28 septembrie – 6 octombrie: A doua novenă în cinstea Fericitului Vladimir Ghika

jubileu 2

28 septembrie – 6 octombrie: A doua novenă în cinstea Fericitului Vladimir Ghika

Sâmbătă, 7 octombrie, se împlinesc 100 de ani de la hirotonirea Fericitului Vladimir Ghika. A doua novenă în cinstea Fericitului Vladimir Ghika începe joi, 28 septembrie si se încheie în data de vineri, 6 octombrie.

Alături de textul novenei, punem la dispoziție scurte meditații despre preoția Fericitului Vladimir Ghika, ce pot fi descărcate și citite în fiecare zi a novenei. 

Novenă în cinstea Fericitului Vladimir Ghika

Ziua I

„Suntem pe pământ pentru a arăta celorlalți, prin noi, că Dumnezeu ne iubește”.

Fericite Vladimir, a cărui zi de naștere pe acest pământ coincide cu celebrarea Nașterii Mântuitorului lumii, tu ai fost o imagine fidelă a vieții lui Cristos. Asemenea Fiului lui Dumnezeu care și-a asumat condiția de sclav, și tu, aristocratul, omul de cultură, care nu ți-ai ascuns niciodată rangul princiar, ai străbătut cu ușurință drumul de la palatul părinților tăi către abisurile mizeriei umane, materiale și spirituale. Descendent dintr-o familie de principi, ai rămas un „prinț”, pentru că toată viața ai căutat să fii slujitorul lui Dumnezeu, iar cine îi slujește lui Dumnezeu, domnește împreună cu el.

Ajută-ne și pe noi să străbatem calea princiară a slujirii lui Dumnezeu și astfel să arătăm tuturor, prin ceea ce facem, că Dumnezeu ne iubește.

Ziua II-a

„Nu-l iubim pe Dumnezeu așa cum se cuvine dacă, iubindu-l, nu știm să-l facem iubit”.

Fericite Vladimir, încă din copilărie, tu ai avut parte de o educație potrivită statutului tău. Ai studiat la cele mai renumite universități și ai cunoscut cercuri de intelectuali din marile orașe europene. Dar nu pentru aceasta te venerează poporul credincios, ci pentru că ai fost un apostol al secolului XX, un principe al carității și un cerșetor de iubire pentru Cristos. Fiind plin de iubire față de Dumnezeu, nu puteai ține numai pentru tine acest foc, ci ai dorit să-l vezi arzând în multe inimi. Astfel, ai devenit dintr-un principe din naștere un cerșetor de iubire pentru Dumnezeu.

Dobândește-ne și nouă harul de a-l iubi pe Dumnezeu în așa fel încât să-l facem iubit de toți.

Ziua III-a

„Adevărata milă este mută și are mâini agile”.

Fericite Vladimir, tu ai fost un precursor a ceea ce numim azi „apostolatului laicilor”. Încă din tinerețea ta, ca laic teolog, te-ai dedicat activităților caritabile. O zi de-a ta începea în veșminte de diplomat, la prânz erai infirmier și brancardier, iar seara – asistent social. Te-ai implicat trup și suflet în toate formele de caritate materială față de săraci, bolnavi, leproși sau victime ale cataclismelor, războaielor şi revoluțiilor. Te-ai înfățișat la toate răspântiile carității, mergând să-i întâlnești chiar la ei acasă pe cei sărmani, tratându-i ca pe niște domni, devenind prieten al tuturor. Mâinile tale erau mereu ocupate să îngrijească, să curețe, să șteargă lacrimi de pe chipuri îndurerate și stropi de sudoare de pe frunți înfierbântate.

Deschide-ne ochii să vedem suferințele fraților noștri și să le oferim toată atenția și iubirea noastră.

Ziua IV-a

Nimic nu îl apropie mai mult pe Dumnezeu de noi decât aproapele”.

Fericite Vladimir, vizita făcută săracului era pentru tine o adevărată celebrare a Liturgiei aproapelui: săracul îl vede pe Cristos venind la el sub chipul celui care-l ajută, iar binefăcătorul îl vede apărând în cel sărac pe Cristos cel suferind, asupra căruia el se apleacă. Cristos Mântuitorul vine spre Cristos cel suferind. Când te îndreptai către cei săraci, rugăciunea ta era: „Doamne, merg să-l întâlnesc pe unul dintre aceia în care te găsesc pe tine însuți. Fă ca ceea ce duc să fie bine primit de fratele meu suferind. Doamne, binecuvântează-mă cu mâna săracilor tăi, întărește-mă cu privirea săracilor tăi, primește-mă și pe mine într-o zi în rândul săracilor tăi”.

