana Trefaș și Viorel Ferenț – reprezentanți ale familiilor și ai familiilor tinere din Arhidieceza de București, Claudiu Roznovsky – reprezentant al Asociațiilor laicale din Arhidieceză, Sr. Cristina Mareș – reprezentantă pentru Asociațiile laicilor consacrați, Andreea Vochin – reprezentantă a tinerilor din Arhidieceză, Pr. Andrei Dumitrescu – reprezentant din partea clerului din Arhidieceza de București.

Scopul acestei Echipe, care reunește reprezentanți din diferite arii pastorale ale Arhidiecezei, este acela de a ajuta aprofundarea procesului sinodal în realitatea eclezială locală, iar acest scop a fost materializat prin elaborarea unui număr de șapte fișe consultative, cu destinatari concreți, care au fost invitați să le completeze și să prezinte realitatea pastorală din Arhidieceza de București. Această Echipă a elaborat Sinteza sinodală arhidiecezană în luna iulie 2022 și a contribuit și la elaborarea Sintezei sinodale naționale, în vara acelui an. Procesul sinodal continuă mai departe, cu un accent pus pe dimensiunea misionară a Bisericii, după aprofundarea dimensiunii de comuniune și slujire a acesteia.

Pr. Andrei Dumitrescu

Hits: 1131

Share the Post