Noi date pentru Sinod: Comunicat al Secretariatului General al Sinodului

sinod 2024

Noi date pentru Sinod: Comunicat al Secretariatului General al Sinodului

Duminică, 16 octombrie a.c. la finalul rugăciunii duminicale „Îngerul Domnului”, Sfântul Părinte a anunțat că viitoarea Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor (a XVI-a) se va desfășura în două momente, adică în două sesiuni, la interval de un an: prima între 4 și 29 octombrie 2023, iar a doua în octombrie 2024. Papa Francisc s-a referit la Constituția apostolică Episcopalis Communio, care prevede această posibilitate (cf. articolul 3), anunță un comunicat al Secretariatului General al Sinodului.

Această decizie provine din dorința ca tema unei Biserici sinodale, datorită amplorii și importanței sale, să poată face obiectul unui discernământ îndelungat nu doar din partea membrilor Adunării sinodale, ci din partea întregii Biserici.

Mai mult, această alegere se află în continuitate cu drumul sinodal în curs, la care s-a referit însuși Papa în această dimineață. Sinodul nu este un eveniment, ci un proces în care întregul popor al lui Dumnezeu este chemat să meargă împreună spre ceea ce Duhul Sfânt îl ajută să discearnă ca fiind voința Domnului pentru Biserica sa.

Prin urmare, Adunarea Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor va căpăta și ea o dimensiune procesuală, configurându-se ca „o călătorie în interiorul călătoriei” pentru a favoriza o reflecție mai matură pentru binele mai mare al Bisericii.

Încă de la început, Secretariatul general al Sinodului a ales calea ascultării și a discernământului, chiar și în faza de planificare și implementare a procesului sinodal. În săptămânile următoare, vom continua discernământul nostru pentru a defini mai bine celebrarea celor două sesiuni ale celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor (și a perioadei dintre ele). Acest lucru va fi comunicat în timp util.

Acest proces de ascultare a început în 2021 cu Bisericile locale, adică împreună cu poporul lui Dumnezeu adunat în jurul păstorilor săi; a fost o provocare pentru Conferințele Episcopale și Sinoadele Bisericilor Catolice Orientale. Nu mai puțin de 112 din cele 114 Conferințe Episcopale și toate Bisericile Catolice Orientale au efectuat un discernământ cu privire la ceea ce a apărut în Bisericile particulare. Acum, procesul de ascultare continuă cu o etapă continentală, care va culmina cu celebrarea Adunărilor Sinodale Continentale, între ianuarie și martie 2023. Aceste Adunări Sinodale Continentale vor fi convocate pentru a relua drumul parcurs și pentru a continua ascultarea și discernământul, având ca punct de plecare Documentul pentru etapa continentală și procedând în acord cu specificitățile socio-culturale ale regiunilor respective. Scopul lor va fi acela de a realiza încă o etapă în această călătorie spirituală.

Hits: 232

Share the Post