Ajută-ne, Fericite Vladimir, să fim conștienți că slujindu-i pe cei sărmani de fapt te slujim pe tine.

Ziua V-a

„Iubindu-l pe Dumnezeu, să nu-i iubiți mai puțin pe cei dragi, ci iubiți-i mai mult în Dumnezeu”.

Fericite Vladimir, privind dincolo de nefericirea trupurilor, tu ai scrutat sufletele pentru a dezvălui tuturor adevăratul chip al lui Dumnezeu care este Iubire. Caritatea ta nu se limita doar la nevoile materiale, ci era îndreptată mai ales spre cei care erau departe de Dumnezeu, împietriți la suflet, considerați fără vreo speranță de mântuire. Pentru a salva un suflet, ai străbătut lumea în lung și în lat, deoarece erai conștient că cea mai mare sărăcie este absența lui Dumnezeu din viața omului. Aceasta te-a făcut să fii un „răpitor de suflete”, un furnizor de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele tale erau puține; în schimb, tu vorbeai prin gestul mâinilor, mâini împreunate sau mâini deschise, în acțiune.

Fericite Vladimir, fă-ne și pe noi atenți față de cei care au nevoie de cineva care să-i conducă la Dumnezeu.

Ziua VI-a

„Rugăciunea este singura limbă pe care, probabil, o poate înțelege universul întreg”.

Fericite Vladimir, întreaga ta ființă era plină de Dumnezeu și se hrănea din el. Toți cei care te întâlneau îl descopereau pe Dumnezeu în tine. Această prezență a lui Dumnezeu era rodul rugăciunii, o rugăciune neîntreruptă. Rugăciunea deschide poarta inimii noastre pentru a întâlni inima lui Dumnezeu care ne privește, ne răspunde, ne iubește. Pentru tine, rugăciunea însemna a-l asculta pe Dumnezeu care dorește să se facă auzit. Simpla ta prezență îndemna la rugăciune: răspândeai rugăciune în jurul tău, deveneai rugăciune prin gesturile, atitudinile, cuvintele tale, dar mai ales prin tăcerea ta. Era imposibil ca cineva care te întâlnea sau te asculta să nu dorească să se roage.

Dobândește-ne și nouă, Fericite Vladimir, harul rugăciunii, să ne rugăm neîntrerupt și să devenim rugăciune prin tot ceea ce facem și spunem.

Ziua VII-a

„O, preotul meu, cum vei cuteza să mă jertfești cu adevărat și în întregime dacă nu te-ai jertfit mai înainte pe tine însuți cu adevărat și în întregime”.

Fericite Vladimir, după o viață de apostolat rodnic ca laic, ai primit Sacramentul Preoției convins că fie și numai o singură Liturghie pe care ai fi putut să o celebrezi ar fi infinit mai prețioasă pentru suflete decât tot binele pe care l-ai fi făcut acestora prin activitatea ta. Credința în eficacitatea sfintei Liturghii, sacrament al răscumpărării noastre, te-a condus la preoție. La fiecare Sfântă Liturghie tu retrăiai toată suferința lui Cristos răstignit; nu numai că te identificai cu Cristos, dar mureai împreună cu el.

Fericite Vladimir, ajută-i pe toți preoții ca zilnic să-și reînnoiască harul sfintei Preoții și inspiră-le zelul tău apostolic.

Ziua VIII-a

„Cred în Biserica pe care strămoșii mei au părăsit-o, fără să se gândească la o ruptură, la comoara pe care o pierd, cât și la consecințe”.

Fericite Vladimir, tu ești unul dintre artizanii unității Bisericii. Încă de la hirotonirea ta preoțească ai primit permisiunea de a celebra în ambele rituri, latin și bizantin. Pe iconița de la hirotonire, reprezentându-l pe sfântul Iosafat, martir al ecumenismului, i-ai cerut lui Dumnezeu să grăbească ora reunirii spiritelor creștine întru adevăr și a inimilor întru iubire. Născut într-o familie profund ortodoxă, ai îmbrățișat confesiunea catolică „pentru a fi un ortodox mai bun”. În viziunea ta, Orientul și Occidentul, care au sfâșiat trupul Bisericii, posedă încă, în comun, o comoară: Sfânta Fecioară Maria. Ea, ca orice mamă, este liantul ce înfăptuiește unitatea Bisericii.

Fericite Vladimir, mijlocește, te rugăm, într-un viitor cât mai apropiat, unirea tuturor creștinilor.

Ziua IX-a

„Atunci când ziua se îndreaptă spre asfințit, discipolii nu mai pot fi recunoscuți decât împreună cu Învățătorul lor; prin modul în care frâng pâinea vie a propriei ființe, sacrificând-o pentru frații lor”.

Fericite Vladimir, tu ai considerat o onoare să fii închis pentru Cristos. Închisoarea era sfântă, și tu nici nu bănuiai – așa te-ai exprimat după ce ai îndurat torturi de neimaginat pe care nici o ființă omenească, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu le-ar fi putut suporta. În întunericul închisorii ţi-ai continuat apostolatul prin rugăciune, adresând un cuvânt de mângâiere celor disperați, oferind din puțina hrană celor flămânzi, îngrijind pe cei bolnavi. Tu însuți spuneai că cineva suferă proporțional cu iubirea pe care o are. Capacitatea de a suferi este în noi aceeași cu capacitatea de a iubi.

Ne rugăm împreună cu tine:

„Moarte și pulbere, preamăriți-l pe Domnul!

Moarte a mea, preamărește-l pe Domnul!

Putreziciune a mea, preamărește-l pe Domnul!

Lucruri ce vor naște din mine când nu voi mai fi în această lume, preamăriți-l pe Domnul!

Tăcere ce învălui memoria mea, preamărește-l și tu pe Domnul…

Sufletul meu, suflet al meu ce nu va muri vreodată, strigă-ți eternitatea deja începută, binecuvântându-l, chiar din acest moment și pururea, pe Domnul!”

Și o rugăciune….

Rugăciune de recomandare

Fii binecuvântat, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru toate faptele minunate săvârșite în viața Slujitorului Tău, Fericitul Vladimir Ghika.

În providența ta care conduce destinul fiecărui om, l-ai ales dintr-o familie de principi pentru a se dedica Stăpânului întregului pământ. El a fost martor al sfințeniei tale în multe locuri din lume, dar mai ales în țara noastră, unde se odihnesc rămășițele sale pământești.

Doamne Dumnezeule Preasfânt, tu ne vorbești și azi prin sfinții tăi care sunt ca o flacără în întuneric, ca o rază de lumină în vitraliu și care ne susțin pe drumul credinței noastre. Ajută-ne să înțelegem mesajul de mântuire pe care ni-l transmiți prin viața și martiriul Fericitului Vladimir Ghika.

Iar tu, Fericite Vladimir, care ne-ai fost dat ca model de viață creștină, ajută-ne să înțelegem care este scopul vieții noastre. Cu mijlocirea ta, dobândește-ne de la Dumnezeu harul de a trăi pe acest pământ nu ca stăpâni absoluți, ci ca străini și pelerini, în drum spre adevărata noastră patrie.

Tu nu ai ezitat, atunci când ai simțit chemarea Domnului, să abandonezi titlurile, onorurile pământești şi cariera politică pentru a intra în slujirea sa, îngrijindu-i pe cei săraci, abandonați, bolnavi sau părăsiți. Considerat drept „marele vagabond al secolului XX”, ai străbătut întreaga lume pentru a-l vesti pe Cristos și pentru a-i conduce pe toți la mântuire.

Îți încredințăm întreaga lume! Fii alături de fiecare dintre noi și apără-ne de orice rău. Amin!

1_HIROTONIREA

2. ACTIVITATEA DE LA BISERICA STRĂINILOR

3. APOSTOLAT ÎN LUMEA INTELECTUALĂ

4.PREOT LA AUBERIVE

5. PREOT LA VILLEJUIF

6. PENTRU UNITATEA BISERICII

7. CĂLĂTOR PE TOATE MERIDIANELE PĂMÂNTULUI

8. OMUL SUFERINȚEI ȘI GRIJA PENTRU BOLNAVI

9. SCRIERILE LUI VLADIMIR GHIKA

 

 

Hits: 269

/ Știri

Share the Post